top of page
Zoeken

Meer investeringen in Vlaamse producties dankzij nieuwe stimuleringsregeling

De Vlaamse regering beslist om de zogenaamde stimuleringsregeling, die een investering in Vlaamse producties vraagt van alle mediaspelers die verdienen aan audiovisuele content, sterk uit te breiden. De bijdrages van de distributeurs, zoals Telenet en Proximus, en streamingplatformen worden verhoogd. Bovendien zullen grote videoplatformdiensten als TikTok, Instagram en YouTube voor het eerst een bijdrage moeten leveren aan Vlaamse content. De regeling moet leiden tot op z’n minst een verdubbeling van de investeringen in Vlaamse films en series.De eerste stimuleringsregeling dateert van 2014. Op dit moment vraagt de Vlaamse overheid een bijdrage aan de distributeurs en streamingplatformen voor de content die ze aanbieden, en waar ze dus ook aan verdienen. In de zopas goedgekeurde uitbreiding van de regeling, gaat de bijdrage van zowel de distributeurs als de streamingplatformen de hoogte in. De distributeurs betalen vanaf 2024 3 euro per abonnee. Tot nu was dat 1,6 euro. Voor de streamingplatformen, denk maar aan Netflix, Disney+ en Streamz, wordt gekeken naar een percentage op de omzet. Hun bijdrage verhoogt van 2 naar 4 procent, via een gelaagd systeem.


Een andere aanpassing, is dat grote videoplatformdiensten voor het eerst onder de stimuleringsregeling vallen. Denk maar aan Facebook, Instagram, YouTube en TikTok. Ook zij betalen een percentage op hun omzet, dat varieert van 2 tot maximaal 4 procent.


Een andere vernieuwing is dat er niet enkel in series geïnvesteerd moet worden. Ze kunnen er vanaf nu ook voor kiezen om Vlaamse films te ondersteunen. De investering kan via het Vlaams Audiovisueel Fonds verlopen, of de distributeurs en platformen kunnen ook rechtstreeks in zelfgekozen Vlaamse producties investeren.


Vlaams minister voor Media Benjamin Dalle: “Deze week dong Vlaanderen, met de geweldige film Close, nog mee naar een Oscar. Het is het beste bewijs dat investeren in Vlaamse producties loont. Daarom vragen we van iedereen die verdient aan films en series vanop Vlaamse bodem om daar ook een bijdrage aan te leveren. Zo willen we nog meer én betere Vlaamse programma’s, films en series tot stand laten komen.”


Extra informatie


De bijdragen

 • Het toepassingsgebied wordt uitgebreid naar aanbieders van videoplatformdiensten.

 • De bijdrage van distributeurs verhoogt van 1,6 euro per abonnee naar 3 euro per abonnee.

 • De bijdrage van particuliere omroeporganisaties die niet-lineaire televisiediensten aanbieden en videostreamingplatformen wordt verdubbeld, maar in schijven:

o 2% van hun omzet als die tussen 0 euro en 15 miljoen euro ligt;

o 3% van hun omzet als die tussen 15 en 30 miljoen euro ligt;

o 4% van hun omzet als die hoger dan 30 miljoen euro ligt.

 • Forfait: verhoging van 3 miljoen naar 6 miljoen

De uitsluitingsgronden

 • Micro-ondernemingen worden uitgesloten.

 • Particuliere omroeporganisaties die niet-lineaire televisiediensten aanbieden worden uitgesloten in deze gevallen:

o Als ze met hun aanbod van niet-lineaire televisiediensten minder dan 0,5% van alle inwoners van het Nederlands taalgebied bereiken;

o Als ze jaarlijks minder dan tien audiovisuele werken aanbieden.

Dit betekent dat de volgende spelers niet moeten bijdragen: influencers, regionale omroepen, videosecties op krantenwebsites, ...

o Als hun aanbod hoofdzakelijk uit programma’s bestaat die gebaseerd zijn op Broadcaster Video-On-Demand rechten.

Dit betekent dat de volgende spelers niet moeten bijdragen: Go play, VTM Go

 • Uitsluitingsdrempels in de huidige stimuleringsregeling worden geschrapt.

o Concreet betekent dit dat Telenet en Pickx ook zullen moeten betalen voor hun SVOD-diensten.

De definitie van onafhankelijke producent

 • De definitie van onafhankelijke producent wordt verstrengd.

 • Er wordt een gelijk speelveld gecreëerd tussen buitenlandse en binnenlandse consolidaties. De onafhankelijkheid wordt niet langer alleen bepaald ten opzichte van Vlaamse omroeporganisaties, maar ten opzichte van omroeporganisaties in het algemeen.

Rechtenverwerving


Investeerders mogen de vergoeding die ze betalen voor het verwerven van uitzendrechten mee in rekening nemen, als aan volgende voorwaarden voldaan is:

 • Alleen uitzendrechten voor Nederlands taalgebied.

 • Alleen uitzendrechten van producties waarin ook op basis van de stimuleringsregeling wordt geïnvesteerd.

 • Als de investeerder minimaal voor 20% in de productie van series en films participeert, en voor 10% in de productie van animatie.

o Niet van toepassing op spelers die slechts 2% op hun omzet moeten betalen. Hun vergoeding stijgt immers niet ten opzichte van de huidige regeling


Investeringen in producties van (on)afhankelijke producenten

 • Minstens 60% van investering van een investeerder moet naar onafhankelijke producenten gaan.

 • De resterende 40%

o Mag volledig naar onafhankelijke producenten gaan.

o Mag volledig naar afhankelijke producenten gaan die niet afhankelijk zijn van de investeerder.

o 60% hiervan mag naar de afhankelijke producenten gaan die afhankelijk zijn van de investeerder. Dit komt neer op 24% van de investering.

Comments


bottom of page