top of page
Zoeken

Minister Dalle steunt Nederlands-Vlaamse journalistieke samenwerking

Teams van Belgische en Nederlandse journalisten kunnen bij Journalismfund.eu vzw opnieuw beurzen aanvragen voor lokale onderzoeksjournalistiek. Na een succesvol pilootproject vorig jaar maakt Vlaams minister van Media Dalle hier 75.000 euro voor vrij.Mondiale problemen belanden meer en meer op het bord van lokale besturen. Migratiedruk, klimaatverandering, werkgelegenheid, toerisme, huisvesting, prostitutie, mobiliteit, ... het zijn uitdagingen waarvoor we traditioneel kijken naar nationale en internationale overheden, maar het zijn vaak de lokale besturen die ze in de praktijk dagdagelijks managen. Het is daarom belangrijk dat er op het lokale niveau ook kwaliteitsvolle onderzoeksjournalistiek is, die burgers diepgravend informeert en overheden bij de les houdt.


Onafhankelijke lokale en regionale media zijn dus cruciaal voor het goed functioneren van de lokale democratie. Van kritisch waakhondgehalte op lokaal niveau is echter weinig sprake: regiojournalisten staan onder druk en hebben veel te weinig tijd om zich te kunnen vastbijten in dossiers. Dat zeggen opmerkelijk genoeg veel Vlaamse burgemeesters en schepenen zelf, volgens een onderzoek van Erasmushogeschool Brussel naar regionale pers in Vlaanderen.


Daarom wil Journalismfund.eu het tekort aan lokale onafhankelijke journalistiek aanpakken door lokale journalisten tijd en middelen ter beschikking te stellen om over de grenzen heen samen een onderzoek te voeren. Zo kunnen ze de resultaten in verschillende steden en gemeenten in Vlaanderen en Nederland met elkaar vergelijken. Door die vergelijking gebeurt het onderzoek niet in het ijle en kunnen de bevindingen ervan steden en gemeenten in de verschillende landen wederzijds inspireren. Meteen vergroot de samenwerking het bereik en de impact van lokale onderzoeksjournalistiek. Het lokale niveau is daarmee ook een ideaal laboratorium om journalistieke innovatie te stimuleren.


Piloot

Een eerste pilootronde vorig jaar resulteerde in vier gezamenlijke onderzoeken door Vlaamse en Nederlandse journalisten. Een mooie uitkomst was “Stad van de toekomst”, waarbij journalisten uit Brussel en Amsterdam de uitdagingen en mogelijke oplossingen voor stedelijke problemen als mobiliteit, huisvesting, afval, toerisme en taalpolitiek op een originele manier in tekst en beeld goten. Een ander onderzoek bracht de gemeenschappelijke, moeizame strijd tegen drugs door de havens van Rotterdam en Antwerpen in kaart.

Alle betrokken journalisten gaven aan dat zo’n grensoverschrijdende samenwerking een grote meerwaarde biedt. Zo konden ze hun onderzoeksresultaten vanuit verschillende perspectieven vergelijken. Ze deelden hun bronnen, kennis en ervaring en tilden door die samenwerking een lokaal verhaal op een Europees niveau. De beurs kan dus ook een hefboom betekenen om voortaan veel meer de handen in elkaar te slaan, ook zonder extra financiële steun.


Europa

Journalismfund.eu verstrekt al meer dan 20 jaar beurzen aan journalisten om diepgravend onderzoek te kunnen voeren. In Vlaanderen doet het dat via het Fonds Pascal Decroos, maar de organisatie heeft ook verschillende internationale programma’s. Journalismfund.eu heeft dan ook de ambitie om dit lokale project op termijn over heel Europa uit te rollen. Zo wil het de beschikbaarheid van kwalitatief lokaal nieuws vergroten en burgers bewuster maken van lokale - en vaak onderling samenhangende en mondiale - uitdagingen en mogelijke oplossingen. Op die manier wil het bijdragen aan het kritisch denken van burgers en goed geïnformeerde debatten, want dat is essentieel voor een goed werkende democratie.


“Kwaliteitsvolle onderzoeksjournalistiek is van essentieel belang voor elke democratie,” aldus Benjamin Dalle. “Zowel in Vlaanderen als in Nederland worden er stukken en reportages gemaakt die belangrijke maatschappelijke thema’s onderzoeken en onder de aandacht brengen. Ik ben dan ook bijzonder tevreden dat we de samenwerking tussen de journalisten met deze oproep kunnen stimuleren en ik kijk uit naar de resultaten. Op deze manier versterken we ook de samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland in het mediabeleid.”


Yorumlar


bottom of page