top of page
Zoeken

Minister van Media lanceert nieuwe hub voor mediaonderzoek

Minister van Media Benjamin Dalle heeft vandaag de website van Mediapunt gelanceerd. Mediapunt is het Vlaamse interuniversitair kenniscentrum voor mediaonderzoek, een samenwerking van Vrije Universiteit Brussel, Universiteit Gent en Universiteit Antwerpen. De site MediapuntVlaanderen.be moet uitgroeien tot dé online hub voor mediaonderzoek in Vlaanderen. Dat maakte minister Dalle vandaag bekend op het Desinforum, een netwerkevent rond de strijd tegen desinformatie.


Het kenniscentrum mediaonderzoek, dat de naam Mediapunt kreeg, ging begin dit jaar van start met steun van de Vlaamse overheid. Vanaf vandaag is de website toegankelijk voor iedereen met een interesse in media(onderzoek). Het doel van de site is tweeledig: het platform geeft inzicht in het onderzoek dat Mediapunt zélf doet en het biedt een plaats waar alle beleidsrelevant onderzoek naar media aan de Vlaamse kennisinstellingen kan ontsloten worden.

“De voorbije maanden hebben we hard gewerkt om het kenniscentrum uit te bouwen”, aldus trekker professor Ike Picone, verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel en imec-SMIT. “De lancering van de website maakt aan een breder publiek duidelijk wat we zoal doen. Mediapunt is een samenwerking tussen drie universiteiten, maar de ambitie is een platform te geven aan het mediaonderzoek van álle Vlaamse kennisinstellingen.”

De Vlaamse Overheid investeert jaarlijks 288.360 euro in Mediapunt. Vlaams minister van Media Benjamin Dalle: “Met Mediapunt zetten we verder in op onderbouwd mediabeleid. Het kenniscentrum krijgt de taak om belangrijke trends die onderzoek aan het licht brengt mee te vertalen naar concrete beleidsimplicaties. Dit is een waardevolle bijdrage in het complex en snel veranderende medialandschap van vandaag.”


Referentiepunt voor Vlaams mediaonderzoekMediapunt heeft drie kerntaken om uit te groeien tot het referentiepunt voor Vlaams mediaonderzoek. Ten eerste verzamelt Mediapunt de inzichten van het vele onderzoek dat in Vlaanderen gebeurt op vlak van media, mediagebruik en mediaparticipatie. Want het medialandschap is geëvolueerd naar een complex ecosysteem met heel diverse spelers. In Vlaanderen doen verschillende kennisinstellingen onderzoek naar die complexiteit. Dat onderzoek zal Mediapunt samenbrengen en vertalen naar concrete inzichten en aanbevelingen voor beleidsmakers en mediaprofessionals.

Het kenniscentrum zal daarnaast ook instaan voor eigen onderzoek en data-analyse. Dit omvat analyses van gedetailleerde data over het mediagebruik in Vlaanderen en ook vraaggericht beleidsrelevant onderzoek. “In Vlaanderen is er al heel wat relevant onderzoek naar media, maar veel inzichten blijven verborgen in datasets en rapporten. Via Mediapunt kunnen we regelmatig naar buiten komen met bijkomende analyses op basis van bestaande data. Daarnaast doen we ook zelf onderzoek”, zegt coördinator en onderzoeker Kristin Van Damme (imec-mict en Universiteit Gent).

Waaier aan formats voor kennisdeling

Naast onderzoek uitvoeren en verzamelen is ook kennisdeling een derde kerntaak van het kenniscentrum Mediapunt. Daarvoor werkte het kenniscentrum een heel aantal formats uit:

  • De Onderzoeksfiches ontsluiten Vlaams beleidsrelevant mediaonderzoek. Ze geven een korte context, de kernbevindingen en informatie over methode en auteurs van de studie.

  • De media.brief is de nieuwsbrief van het kenniscentrum met updates rond de laatste (wetenschappelijke) inzichten, onderzoeken en publicaties.

  • Het media.dossier is een publicatie die onderzoeksinzichten bundelt over een thema. Het media.dossier Nieuwsmijden, dat gelanceerd wordt in september, zal vertrekken vanuit de recentste data over nieuwsmijden uit het Digital News Report 2023. Maar het zal het ook aanvullen met inzichten van Vlaamse experten en onderzoek. Daarnaast omvat zo’n media.dossier ook beleidsaanbevelingen.

  • De media.monitor wordt een jaarlijks overzichtswerk met onderzoek en trends naar media in Vlaanderen. Begin 2024 mag de eerste monitor verwacht worden.

  • Via dataduiken komen er regelmatig verdiepende artikels rond mediagebruik online. Zo zijn er nu al twee te vinden: één over kabelknippen in Vlaanderen en één over veranderend luistergedrag.

Dat alles in nauwe samenwerking met partners binnen de mediasector en het mediabeleid.


Meer over het Mediapunt


Mediapunt is het Kenniscentrum Mediaonderzoek van de Vlaamse overheid. Het kenniscentrum is een samenwerking tussen vier onderzoeksgroepen, verbonden aan drie universiteiten, onder leiding van de Vrije Universiteit Brussel:

  • imec-SMIT, Vrije Universiteit Brussel

  • imec-mict, Universiteit Gent

  • Antwerp Media in Society Centre (AMSOC), Universiteit Antwerpen

  • Media, Middenveld en Politiek (M2P), Universiteit Antwerpen

Het onderzoek dat aan bod komt op Mediapunt gaat echter breder dan deze onderzoeksgroepen. Mediapunt heeft de expliciete doelstelling om mediaonderzoek van álle Vlaamse kennisinstellingen (zoals universiteiten en hogescholen) te ontsluiten.

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media zette samen met het kabinet van minister Dalle de krijtlijnen van de opdrachten van Mediapunt uit. De Vlaamse Regering keurde de erkenning van het kenniscentrum en de beheersovereenkomst goed op 9 december 2022. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media stuurt op inhoudelijk en methodologisch vlak de goede uitvoering van de opdrachten van Mediapunt mee aan. Naast het kenniscentrum en het departement zijn ook het kabinet van minister Dalle en de Sectorraad Media van de SARC vertegenwoordigd in de stuurgroep. De beheersovereenkomst loopt van 2023 tot 2026.

Comments


bottom of page