top of page
Zoeken

Minister van Media lanceert oproep voor erkenning als landelijke radio-omroeporganisatie

Vandaag lanceert Vlaams minister van Media, Benjamin Dalle, de oproep tot kandidaatstelling voor erkenning als landelijke radio-omroeporganisatie. Geïnteresseerde partijen kunnen tot 14 september 2021 een dossier indienen bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media. De nieuwe erkenningen zullen ingaan op 1 januari 2023.Momenteel zijn er drie private landelijke radio-omroeporganisaties die over heel Vlaanderen uitzenden: Qmusic, Joe en Nostalgie. Om via FM te mogen uitzenden, moeten particuliere radio-omroeporganisaties een erkenning hebben, die namens de Vlaamse Regering door de Vlaamse minister van Media wordt toegekend. De huidige erkenningen vervallen op 31 december 2021, dus organiseert het departement een nieuwe erkenningsronde voor de landelijke radio-omroeporganisaties. De nieuwe erkenningen gaan pas in op 1 januari 2023. Daarom worden de bestaande erkenningen verlengd met één jaar.


Het departement kent de nieuwe erkenningen toe na een vergelijkende toets, een zogenaamde beauty contest. De nieuwe erkenningen gelden voor een periode van vijf jaar, verlengbaar met een eenmalige periode van maximaal drie jaar. Dit om rekening te houden met enerzijds de nood aan een redelijke terugverdientijd van investeringen en anderzijds de evolutie naar digitaal luisteren en het uitdoven van FM-uitzendingen.


Vandaag werd de oproep tot kandidaatstelling voor erkenning als landelijke radio-omroeporganisatie in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Dat is meteen ook de start van de periode van 30 dagen voor kandidaat-landelijke radio-omroeporganisaties om een dossier in te dienen. De kandidaat landelijke radio-omroeporganisaties kunnen tot en met 14 september 2021 een dossier indienen. Na ontvangst van de dossiers zal minister Dalle binnen 30 dagen de kandidaten op de hoogte brengen van de ontvankelijk bevonden dossiers.


Na deze kennisgeving start een nieuwe periode van 120 dagen waarbinnen Minister Dalle de erkenningen toekent. Gedurende deze periode zullen de ontvankelijk bevonden dossiers onderworpen worden aan een inhoudelijk en kwalitatief onderzoek. Bij deze beoordeling zal beroep gedaan worden op externe expertise, die moet waarborgen dat de verschillende aanvullende kwalificatiecriteria correct en met kennis van zaken beoordeeld worden.


Kandidatuur indienen via e-loket KIOSK


Organisaties kunnen hun kandidaturen voor nieuwe erkenningen via het e-loket KIOSK indienen. De oproep met de lijst van frequentiepakketten, inclusief de technische detailgegevens van de frequenties, een handleiding bij het elektronisch indienen van een dossier, een toelichtingsnota bij het erkenningskader en alle andere informatie over het indienen van een dossier, is terug te vinden op de website van het departement.

Kommentarer


bottom of page