top of page
Zoeken

Nieuw actieplan tegen grensoverschrijdend gedrag in de media- en filmsector

Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon en Vlaams minister van Media Benjamin Dalle lanceerden vandaag samen met de betrokken sectoren twee nieuwe sectorspecifieke actieplannen tegen grensoverschrijdend gedrag. De plannen dienen om de verschillende initiatieven in de cultuur-, media- en filmsector op elkaar af te stemmen en de beleidsmatige aandacht voor het thema te versterken. De Vlaamse Regering maakt hiervoor in totaal 215.000 euro vrij.Grensoverschrijdend gedrag is een realiteit in diverse sectoren, ook in de cultuur- en mediasector. De strijd is nog niet gestreden, ondanks de waardevolle inspanningen die beide sectoren hebben geleverd via het actieplan tegen grensoverschrijdend gedrag in de culturele en audiovisuele sector (2018), het actieplan tegen grensoverschrijdend gedrag in de Vlaamse mediasector (2022), en verschillende bottom-up initiatieven. Er zijn de afgelopen jaren belangrijke, fundamentele stappen gezet. Om tot een echte cultuuromslag te komen, is het de komende jaren echter nodig om op deze basis verder te bouwen. Er ligt nog een belangrijke opdracht om de bestaande ondersteuning te verfijnen en gerichter af te stemmen op de zeer gevarieerde werk- en vrijetijdscontexten van beide sectoren.


Om deze problematiek het hoofd te bieden, lanceerden de ministers van Cultuur en Media samen met de betrokken sectoren twee nieuwe, sectorspecifieke actieplannen:

  • Het actieplan tegen grensoverschrijdend gedrag in de cultuursector, gecoördineerd door het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

  • Het actieplan tegen grensoverschrijdend gedrag in de Vlaamse media- en filmsector, gecoördineerd door mediarte.


Het actieplan voor de cultuursector verruimt haar scope en kreeg vorm via een participatief proces met de steunpunten, belangenbehartigers en sociale fondsen uit het  circusveld, cultureel erfgoed, literatuur, sociaal-cultureel volwassenenwerk, de professionele en de amateurkunsten. Het streeft ernaar om de volledige sector even sterk te maken in de aanpak van grensoverschrijdend gedrag. Dit actieplan blijft inzetten op preventie en herstel via drie speerpunten: kennisdeling en sensibilisering, procedures en aanspreekpunten, en herstel en reactie. In deze initiatieven gaat bijzondere aandacht naar het bereiken en ondersteunen van kleine organisaties en kwetsbare profielen zoals vrijwilligers, leden, deelnemers, flexwerkers, freelancers, en individuele beoefenaars.


Het actieplan voor de media- en filmsector is een actieplan van de sector en wordt getrokken door mediarte, het sociale fonds voor de audiovisuele en mediasector.

Het actieplan zet in op vijf prioritaire doelstellingen: een gerichte, sectorale aanpak van de strijd tegen grensoverschrijdend gedrag, een performante monitoring van grensoverschrijdend gedrag, beleidsondersteuning & informatiedeling, versterking van medewerkers in de media- en filmsector, en de ondersteuning en professionalisering van vertrouwenspersonen. Nieuwe punten in dit actieplan zijn: een bijzondere aandacht voor het ondersteunen van minderjarigen, de oprichting van een poule voor vertrouwenspersonen waar kleine bedrijven beroep op kunnen doen en de grotere afdwingbaarheid van het actieplan, waarbij onder andere voor het VAF een belangrijkere rol is weggelegd.Samenwerking Media & Cultuur


Uit de evaluaties van 2023 bleek dat een gerichte aanpak van grensoverschrijdend gedrag, afgestemd op de specifieke context en noden van elke sector, de meest effectieve aanpak is. Toch blijft samenwerking tussen de culturele, audiovisuele en mediasectoren een meerwaarde in dit verhaal. Dit nieuwe actieplan speelt daarop in door ook de filmsector mee te nemen. De bevoegdheden Media en Cultuur zullen sterk samenwerken voor de audiovisuele sector en daarnaast inzetten op enkele gezamenlijke prioriteiten: de samenwerking met hulplijnen en meldpunten,  de ondersteuning van vertrouwenspersonen, omstaanders en leidinggevenden, intimiteitscoördinatie en expertise- en kennisdeling over de sectorgrenzen heen.


Vlaams minister van Media Benjamin Dalle: “Het vorige actieplan heeft al enkele fundamentele zaken in gang gezet en het bewustzijn rond grensoverschrijdend gedrag aangescherpt. Helaas zijn we er nog lang niet. Zo moet ik vaststellen dat te veel mediaorganisaties de engagementen uit het vorige actieplan niet nakomen. De realiteit is dat er blijvend aandacht nodig is voor de strijd tegen grensoverschrijdend gedrag. Daarom schakelen we met dit nieuwe actieplan een versnelling hoger, in de hoop dat er een echte en diepe cultuuromslag komt.”


Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon: “De strijd tegen grensoverschrijdend gedrag in de cultuursector blijft, ondanks alle inspanningen die al gebeurd zijn, een grote bezorgdheid. Er komt, dankzij het nieuwe actieplan, een globale aanpak voor alle deelsectoren binnen de culturele sector. We stemmen de maatregelen hierbij zo goed mogelijk af met het actieplan voor de mediasector.”

 

Comments


bottom of page