top of page
Zoeken

Nieuw classificatiesysteem voor audiovisuele media

In afstemming met de omroepen introduceert minister van Media Benjamin Dalle een nieuw uniform classificatiesysteem voor audiovisuele media. Dit initiatief vloeit voort uit een Europese richtlijn en heeft als doel om kijkers te waarschuwen voor potentieel schadelijke inhoud van tv-programma’s. Het nieuwe classificatiesysteem zal vanaf de zomer van 2024 geïmplementeerd worden.In het verleden moesten televisieomroepen bij de start van een programma alleen de categorieën ‘12+’ en ‘16+’ weergeven. Sinds 2018 verplicht de Europese Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten omroepen om ook te informeren over de inhoud van hun audiovisuele content. Streamingplatformen als Netflix en Disney + werken nu al met het Nederlandse systeem ‘Kijkwijzer’.


Daarop heeft een panel van experten uit verschillende domeinen als ontwikkelingspsychologie, communicatiewetenschappen en media (bv. kenniscentrum Mediawijs) de categorieën voor het classificatiesysteem bepaald. Daarbij is rekening gehouden met de ontwikkelingsfasen van kinderen en jongeren, gebruiksvriendelijkheid voor de sector en input van onder andere Unia, VAD en Sensoa.


Leeftijdsgrens en potentieel schadelijke inhoud


De -classificatie is een aanbeveling voor jongeren, ouders en voogden. Zij zullen zich op die manier kunnen informeren over zowel de richtinggevende leeftijdsgrens (6, 10, 12 en 16) als over potentieel schadelijke inhoud (geweld, angst, seks, grof taalgebruik, verslavende middelen en negatieve beeldvorming).


Gedurende het hele proces is er nauw overleg geweest met de televisieomroeporganisaties. De pictogrammen zelf zijn in samenspraak met de omroepen gekozen. De omroepen zijn verantwoordelijk voor het classificeren van audiovisuele mediadiensten en het correct informeren van kijkers. De pictogrammen moeten bij aanvang van tv-programma’s enkele seconden in beeld verschijnen. In de catalogus van VOD-platformen zoals Streamz, moeten alle pictogrammen zichtbaar zijn op de programmapagina.


Centrale databank en publiekwebsite


De classificaties van audiovisuele producten zullen beschikbaar zijn in een centrale databank, zodat omroepen indien gewenst de classificaties van programma’s kunnen overnemen van elkaar. Daarnaast komt er een publiekswebsite waar mediagebruikers informatie over het classificatiesysteem kunnen vinden en de classificatie van programma's kunnen opzoeken.


Het Departement Cultuur, Jeugd en Media staat in voor de projectcoördinatie van dit nieuwe classificatiesysteem. In de toekomst zal het departement het project blijven coördineren. De eerste twee jaar zal een commissie jaarlijks een evaluatie uitvoeren, daarna zal dat om de twee jaar gebeuren.


Minister van Media Benjamin Dalle benadrukt het belang van dit nieuwe systeem voor de bescherming van minderjarigen: "Het is onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat jongeren en volwassen goed geïnformeerd worden over wat er te zien is op audiovisuele media. Dit nieuwe classificatiesysteem, ontwikkeld in overleg met experten en de omroepen, biedt een duidelijke en herkenbare classificatie van inhoud, zodat ouders en voogden weloverwogen keuzes kunnen maken. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling van minderjarigen."

Comments


bottom of page