top of page
Zoeken

Nieuwe beheersovereenkomsten van het Vlaams Audiovisueel Fonds goedgekeurd

De Vlaamse Regering heeft vandaag de nieuwe beheersovereenkomsten 2022-2025 met het Vlaams Audiovisueel Fonds goedgekeurd voor het Filmfonds, Mediafonds en Gamefonds. Via de overeenkomsten investeert de Vlaamse overheid in kwaliteitsvolle audiovisuele content en games. Voor het eerst wordt er ook financiering voorzien voor de creatie van podcasts. Om de productie van Vlaamse content te verhogen en zo de slagvaardigheid van de sector verder te versterken, wordt in 2022 ook een eenmalige impulspremie voorzien in het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht.Via het Vlaams Audiovisueel Fonds ondersteunt de Vlaamse Gemeenschap de Vlaamse onafhankelijke, professionele audiovisuele sector en de gamesector. In de beheersovereenkomsten met het VAF/Filmfonds, VAF/Mediafonds en VAF/Gamefonds worden de beleidslijnen vastgelegd voor de periode 2022-2025.


Middelen relanceplan Vlaamse Veerkracht


In het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht zet het VAF in 2022 binnen de drie fondsen zijn schouders verder onder de heropstart van de Vlaamse audiovisuele sector en gamesector. Het VAF doet dit door een éénmalig extra budget te investeren in kwaliteitsvolle Vlaamse audiovisuele content en games.


Het VAF/Filmfonds krijgt in 2022 6 miljoen euro van de relancemiddelen. Dit moet het mogelijk maken om de maximumproductiesteunbedragen voor majoritair Vlaamse films op te trekken, hogere bedragen toe te kennen aan de animatiesector voor internationale coproducties en een tweede grote publieksfilm te kunnen ondersteunen. Daarnaast zal het VAF ook bijkomende ondersteuning voorzien binnen Talentontwikkeling en Innovatielab. Ten slotte worden er ook middelen ingezet binnen publiekswerking om de gevolgen van de coronacrisis voor vertoners, festivals en filmwijze initiatieven tegen te gaan.


Voor het VAF/Mediafonds wordt in 2022 een relancebudget van 5,3 miljoen euro voorzien. Deze middelen zullen gebruikt worden om specifieke steunbedragen eenmalig te verhogen. Er komt ook, samen met VRT, DPG Media en SBS Belgium, een specifieke call voor mini-fictieseries met focus op jong en/of ondervertegenwoordigd talent. Voor elke call zal het VAF een budget uittrekken van maximum 450.000 EUR. Tot slot zal het VAF extra middelen voorzien voor Storycon rond innovatie en een bijkomend Innovatieatelier.


Bij het VAF/Gamefonds ten slotte wordt een relancebudget voorzien van 700.000 euro. Hiermee kan een vierde call voor (pre)productiesteun georganiseerd worden en wordt ook het innovatieatelier voor gameproducties ondersteund.

Ook neemt het bedrag van de reguliere toelage van de drie fondsen toe. Zo wordt de toelage aan het VAF/Filmfonds vanaf 2023 verhoogd met 1.053.000 euro ter versterking van de steun aan creatie en de publiekswerking. De reguliere toelages aan het VAF/Mediafonds en het VAF/Gamefonds stijgen al in 2022 met respectievelijk 1 miljoen euro en 553.000 euro; vanaf 2023 wordt de toelage aan het VAF/Gamefonds nogmaals verhoogd met 447.000 euro tot een totale recurrente groei van 1 miljoen euro.


Het VAF wil verder bouwen aan een kwaliteitslabel voor Vlaamse audiovisuele content en zet daarbij in op de identiteit, zichtbaarheid en beschikbaarheid van Vlaamse content. De belangrijkste taak van het VAF blijft het financieren van audiovisuele producties. Daarbij staan kwaliteit, originaliteit, diversiteit, culturele meerwaarde, innovatie en publieksbereik voorop.


Minister-president en Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon: “Ik ben zeer tevreden dat in deze nieuwe beheersovereenkomst van het filmfonds de ambitie opgenomen is om de zichtbaarheid én de uitstraling van de Vlaamse film te verhogen, in binnen- én buitenland. De bijkomende aandacht binnen het VAF voor het publieksbereik van die Vlaamse film, zal hier zeker toe bijdragen”.


Vlaams minister van Media Benjamin Dalle: “Deze nieuwe beheersovereenkomst is bijzonder ambitieus en zet in op de allernieuwste trends in de mediasector. Zo wordt het mogelijk om steun te krijgen voor podcasts en komt er ook meer aandacht voor de duurzaamheid en professionaliteit van onze gamesector. Ook zorgen we ervoor dat we kwalitatieve en innovatieve content kunnen blijven produceren en een sterke audiovisuele en gamesector gegarandeerd blijft.”


Evoluties en uitdagingen in de audiovisuele en gamesector


Verder zal het VAF enerzijds verder inzetten op begeleiding en omkadering van creatie en talent en anderzijds op innovatieve formats. Het doet dit door onder meer te investeren in interactieve producties, webproducties en content die gebruik maakt van augmented en virtual reality.


Gezien de opportuniteiten, snelle evoluties en uitdagingen van de markt en het evoluerende kijkgedrag, zal het VAF tijdens de beleidsperiode 2022-2025 meer inzetten op structureel overleg met de sector. Daarbij zijn de belangrijkste gesprekspartners in de eerste plaats de scenaristen, regisseurs, producenten en gameontwikkelaars. Maar er zal ook overleg zijn met de vertoners om een levendige filmcultuur te stimuleren in Vlaanderen. Ook de mensen van de audiovisuele opleidingen en game-opleidingen in Vlaanderen zijn prioritaire gesprekspartners van het VAF.


Via Flanders Image zorgt het VAF voor nationale en internationale promotie van audiovisuele creaties die van het VAF steun ontvingen.


Het VAF neemt zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid ernstig en speelt op dit vlak vanuit zijn concrete ondersteuningsbeleid de rol van katalysator voor de volledige audiovisuele en gamesector. Het VAF zal onder andere verder inzetten op ecologische duurzaamheid, fair practices, gendergelijkheid, inclusie en toegankelijkheid.


Het VAF/Filmfonds zal haar publiekswerking dynamiseren en zal een overkoepelende beleidsvisie ontwikkelen ter ondersteuning van een divers en sterk filmcultuurbeleid rond vertoning, spreiding en filmwijsheid. Daarbij ligt de focus op filmcultuur, educatie en reflectie, met bijzondere aandacht voor de uitdagingen in verband met de toenemende digitalisering, het snel veranderende kijkgedrag en de demografische realiteit. De drie prioritaire aandachtspunten daarbij zijn publieksverbreding en -verhoging, voldoende regionale spreiding en de verhoging van de zichtbaarheid van Vlaamse films.


We kiezen er opnieuw voor dat projecten die productiesteun van het VAF/Mediafonds ontvangen kosteloos aan de Vlaamse kijker moeten worden aangeboden. We creëren wel meer flexibiliteit door dit niet te beperken tot een uitzending in open net, maar uit te breiden naar een gratis online beschikbaarheid door een Vlaamse omroeporganisatie.


“De onderhandelingen met de Minister President/Minister van Cultuur en de Minister van Media zijn in een zeer constructieve sfeer verlopen. We zijn opgetogen dat onze inhoudelijke ambities werden gedeeld en dat hiervoor in deze budgettair uitdagende tijden extra middelen worden voorzien, voor zowel het Filmfonds als het Mediafonds. En met een stevige sprong voorwaarts wordt het Gamefonds steeds meer een volwaardige derde poot van het VAF,” aldus Koen Van Bockstal, directeur VAF


Minister Jambon reageert tevreden op de goedkeuring: "Het VAF is een van de meest performante filmfondsen in Europa. Ik ben blij dat we met deze beheersovereenkomst nieuwe impulsen kunnen geven aan deze bloeiende sector. De afgelopen twee jaar zijn niet makkelijk geweest voor de Vlaamse film. We geven het VAF de nodige middelen en flexibiliteit om in te spelen op het snel veranderende audiovisuele landschap en de filmprofessionals in Vlaanderen kansen te geven. Op die manier kunnen ze zowel op lokaal als internationaal vlak groeien.”


Minister Dalle kijkt vooruit: “Nog nooit gingen de veranderingen in de mediasector zo snel. Dankzij de modernisering en de extra financiële inspanning zorgen we ervoor dat onze mediaspelers kunnen inspelen op de nieuwste trends. De producties en games die hier worden gemaakt zijn vaak van absoluut wereldniveau en daar mogen we trots op zijn. Deze nieuwe beheersovereenkomsten zorgen ervoor dat er voldoende ruimte komt om de sector verder te laten groeien.”

コメント


bottom of page