top of page
Zoeken

Nieuwe stap richting meer toegankelijke media

Vandaag werd in het Vlaams Parlement een wijziging aan het mediadecreet. De wijziging implementeert de toegankelijkheidsrichtlijn die vanuit Europa wordt opgelegd. De aanpassing van het decreet moet er finaal voor zorgen dat diensten die toegang verschaffen tot televisiediensten toegankelijker gemaakt worden voor personen met een handicap.

Vorig jaar werd de omzetting van de Audiovisuele Mediadiensten Richtlijn goedgekeurd in het Vlaams parlement. Bij die wijziging werden nieuwe regels rond toegankelijkheid van audiovisuele mediadiensten vastgelegd. Met de goedkeuring vandaag wordt de toegankelijkheid van de diensten die toegang verschaffen tot audiovisuele mediadiensten, bijvoorbeeld websites, online toepassingen, elektronische applicaties, …. vastgelegd. Voor de uitvoering hiervan is er nog overleg voorzien.

Toegankelijkheid is een speerpunt in het mediabeleid van Vlaams minister Dalle. Zo is de beheersovereenkomst van de VRT op dat vlak bijzonder ambitieus en worden er duidelijke inspanningen gevraagd om het aanbod zo goed als mogelijk toegankelijk te maken via ondertiteling, Vlaamse Gebarentaal, audiodiscriptie en gesproken ondertiteling. Ook de websites, apps en andere diensten zijn maximaal toegankelijk.

“Er wordt heel sterke content gemaakt in Vlaanderen, het spreekt voor zich dat we inzake toegankelijk ambitieus moeten zijn,” aldus Benjamin Dalle. “Met de goedkeuring van dit decreet nemen we alvast een volgende stap in de richting van een steeds meer toegankelijk aanbod voor alle Vlamingen."

コメント


bottom of page