top of page
Zoeken

“Ondanks coronacrisis: steeds meer taaltesten afgenomen door Huis van Nederlands in Brussel”

Er worden steeds meer taaltesten afgenomen in Brussel door het Huis van het Nederlands. Dit jaar werden al 850 testen Nederlands afgenomen. Dat heeft Vlaams minister van Brussel, Benjamin Dalle, geantwoord op een vraag van Annabel Tavernier (N-VA) in het Vlaams Parlement. Daar komen de cijfers van de testen in mei nog bij. Ter vergelijking: vorig jaar werden er 712 testen afgenomen. “Het Huis van het Nederlands Brussel heeft zich bijzonder snel aangepast tijdens de crisis en de dienstverlening blijft gegarandeerd,” aldus Dalle.In het Nederlandstalig onderwijs in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest geldt een voorrangsregeling voor kinderen van wie tenminste één ouder Nederlandstalig is. Ouders moeten hun kennis van het Nederlands kunnen bewijzen door te slagen in een taaltest bij het Huis. Door de coronacrisis is het Huis van het Nederlands Brussel echter fysiek gesloten waardoor het niet mogelijk is om ter plaatse een taaltest af te leggen, dit kan nu enkel via digitale weg.

Het Huis van het Nederlands Brussel is daarom overgeschakeld naar digitale taaltesten.  Eerst werd de applicatie Zoom gebruikt. Nadien werd er overgeschakeld naar Microsoft Teams omwille van de veiligheid. De digitale testen gebeuren op dezelfde manier als de fysieke testen, alleen duurt de afname van de test drie keer zo lang, namelijk anderhalf uur in plaats van dertig minuten. Vanaf 30 april vinden ook opnieuw fysieke taaltesten plaats in het Huis voor ouders die een taalattest nodig hebben om hun kinderen te kunnen inschrijven in het Secundair Onderwijs. Er is nauwelijks vertraging op de verwerking, de resultaten van de test worden één tot twee dagen na de afname van de test meegedeeld.

Het stijgend aantal testen is volgens minister Dalle opnieuw een opsteker voor het Nederlands in de hoofdstad: “Het Nederlands zit duidelijk in de lift in Brussel. Het Nederlandstalig onderwijs is een echt succesverhaal en dat zien ook meer en meer Brusselaars.” 

Aantal afgenomen testen thuistaal NL  (stand van zaken op 29/04)


Nederlands zit in de lift in Brussel

Na het afnemen van een taaltest worden bezoekers doorverwezen naar de meest geschikte cursus NT2 (Nederlands als tweede taal). Uit recente cijfers blijkt dat 59% van de cursisten uiteindelijk slaagt voor de module.

Wanneer de cijfers voor de inschrijvingen door het Brusselse Huis vergeleken worden met de cijfers in Vlaanderen, valt vooral het relatief kleine verschil op tussen Brussel, de steden Antwerpen/Gent en de Vlaamse provincies. De slaagpercentages daar variëren van 56% (stad Antwerpen, iets lager dus dan in Brussel) tot 71% (in Limburg).

Het gemiddelde slaagpercentage bedraagt 62%, versus 59% in Brussel. Het grootste verschil tussen Vlaanderen en Brussel, zit bij de cursisten die wel starten, maar niet deelnemen aan de examens. In Brussel gaat het om 28%, in Vlaanderen om cijfers tussen 10% (West-Vlaanderen) en 25% (in Gent).

Voor de “vervolg”-inschrijvingen (voor zij die voor een eerste module zijn geslaagd), zijn dit de cijfers:

Minister Dalle is hoopvol over de cijfers “De veelheid aan talen in Brussel zorgt ervoor dat Nederlands niet altijd een prioriteit is in Brussel. Dat er desondanks zoveel Brusselaars beginnen met Nederlands te leren en de slaagpercentages niet substantieel lager ligt dan Vlaanderen is bijzonder hoopvol.”

Voor de periode 2021-2015 wordt er een nieuwe beheersoveerkomst voor het Huis van het Nederlands onderhandeld samen met Vlaams minister van inburgering, Bart Somers. Eind 2019 werd op initiatief van minister Dalle een onderzoek gestart naar de verwachtingen, motivatie en persoonlijke doelstellingen bij volwassenen die in Brussel Nederlands leren. De resultaten worden meegenomen in de nieuwe beheersovereenkomst.

Minister Somers “Als Vlaamse regering is het Nederlands aanleren in Brussel een absolute prioriteit. We zijn bijzonder tevreden dat het Huis van het Nederlands hier als centrale actor haar rol opneemt en ervoor zorgt dat de kennis van het Nederlands wordt versterkt. De nieuwe cijfers bewijzen dat Nederlands in de lift zit in Brussel.”

コメント


bottom of page