top of page
Zoeken

Perspectief voor kinderen en jongeren tijdens de coronacrisis

Vorige week vrijdag werd het licht op groen gezet voor de jeugdkampen- en activiteiten deze zomer. De 23.000 zomerkampen en activiteiten en Vlaanderen en Brussel kunnen doorgaan onder belangrijke voorwaarden om de veiligheid maximaal te garanderen. Daarnaast gingen, na de sport- en skateterreinen vorige week, ook de speelpleinen deze week open. Lokale besturen krijgen de mogelijkheid om de speeltuinen georganiseerd open te stellen voor kinderen. “Dit is allemaal bijzonder positief nieuws voor onze kinderen- en jongeren. Het is belangrijk om hen perspectief te geven. De coronacrisis treft, zeker kinderen en jongeren die opgroeien in moeilijke omstandigheden, dubbel zo hard,” aldus Benjamin Dalle, Vlaams minister van Jeugd.
Belangrijk nieuws de afgelopen weken voor heel wat Vlaamse- en Brusselse kinderen en jongeren. Afgelopen vrijdag kondigde Benjamin Dalle, samen met de jeugdsector aan dat de zomerkampen kunnen doorgaan. De beslissing geeft aan meer dan 1 miljoen kinderen en jongeren die elke zomer genieten van een uitgebreid jeugdwerkaanbod, georganiseerd door meer dan 95.000 vrijwilligers, animatoren en jeugddienstmedewerkers.


Om de kampen veilig te laten verlopen werden er “jeugdwerkregels” uitgewerkt. Ze hebben te maken met deelnamevoorwaarden, organisatiemaatregelen, hygiënevoorzorgen en aard van de activiteiten. Centraal bij de jeugdwerkregels staat het concept van ‘bubbels’ van maximum 50 personen en extra aandacht voor hygiëne op het kamp. Binnen de bubbels kan er naar hartenlust gespeeld worden. Er moeten ook geen mondmaskers worden gedragen. Ook eten, slapen, materiaalgebruik en dergelijke wordt opgesplitst in de bubbels.

Een kamp kan echter uit meerdere bubbels bestaan. Zo kan een kamp van 150 personen worden opgesplitst in drie bubbels. Tussen die bubbels wordt ‘bubbel distancing’ toegepast: hier gelden strikte maatregelen.

Het concept van de bubbels maakt het mogelijk om kinderen en jongeren ten volle de ruimte te geven om te spelen en activiteiten te doen vanuit het DNA van jeugdwerk. Voor contact met externen, buiten de bubbels, gelden voor +12-jarigen strengere hygiënemaatregelen: bijvoorbeeld het dragen van mondmasker op het openbaar vervoer. Ook ouders zullen gevraagd worden om zich bij het afzetten en ophalen aan voorzorgsmaatregelen te houden.

Voor alle zomerkampen en jeugdactiviteiten bestaan er duidelijke deelnamevoorwaarden opdat er geen gezondheidsrisco’s voor de aanwezige kinderen en jongeren mogelijk zijn. Ook deelnemers die behoren tot risicogroepen kunnen deelnemen mits duidelijke toestemming van de ouders. Bij twijfel kunnen ouders de huisarts bellen. Wordt er iemand ziek op kamp of tijdens een activiteit, dan kunnen begeleiders terugvallen op de noodprocedure, die beschrijft in detail hoe begeleiders moeten handelen mocht er tijdens het kamp één van de deelnemers ziek worden of verschijnselen van COVID-19 vertonen.

De beslissing voor buitenlandse kampen hangt veel af van wat de buurlanden de komende periode zullen doen. Verre buitenlandse kampen (+150 km vanaf de Belgische grens) zullen dit jaar niet mogelijk zijn, omdat repatriëring in dat geval te moeilijk is. Ook de speelwerking kan deze zomer doorgaan. Ook hier wordt het systeem van bubbels toegepast: hier wordt ook een maximum van 50 deelnemers op weekbasis toegelaten. Ook de jeugdhuizen zullen in de zomer hun activiteiten kunnen ontplooien. Ook hier zijn specifieke regels.

Speelpleintjes open

Naast de zomerkampen was er nog positief nieuws deze week. Zo kunnen de duizenden speelpleintjes in het land opnieuw open. Kinderen (tot 12 jaar) kunnen zich opnieuw uitleven op de speeltuintjes. Aan de heropening zijn voorwaarden gekoppeld. Zo moeten de volwassenen die de kinderen begeleiden de anderhalve meter afstand respecteren en is de toegang in grote speeltuinen beperkt tot maximaal twintig kinderen tegelijk. De lokale besturen kunnen zich hiervoor zelf organiseren. De skateparken en sportveldjes gingen vorige week al terug open.

“Dit zijn allemaal beslissingen die het nodige perspectief creëren voor kinderen en jongeren. Ze willen zich opnieuw uitleven. Naast de economische maatregelen in de exitstrategie is het belangrijk dat er ook voldoende aandacht uitgaat naar het kind- en jongerenperspectief. Eerder keurden we al het plan Generatie Veerkracht goed, waarbij de Vlaamse Regering 4,5 miljoen euro uittrekt voor kwetsbare kinderen- en jongeren. Met de kampen, de speelpleinen en sportparken geven we nu ook aan alle kinderen perspectief. Zeker tijdens deze mooie zomerse dagen is dit meer dan essentieel,” aldus Dalle.

Comments


bottom of page