top of page
Zoeken

“Ruimte voor kinderen en jongeren centraal bij relance”

Vandaag stelde Vlaams minister-president Jan Jambon tijdens de septemberverklaring het relanceplan van de Vlaamse Regering voor. Voor Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media, Benjamin Dalle, staat ruimte geven aan kinderen en jongeren centraal bij de relance. “Onze jongeren tonen enorme veerkracht: dankzij duizenden vrijwilligers, leiders en monitoren konden de zomeractiviteiten doorgaan. Maar de crisis legt ook belangrijke uitdagingen bloot; kinderen in kwetsbare situaties worden extra hard getroffen door de coronacrisis. Zij verdienen extra aandacht bij de relance.”


Op 30 april 2020 besliste de Vlaamse Regering om een “Economisch Relancecomité” op te richten dat maatregelen moest uitwerken voor een snel en krachtig economisch herstel. De Vlaamse Regering was ook bezorgd over de impact van de coronacrisis en van de bijhorende overheidsmaatregelen op het maatschappelijk leven. Daarom besliste de Vlaamse Regering op 16 mei 2020 om, naast een comité voor de economische relance, ook een “Maatschappelijk Relancecomité” op te richten. De rapporten werden in juli voorgesteld aan de Vlaamse Regering en de pers.


Tijdens de zomermaanden werd hard gewerkt om de rapporten om te zetten in concrete acties. Afgelopen weekend bereikte de Vlaamse Regering een akkoord over het relanceplan, dat gebaseerd is op beide rapporten.


Vlaams minister Benjamin Dalle legt de nadruk op de jonge generatie. “Onze kinderen en jongeren groeien op in een ongeziene crisis. Iedereen moet daarbij dezelfde kansen krijgen. Het perspectief van de jeugd werd tijdens de eerste maanden van de coronacrisis teveel vergeten. Nochtans hebben ze enorme veerkracht getoond. Hoewel het niet evident was om activiteiten te organiseren heeft het jeugdwerk in Vlaanderen en Brussel zich enorm wendbaar getoond. Met resultaat: de zomerkampen en activiteiten konden doorgaan, en dat met zeer weinig besmettingen. Een absoluut lichtpunt in deze moeilijke periode,” aldus Dalle.

Jeugd


Met de relancemaatregelen voor jeugd wil de Vlaamse regering de kinderen, jongeren en jeugdsector verder versterken. Ze krijgen een centrale plaats in de relance.


Focus op:


  1. Meer ruimte om veilig en gezond buiten te spelen: tijdens de coronacrisis werd duidelijk dat er een grote vraag is naar extra ruimte voor kinderen en jongeren om op een veilige en gezonde manier buiten te spelen. In onze grote steden is die vraag meer dan ooit acuut. Daarom neemt de Vlaamse Regering in het relanceplan specifieke maatregelen om kinderen en jongeren meer ruimte te geven. De openbare ruimte wordt opgewaardeerd en is deel van de oplossing.

  2. Extra investeringen in betere en nieuwe jeugdinfrastructuur: het jeugdwerk en de jeugdinfrastructuur spelen in het leven van duizenden kinderen en jongeren in Vlaanderen en Brussel een centrale rol. Tijdens de coronacrisis werd dit belang extra duidelijk. Daarom zal een historische investeringsagenda worden doorgevoerd voor jeugdinfrastructuur en jeugdwerk. Zo krijgt de sector structureel een sterke impuls en kunnen nog meer kinderen en jongeren beroep doen op het sterke Vlaamse jeugdwerk.

  3. Extra aandacht voor kwetsbare kinderen en jongeren: maatschappelijk kwetsbare gezinnen werden extra getroffen door de coronacrisis. De Vlaamse Regering heeft tijdens de crisis al extra maatregelen genomen via het plan Generatie Veerkracht. Ook in het relanceplan wordt hier extra aandacht aan besteed.


Media


Tijdens de crisis en ook bij de relance hebben de Vlaamse mediaspelers een belangrijke rol gespeeld. Correct nieuws is vaak letterlijk van levensbelang. Bij de relancestrategie moet er verder worden ingezet op een sterke Vlaamse mediasector. Drie prioriteiten staan centraal:


Focus op:


  1. Inzetten op digitalisering en innovatie in de mediasector: er komt een ambitieus digitaal transformatieprogramma voor de Vlaamse mediasector. Er is daarbij aandacht voor betrouwbare data, algoritmes en factchecking. Daarnaast is er ook aandacht voor mediawijsheid, onderzoeksjournalistiek en een sterke lokale audiovisuele sector.

  2. Garantiefonds voor Vlaamse productiehuizen: Er wordt een garantiefonds opgericht voor de Vlaamse productiehuizen waarvan de opnames onderbroken of opgeschort werden omwille van COVID-19.

  3. Investeren in Vlaamse producties: via het Vlaamse Audiovisueel Fonds wordt extra geïnvesteerd in lokale content. Met deze impuls wil de Vlaamse Regering extra inzetten op kwaliteitsvolle lokale content.


Brussel


Tot slot neemt de Vlaamse Regering ook haar verantwoordelijkheid in Brussel op. Voor de relancevoorstellen binnen de gemeenschapsbevoegdheden worden ook in Brussel de nodige engagementen opgenomen. Daarnaast krijgt de Vlaams-Brusselse infrastructuur een stevige impuls. Met gerichte investeringssubsidies wil het fonds de infrastructuur klaarmaken voor de toekomst. Ook hier zal extra aandacht uitgaan naar het kind- en jongerenperspectief.


Volg in de loop van de komende maanden de mediakanalen van minister Dalle en ontdek alle concrete voorstellen.

Comments


bottom of page