top of page
Zoeken

Stikstofakkoord biedt toekomstperspectief aan natuur, landbouw en economie

Witte rook: de Vlaamse Regering beslistte vandaag bij consensus over de Programmatische Aanpak Stikstof, oftewel PAS. ‘Een evenwichtig akkoord dat voldoende perspectief biedt aan de natuur, aan economie en aan de landbouwsector,’ zeggen ministers Brouns, Crevits en Dalle in een gezamenlijk persbericht. Er is een toekomst voor jonge boeren.‘De voorbije weken zijn moeilijk geweest,’ zo begint Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns zijn toespraak tijdens een gezamenlijke persconferentie van de Vlaamse Regering. ‘Maar ik heb in die periode telkens opnieuw aangegeven dat ik, en mijn partij, een duidelijk kompas voor ogen hadden: niet raken aan de stikstofdoelen, maar wél een akkoord sluiten dat voldoende toekomstperspectief biedt aan jonge boeren.’ Met dit akkoord kan dat toekomstperspectief gegarandeerd worden.


Alle ondernemingen binnen de landbouwsector krijgen de zekerheid dat huidige vergunningen geldig zullen blijven tot 2025. Vanaf 2025 zullen bedrijven ook gebruik kunnen maken van extern salderen. Daarin hebben de regeringspartners elkaar gevonden en een evenwichtige balans gevonden.


Daarnaast zal vanaf 2025 een gelijkwaardige behandeling in het toekomstige vergunningenkader verzekerd worden. De landbouwsector zal via een passende beoordeling een nieuwe vergunning kunnen aanvragen, net zoals voor andere sectoren.


Het extern salderen, het samenvoegen van ondernemingen en de mogelijkheid tot individuele passende beoordelingen zorgen voor een toekomstperspectief voor jonge boeren. ‘Een toekomstperspectief geven, daar hebben zowel boeren als bedrijven recht op,’ zegt Vlaams viceminister-president Hilde Crevits. ‘Met dit akkoord bieden we kansen voor individuele bedrijfsontwikkeling en een correcte behandeling voor alle sectoren, er is van discriminatie geen sprake meer,’ concludeert minister Dalle.


Voor deze beide cruciale elementen, zullen de komende maanden nog de nodige stappen worden gezet, zodat ze op een juridisch robuuste manier kunnen worden ingezet. Tot 2025 zullen landbouwers in hun huidige vergunning kunnen verder werken. Daarvoor zullen de nodige decretale initiatieven genomen worden.


Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns: ‘Ik wil mijn collega’s in de Vlaamse Regering bedanken voor de manier waarop we, in deze weinig evidente omstandigheden, tot een akkoord zijn gekomen. In het bijzonder de minister-president en mijn collega-minister Hilde Crevits hebben de voorbije weken, dagen en uren een bijzonder staatsmanschap aan de dag gebracht.’


Vice-minister-president Hilde Crevits: ‘Het is een bijzonder technisch dossier, maar ook een menselijk dossier, dat zoveel mensen raakt. Het gaat om het levenswerk van mensen. Ik ben tevreden dat we dit akkoord hebben gevonden, dan kunnen we duidelijkheid en perspectief bieden.’


Minister Dalle: ‘Constructief blijven onderhandelen loont. Dat is vandaag nog eens bewezen. Ik ben zeer tevreden dat we binnen de regering tot een consensus zijn gekomen die de toekomst van onze landbouw, natuur en economie verzekert.’

Comentários


bottom of page