top of page
Zoeken

“Trek fietssnelwegen uit Vlaanderen door tot in centrum Brussel”

Bijgewerkt op: 12 apr. 2019

Vandaag worden er slechts 2 van de 15 Vlaamse fietssnelwegen in de Brusselse rand doorgetrokken tot in het centrum van Brussel. “Te weinig,” aldus Benjamin Dalle (CD&V), lijsttrekker voor het Vlaams Parlement in Brussel. “Willen we mensen stimuleren om vanuit de brede omgeving rond Brussel met de fiets naar het werk te pendelen, dan hebben we dringend nood aan meer veilige fietsinfrastructuur over de gewestgrenzen heen. Wat heb je aan een fietssnelweg als je op het einde van je traject het drukke en chaotische Brusselse verkeer in moet?” Om de samenwerking tussen Vlaanderen en Brussel rond fietsprojecten te versterken kan er volgens Dalle gebruik worden gemaakt van het Beliris fonds. “Dergelijke projecten moeten vanuit alle beleidsniveaus gefinancierd worden aangezien dit in het belang is van de brede Brusselse regio.”


Onze hoofdstad slibt dicht. Brussel blijft een van de Europese filehoofdsteden. Autobestuurders verliezen jaarlijks gemiddeld zowat 40 uur in files rond de hoofdstad. Uit een onderzoek van Brussels Studies over de woon-werkverplaatsing blijkt dat bijna de helft van de werknemers in Brussel de wagen gebruikt voor woon-werkverkeer. Slechts 1,5% van de werknemers die op 10 tot 15km van hun werkplaats in Brussel wonen maken gebruik van de fiets. Voor 15 tot 25km bedraagt dit percentage slechts 0,9%. Fietssnelwegen kunnen hier een efficiënte oplossing zijn. Uit onderzoek van de Provincie Vlaams-Brabant op de bestaande HST-route bleek de ritafstand gemiddeld 18 kilometer te bedragen. Het bewijs dat wanneer de juiste infrastructuur aanwezig is, mensen ook effectief kiezen voor alternatieven.
Bedrijfsfietsen, elektrische fietsen en speedpedelecs zitten dan ook vandaag in de lift. “Iedereen is de files beu. Er zijn vandaag voldoende alternatieven, maar het is vaak wachten op veilige infrastructuur,” aldus Benjamin Dalle. “De provincies hebben de afgelopen legislatuur heel veel geïnvesteerd in het realiseren van fietssnelwegen overal in Vlaanderen. Helaas worden die fietssnelwegen vaak niet doorgetrokken tot de werkplaats van de pendelaars. Zo worden er vandaag slechts 2 van de 15 Vlaamse fietssnelwegen in de Brusselse rand doorgetrokken tot in het centrum van de stad. Zo kan je vlot vanuit Leuven tot in Zaventem fietsen, eens aan de Brusselse grens moet je dan ofwel een grote omleiding maken ofwel je wagen in het drukke en gevaarlijke Brusselse verkeer.”


Uniforme bewegwijzering


Dalle stelt daarom voor om in de volgende legislatuur meer fietssnelwegen door te trekken tot in het centrum van Brussel. In Vlaams-Brabant zijn er plannen voor heel wat nieuwe fietssnelwegen en ook in Brussel staan er nieuwe fietsprojecten op de agenda. “Het gaat allemaal nog te traag,” aldus Dalle. “Waarom stemmen we dergelijke projecten niet beter op elkaar af? Steden zoals London, Kopenhagen, Amsterdam en Stockholm hebben jaren geleden al de klik gemaakt om de fietser meer plaats te geven. Brussel blijft nog teveel ter plaatse trappelen. Er is nood aan een radicale keuze voor meer fietsers.”


Dalle wil bovendien werk maken van uniforme bewegwijzering. In Vlaanderen zijn de F-borden al goed ingeburgerd, in Brussel schakelen we plots over op een andere bewegwijzering, dit is voor veel fietsers erg verwarrend. Laat ons die bewegwijzering meer uniformiseren.

"Zowel de Brusselaars als Vlamingen zullen profiteren van veilige en snelle fietssnelwegen. Een win-win voor Brussel én Vlaanderen.”

Concreet vraagt Dalle dat voor elke gewestgrensoverschrijdende fietssnelweg een projectoverleg wordt georganiseerd om ervoor te zorgen dat ze met dezelfde kwaliteit en zo snel mogelijk doorlopen tot in stadscentrum. Daarbij kan ook het Beliris fonds helpen. In februari diende Benjamin een senaatsvoorstel in waarbij hij het Brusselfonds Beliris wil hervormen. Concreet wil hij de gewesten betrekken bij dat fonds om gewestgrensoverschijdende projecten te kunnen co-financieren en managen.  “De gewesten kunnen via Beliris projecten financieren die van belang zijn voor de brede regio in en rond Brussel. Vandaag zit daar nog te veel ruis op de lijn en stranden projecten vaak alvorens ze van start gaan. Het aanleggen van dit soort gezamenlijke fietssnelwegen kan een eerste concreet project zijn dat gezamenlijk wordt uitgevoerd.”


Comments


bottom of page