top of page
Zoeken

Veelgestelde vragen CEO VRT

De Vlaamse regering heeft een beslissing genomen in het conflict aan de top van de VRT, dat sinds eind november de werking van het directiecollege verlamt. De arbeidsovereenkomst met Paul Lembrechts werd beëindigd, Leo Hellemans werd aangesteld als gedelegeerd bestuurder ad interim. Zit je nog met enkele vragen? Hieronder bundelen we de meest gestelde vragen én hun antwoorden:

Waarom?


Aan de top van de VRT heerste sinds eind november een crisis. De gedelegeerd bestuurder heeft eind november gevraagd om zijn directeur Media en Productie te ontslaan. De raad van bestuur heeft op 16 december deze vraag unaniem niet gevolgd. Er werd een externe bemiddelaar aangesteld. Deze bemiddelaar heeft geprobeerd het conflict tussen beide heren op te lossen, maar is daarin niet geslaagd. Omdat de situatie de werking aan de top van de VRT onmogelijk maakt moest de Vlaamse regering ingrijpen.Wat nu?


Er komt nu een afkoelingsperiode met een gedelegeerd bestuurder ad interim, daarvoor stelt de regering Leo Hellemans aan. De keuze voor Leo Hellemans wordt gemotiveerd door zijn jarenlange ervaring en sterk leiderschap. De toekomst en continuïteit is dus verzekerd. De Vlaamse regering zal binnenkort een nieuwe procedure uitschrijven voor een nieuwe CEO, deze wordt nog voor de zomer aangesteld en zal nog mee kunnen onderhandelen over de nieuwe beheersovereenkomst.Waarom is die keuze niet vroeger of later gemaakt?


Er is hier geen keuze tegen de één of de andere: wel een keuze voor de VRT. De regering wil bovenal een goede oplossing in het belang van de openbare omroep. De situatie zat muurvast, er is de mogelijkheid geweest tot dialoog. De Raad van Bestuur heeft op verschillende momenten, en unaniem, beslist het voorstel tot ontslag niet te volgen. De Vlaamse Regering heeft nu de knoop doorgehakt in het belang van de openbare omroep. De aanstelling van een gedelegeerd bestuurder ad interim moet rust brengen.


Wat met de slotbevindingen van de externe bemiddelaar?


Extern bemiddelaar Fabiaan Van Vreckem maakte - zonder dat hem dat gevraagd was - een korte nota op en bezorgde dat aan de voorzitter van de raad van bestuur. De voorzitter heeft het verslag mondeling toegelicht aan zowel de voltallige raad van bestuur als minister Benjamin Dalle. Zowel de raad van bestuur als de minister zijn dus voldoende op de hoogte van het rapport. De inhoud van dat rapport, met zeer persoonlijke informatie over zowel Paul Lembrechts als Peter Claes, is niet de motivatie en dus niet van belang voor de beslissing van de Vlaamse regering.


De Vlaamse regering is enkel bevoegd voor de CEO en die laatste heeft de VRT in een crisissituatie gebracht - wat de VRT erg beschadigd heeft - en heeft de crisissituatie zelf niet kunnen oplossen. De Vlaamse regering heeft daarop beslist haar verantwoordelijkheid te nemen in het belang van de VRT.

Was de Gedelegeerd Bestuurder te kritisch tegenover de besparingen?


Alle betrokkenen handelen in het belang van een sterke openbare omroep. Ieder heeft daarin zijn of haar rol te spelen. De budgettaire context of uitspraken zijn geen reden tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Wel het aanslepende conflict binnen de directie en de houding van de gedelegeerd bestuurder.


Hoe gaat het verder?


De VRT moet nu haar rangen sluiten en de situatie binnen het eigen bedrijf oplossen.Commentaires


bottom of page