top of page
Zoeken

Vlaamse Regering keurt plan goed voor kwetsbare kinderen en jongeren tijdens coronacrisis


De Vlaamse Regering trekt 4,5 miljoen euro uit om kwetsbare kinderen en jongeren extra te ondersteunen en te begeleiden in deze Coronacrisis. Het actieplan kwam tot stand samen met experten en de brede jeugd- en hulpsector. “Veel kinderen en jongeren worden dubbel getroffen door de crisis en bevinden zich in bijzonder moeilijke omstandigheden. Met dit plan willen we de nodige hefbomen en perspectief bieden aan kinderen en jongeren,” aldus Benjamin Dalle, Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media.
Met de invoering, opvolging en naleving van de maatregelen tijdens de coronacrisis wordt het elke dag duidelijker dat sommige groepen in de samenleving extra worden getroffen. Een grote groep van onze kinderen en jongeren bevindt zich momenteel in een bijzonder moeilijke situatie. Het gaat over kinderen en jongeren in (kans)armoede, in een kwetsbare thuissituatie, met beperkte ruimte, in een traject van hulpverlening/aanpak jeugddelinquentie, in een precaire verblijfssituatie en/of kinderen en jongeren die een moeilijk of geen schooltraject doorlopen.

Dit plan van de Vlaamse Regering biedt zes concrete hefbomen waarvoor de regering extra middelen uittrekt om deze kinderen en jongeren meer perspectief te geven tijdens deze crisis. Het plan kwam tot stand na een uitgebreide bevraging van het veld. Op basis van de bevraging werden samen met verschillende organisaties, experten en administraties deze zes hefbomen gedefinieerd en uitgewerkt.

  1. Lokaal aanbieden van pakketten (1mio EUR): Er worden onder coördinatie van de Huizen van het Kind in Vlaanderen en Brussel pakketten persoonlijk verdeeld voor kwetsbare kinderen en jongeren. De pakketten bevatten ontspannings-, informatie- en digitaal materiaal op maat van de kinderen en jongeren.

  2. Heropstart jeugdwerk in jeugdhulpvoorzieningen (200.000 EUR): Het vast aanbod van jeugdwerk in jeugdhulpvoorzieningen is door de coronacrisis gestopt. Deze wordt nu herstart, opgeschaald en versterkt. Concreet gaat er steun naar de geprofessionaliseerde jeugdwerkorganisaties die hierin actief zijn.

  3. Tijdelijke ondersteuning specifieke problemen (275.000 EUR): Door de maatregelen moeten kinderen en jongeren thuis blijven. Sommigen bevinden zich in moeilijke situaties en hebben nood aan hulp. De anonieme chatlijn van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling: Nupraatikerover.be worden met deze maatregel versterkt. Daarnaast wordt een 40-tal geregistreerde lokale initiatieven voor huiswerkbegeleiding ondersteund om de onderwijsachterstand niet te vergroten.

  4. E-inclusie (150.000 EUR): Nu kinderen en jongeren vooral online leren en ontspannen is er meer dan ooit nood aan begeleiding. Het Kenniscentrum Mediawijsheid krijgt een gerichte impuls en moet daarmee de samenwerking tussen de verschillende e-inclusie-initiatieven stimuleren, goede praktijken verzamelen en digitale vaardigheden versterken.

  5. Steun landelijk en bovenlokaal jeugdwerk (750.000 EUR): Jeugdwerkorganisaties, specifiek gericht op het begeleiden van kinderen en jongeren in moeilijke omstandigheden, hebben zich tijdens deze crisis snel aangepast en extra ingezet om deze groep te blijven bereiken. Deze organisaties worden versterkt om deze opdracht nog beter in te vullen.

  6. Specifieke projectoproep (2,1 mio EUR): Met deze brede projectoproep wil de Vlaamse Regering bottom-up initiatieven stimuleren. Organisaties actief binnen Cultuur, Jeugd, Sport en Welzijn die zich inzetten voor kwetsbare jongeren en kinderen kunnen één project per organisatie indienen. Het gaat om kort lopende projecten (afronding 2020). Per dossier kan er maximaal 100.000 EUR worden aangevraagd.
“Kinderen en jongeren, in bijzonder de kwetsbare, hebben nu meer dan ooit nood aan hoop en perspectief. Hun veerkracht is onze toekomst. Door hun veerkracht te ondersteunen, kunnen we samen deze crisis overwinnen. Ik ben bijzonder tevreden dat we nu, samen met de sector, dit perspectief kunnen bieden,” aldus Benjamin Dalle, Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media.

“De corona-lockdown is voor gezinnen zwaar. Elke ouder zoekt naar manier om kinderen op een goede manier bezig te houden. Voor sommige gezinnen is dat nog zwaarder, omdat ze niet over voldoende middelen beschikken om hun kinderen een leuke daginvulling te geven. Ik ben blij dat we via de Huizen van Het Kind een kwaliteitsvol vrijetijdsaanbod kunnen voorzien voor kinderen en jongeren in moeilijke situaties”, aldus Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Gezin, Volksgezondheid en Armoedebestrijding.Comments


bottom of page