top of page
Zoeken

Vlaamse Regering stelt Leo Hellemans aan als gedelegeerd bestuurder ad interim van de VRT

De Vlaamse Regering beslist om Leo Hellemans aan te stellen als gedelegeerd bestuurder ad interim van de VRT. De arbeidsovereenkomst met Paul Lembrechts werd beëindigd. Het vertrek van Paul Lembrechts komt er na een crisis in de directie van de openbare omroep. De procedure voor de aanstelling van een nieuwe gedelegeerd bestuurder wordt zo snel mogelijk opgestart.


Eind november 2019 heeft de gedelegeerd bestuurder gevraagd om zijn directeur Media en Productie te ontslaan. De raad van bestuur is unaniem niet ingegaan op deze vraag. In de maand die erop volgde is de VRT terechtgekomen in een diepe vertrouwenscrisis aan de top van de VRT. Eind vorig jaar stelde de raad van bestuur de heer Fabiaan Van Vrekhem, CEO Accord Group Belgium, aan als externe bemiddelaar. Hij had als opdracht om in gesprek te treden met alle betrokkenen en na te gaan in welke mate het vertrouwen tussen de betrokken leden van de directie kon worden hersteld. Hij heeft inmiddels zijn opdracht beëindigd en gemeld dat hij geen mogelijkheid ziet om het vertrouwen te herstellen.


De Vlaamse Regering is van oordeel dat deze crisis bij de VRT niet langer mag aanslepen. De VRT staat voor belangrijke uitdagingen: het afsluiten van een nieuwe beheersovereenkomst, de realisatie van een nieuwe gebouw op de mediasite aan de Reyerslaan, en dat in een context van steeds snellere digitalisering en internationalisering.


In het belang van de openbare omroep heeft, op voordracht van Vlaams minister van Media Benjamin Dalle, de Vlaamse Regering maandagmorgen beslist om een einde te stellen aan de arbeidsovereenkomst van Paul Lembrechts en Leo Hellemans aan te stellen als gedelegeerd bestuurder ad interim. Hellemans heeft jarenlange ervaring bij de openbare omroep. Hij was er onder meer hoofdredacteur van de nieuwsdienst, algemeen directeur productie, algemeen directeur media en gedelegeerd bestuurder van 2014 tot zijn pensioen in 2016. Nu volgt er een afkoelingsperiode waarbij het vertrouwen binnen de directie moet worden hersteld en de continuïteit moet worden verzekerd.


Leo Hellemans. Foto: Belga


De Vlaamse regering vraagt aan Leo Hellemans om een goede werking van het directiecollege te verzekeren in de overgangsperiode. Daarin moet ook gekeken worden naar de rol van Peter Claes, directeur Media en Productie.


Minister Benjamin Dalle bedankt Leo Hellemans voor het engagement dat hij opneemt. “Dit is een noodzakelijke beslissing in het belang van een sterke en slagkrachtige openbare omroep. Ik ben ervan overtuigd dat Leo Hellemans de geschikte persoon is om het vertrouwen te herstellen en de VRT voor te bereiden op de media-uitdagingen van vandaag, in afwachting van de benoeming van een nieuwe CEO.” aldus Dalle.


Voorzitter Luc Van den Brande kijkt met vertrouwen naar de toekomst, “Er wachten de openbare omroep belangrijke uitdagingen. Samen met de vernieuwde raad van bestuur en de directie van de VRT zullen we die uitdagingen aanpakken in het belang van een slagkrachtige openbare omroep.”


De Vlaamse Regering start zo snel mogelijk de procedure voor het vinden van een nieuwe gedelegeerd bestuurder. “We willen nog voor de zomer een nieuwe gedelegeerd bestuurder van de VRT. In 2020 moet er een nieuwe beheersovereenkomst gesloten worden, het is de belangrijk dat de nieuwe gedelegeerd bestuurder nog betrokken is bij die onderhandelingen,” aldus nog minister Dalle.コメント


bottom of page