top of page
Zoeken

Vlaanderen investeerde nog nooit zoveel in het Brussels onderwijs

In de afgelopen legislatuur werden de subsidies voor scholenbouw in Brussel verdrievoudigd. In de periode 2014-2018 werd er voor 114 miljoen geïnvesteerd; tussen 2009 en 2014 was dat 40 miljoen euro. “De Vlaamse Regering heeft met minister Crevits aangetoond dat sterke banden tussen Brussel en Vlaanderen niet enkel bij woorden blijven maar ook omgezet worden in daden op het terrein,” aldus Benjamin Dalle, lijsttrekker CD&V “De inhaalbeweging die we op het vlak van scholenbouw hebben ingezet moeten de volgende legislatuur onverminderd verder worden gezet.”
Voor CD&V is het Nederlandstalig onderwijs in Brussel van essentieel belang. Het is een succesproduct: elk jaar vinden meer Brusselse ketjes de weg naar het Nederlandstalig onderwijs. Dat werpt vruchten af: een goede beheersing van het Nederlands is het beste toegangsticket tot de Brusselse én Vlaamse arbeidsmarkt. In een stad waar 1 op 4 jongeren opgegroeid in een gezin waarin beide ouders werkloos zijn, is dit meer dan ooit van groot belang.


Keerzijde van de medaille is natuurlijk dat er elk jaar meer vraag is naar extra capaciteit. De Vlaamse Regering, met Hilde Crevits op kop, heeft tijdens de afgelopen legislatuur een historische investeringsronde gerealiseerd. De middelen voor capaciteit werden verdrievoudigd.


- Investeringen 2009-2014: 40 miljoen euro

- Investeringen 2014-2019: 114 miljoen euro


Hetgeen effectief geïnvesteerd werd in Brusselse scholen ligt daarbij nog een stuk hoger, want daarin zit ook het eigen aandeel van de scholen. Zo werd in het totaal 169 miljoen geïnvesteerd voor scholenbouw in Brussel:


- De gewone reguliere investeringen (AGION): 110 miljoen euro

- De investeringen via huursubsidies: 16,7 miljoen euro

- De investeringen via DBFM Scholen van Morgen: 28,4 miljoen euro

- De reguliere investeringen door het GO! Gemeenschapsonderwijs: 13,9 miljoen euro


Het is duidelijk dat CD&V de band met Brussel en Vlaanderen ook de komende legislatuur wil versterken. “We moeten dit ambitieuze investeringsplan aanhouden en zelfs versterken. Maar we moeten niet investeren in bakstenen alleen: de kwaliteit van ons onderwijs moet voorop staan. Daarom hebben we werk gemaakt van een plan waarin we de onderwijscapaciteit en kwaliteit willen aanpakken. Vooral het invoeren van taalcoaches is voor Brussel meer dan ooit belangrijk. Leerlingen starten in het Nederlandstalig onderwijs met verschillende taalniveaus. Het is een uitdaging voor de leerkrachten om iedereen mee te krijgen, daarom zorgen we voor extra handen in de klas.”


Onderwijs moet geen gewestbevoegdheid worden


Sommige partijen willen van het onderwijs een gewestbevoegdheid maken. “Dit is ‘no pasaran’ voor CD&V,” aldus Dalle “Brussel is geen eiland. Vlaanderen en Brussel moeten partners zijn in het realiseren van gemeenschappelijke doelstellingen. De historische investeringsronde in het Brussels onderwijs toont aan dat Vlaanderen het Nederlandstalig onderwijs in Brussel koestert en wil versterken. Laat ons dus niet nodeloos beginnen te experimenteren met ons onderwijs, daarvoor is de inzet te groot: de toekomst van onze Brusselse jeugd.”

Comments


bottom of page