top of page
Zoeken

Volop verder bouwen aan een toekomstgericht medialandschap in 2024!

De voorbije jaren heb ik verschillende initiatieven ondernomen om het Vlaamse

medialandschap te moderniseren en te ondersteunen met het in lijn brengen van

de sector met pijlsnel evoluerende technologische en maatschappelijke innovaties.

Dat was noodzakelijk om ervoor te zorgen dat onze mediasector relevant en

gezond blijft. In het laatste jaar van deze legislatuur wil ik nog flinke stappen

vooruit zetten in verschillende domeinen.In 2024 bouwen we verder aan een toekomstgericht medialandschap, onder meer

door een vernieuwd Mediadecreet voor te bereiden en de nieuwe

stimuleringsregeling af te ronden. Ik werp ook een blik op mogelijke toekomstige

stappen die nodig zijn voor de realisatie van een kwalitatief en leefbaar (digitaal)

radiolandschap, op basis van de resultaten van een grootschalige radiostudie.

In 2024 gaan ook de nieuwe samenwerkingsovereenkomsten met de regionale

omroepen van start. Deze omroepen evolueren verder tot volwaardige regionale

mediaorganisaties. Daar komen verschillende essentiële randvoorwaarden bij

kijken, zoals een crossmediale en gedigitaliseerde strategie, schaalvergroting en

netwerkvoordelen binnen een duurzaam financieel kader.


De voorbije jaren zagen we enkele belangrijke veranderingen in het

televisielandschap. Denk maar aan de lancering van het Vlaams streamingplatform

Streamz, dat ondertussen een breder partnerschap aanging met de VRT. De

openbare omroep zit zelf in een periode van stevige vernieuwing: ze zette een

breed transformatieplan op om aan te sluiten op de laatste digitale innovaties in

het medialandschap. Tegelijk ging de VRT van start met de bouw van een nieuw

omroepgebouw, een duurzaam mediagebouw dat de VRT toelaat om meer in te

spelen op nieuwe technologieën en recente evoluties in de sector.


Als we het hebben over technologische innovaties, moeten we ook steeds vaker

kijken naar de gamesector. Vlaanderen heeft een ambitieuze en innovatieve sector,

die sterk inzet op virtual en augmented reality, maar evenzeer goed scoort in de

traditionelere speelvormen. Met onze visienota Level Up Vlaanderen effenen we

het pad voor een structurele groei van de sector. Talentvolle Vlaamse

gameontwikkelaars kunnen rekenen op ondersteuning. Zo werd het budget van

het Gamefonds binnen het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) fors opgetrokken en

werd de tax shelter, een fiscaal gunstregime voor investeerders, uitgebreid naar

gamebedrijven. Ook de oprichting van de Flanders Game Hub is belangrijk voor de

sector. Deze incubatorwerking nam onlangs een eerste groep van 11 Vlaamse en

Brusselse studio’s op in twee groeitrajecten.


De oprichting van de Game Hub werd gefinancierd vanuit het relanceprogramma

Vlaamse Veerkracht. Binnen dit programma werd meer dan 44 miljoen euro

voorzien voor de versterking en digitale transformatie van onze mediasector.

Projecten rond innovatie en desinformatie in onze sectoren moeten enerzijds de

werking van onze mediaspelers optimaliseren en anderzijds het vertrouwen van de

burger in onze media bestendigen.


We moeten immers beseffen dat vernieuwing niet ten koste van alles mag

gebeuren: we moeten zorgen dat iedereen de evoluties kan volgen en hiervan de

voordelen kan ondervinden, terwijl de potentieel negatieve bijwerkingen zoveel

mogelijk moeten tegengewerkt worden. Daarom voorzag ik extra middelen voor

Kenniscentrum Mediawijsheid, dat meer dan ooit op deze thema’s werkt. Daarnaast

moeten we waakzaam blijven voor de fysieke en mentale gezondheid van de

medewerkers in de mediasector. Ik nam verschillende stappen om

grensoverschrijdend gedrag in de mediasector zichtbaarder en bespreekbaarder te maken, zodat getroffenen weten dat ze gehoord worden en acties kunnen

ondernemen, maar ook om misbruik in de toekomst te voorkomen.


In 2024 speelt Vlaanderen een belangrijke rol in het Europese medialandschap.

Tijdens de eerste helft van het jaar nemen we het voorzitterschap van de Europese

Unie op, ook specifiek voor de Raad Cultuur en Audiovisuele zaken/Media. In deze

periode zullen we de sterktes van onze eigen media delen met Europese partners

en beleidsmakers, en zullen we vanuit die sterktes onze stempel drukken op het

Europees beleid, om zo de hele Europese mediasector te versterken. Een

belangrijke ambitie is om de European Media Freedom Act af te ronden.


Tijdens het voorzitterschap zullen we ook onze unieke influencerFAQ onder de

aandacht brengen, tijdens een Conferentie over het belang en de impact van

influencers en online content creators. Ik wil het politiek bewustzijn rond

influencers en online content creators vergroten. Ik wil ook stilstaan bij de impact

van sociale mediaplatformen. Hoewel ik de voordelen van deze platformen zal

blijven benadrukken, moeten we ook de nadelen (zoals desinformatie en

filterbubbels) onder de aandacht blijven brengen.


Ik ben trots op het werk dat de afgelopen legislatuur verzet is binnen de

bevoegdheid Media. Het waren zeker geen evidente jaren: door de wereldwijde

pandemie werd de sector gedwongen zichzelf opnieuw uit te vinden, en werd de

druk door grote spelers van buiten Europa steeds groter. Toch zijn we erin geslaagd

om onze sector zo goed als mogelijk te beschermen en via innovatie en kwalitatieve

inhoud de basis te leggen voor een modern, gezond en relevant medialandschap

in Vlaanderen en Brussel.


Benjamin Dalle

Vlaams minister van Media


 

Lees hier de volledige beleids- en begrotingstoelichting voor Media in 2024:

BBT Media BO 2024
.pdf
Download PDF • 846KB


Comments


bottom of page