top of page
Zoeken

VRM wordt bevoegd voor controle op nieuwe Digital Services Act

De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) zal in Vlaanderen optreden als bevoegde autoriteit voor de controle op de Digital Services Act (DSA). Het Vlaams parlement keurde daarover woensdagmiddag een ontwerp van decreet van Vlaams minister van Media Benjamin Dalle goed. DSA is een Europese verordening die vanaf 17 februari van kracht is en die verantwoordelijkheid oplegt aan tussenhandeldiensten, zoals webhostingdiensten en sociale mediaplatformen. De VRM zal toekijken op de correcte naleving van de DSA en kan ook sancties, zoals boetes, opleggen.In april 2022 bereikten de Europese regelgevers een akkoord  over de Digital Services Act. Die stelt paal en perk aan het gebrek aan verantwoordelijkheid voor tussenhandeldiensten, zoals een Meta en YouTube. Deze online platformen moeten volgens de DSA onder meer:

  • Transparanter zijn over hun algoritmes en de manier waarop ze content rangschikken.

  • Verantwoordelijkheid nemen voor de content die op hun platformen wordt geplaatst en de schade die deze content kan veroorzaken.

  • Illegale content zoals kinderpornografie, terrorisme en haatzaaiende taal snel verwijderen.

  • Desinformatie bestrijden en ervoor zorgen dat gebruikers toegang hebben tot betrouwbare informatie.

  • De privacy van hun gebruikers beschermen en ervoor zorgen dat hun gegevens niet worden misbruikt.


De DSA verplicht ook het opzetten van interne klachtenafhandelingssystemen. Vroeger kon een platform content verwijderen zonder dat de uploader van de content er iets tegen kon inbrengen. De DSA legt daarvoor nu procedures vast en introduceert een beroepsmogelijkheid.


De verordening treedt op 17 februari automatisch in werking in Vlaanderen. Het goedgekeurde Vlaamse decreet bepaalt dat in Vlaanderen de VRM de bevoegde autoriteit is om de naleving van de DSA te controleren  voor alle mediadiensten die aan de DSA onderworpen zijn. Daar is ook een sanctierecht aan verbonden: bij niet-naleving van een verplichting uit de DSA kan de VRM een geldboete opleggen tot maximaal 6% van de wereldwijde omzet van de het bedrijf.


VRM zal onder meer optreden tegen spelers die:

  • Illegale content niet offline halen.

  • Geen toegankelijke algemene voorwaarden opstellen.

  • Niet rapporteren over hun inhoudsmoderatie.

  • Meldingen van trusted flaggers niet prioritair behandelen.


“Deze Digital Services Act zal een grote verandering teweegbrengen in ons online medialandschap, want dit wijst de tussenhandeldiensten op hun verantwoordelijkheden”, zegt Vlaams minister van Media Benjamin Dalle. “Stilaan dringt het door dat deze partijen, denk maar aan sociale mediaplatformen, een grote impact hebben op de democratie en de burgers. Tot nu toe hielden ze vast aan de stelling dat ze louter een doorgeefluik voor content zijn, maar dat volstaat niet meer. Met de aanduiding van de VRM als bevoegde autoriteit, kunnen we verzekeren dat we ook in Vlaanderen nauwlettend zullen toekijken op de correcte naleving van de DSA.”

Commentaires


bottom of page
<