top of page

ARMOEDEBESTRIJDING

Armoede, ook in een rijk land als het onze? Ja, jammer genoeg wel. In Vlaanderen leven zo’n 8.5% of 560.000 mensen met een inkomen onder de armoedegrens. In Brussel gaat het zelfs om 1 op 4. Armoede is een complex probleem, wat maakt dat zowat elke minister en elk bestuur zijn steentje moet bijdragen en samenwerken.


Als minister bevoegd voor armoedebestrijding in de Vlaamse regering heb ik vooral een coördinerende rol. Met het Vlaams actieplan armoedebestrijding (VAPA) zorgen we ervoor dat op elk beleidsdomein de nodige maatregelen genomen worden om armoede aan te pakken. Maar ook met de federale-, regionale- en lokale overheden zitten we rond de tafel en werken we samen.
 

De maatschappij kent moeilijke tijden met hoge inflatie en toegenomen kosten voor de gezinnen. Ik wil als minister zorgen dat we in die moeilijke tijden extra aandacht hebben voor wie in armoede leeft of in armoede dreigt terecht te komen. 

 

Daarom wil ik luisteren naar de mensen in armoede zelf en de organisaties die hen verenigen.  Daarom wil ik extra sterk inzetten op de strijd tegen kinderarmoede. Daarom vind ik dat we aandacht moeten hebben voor soms vergeten groepen zoals werkende armen. 

Fotoshoot_BXL-38.jpg

RECENT NIEUWS OVER ARMOEDEBESTRIJDING

Aucun post publié dans cette langue actuellement
Dès que de nouveaux posts seront publiés, vous les verrez ici.
bottom of page