top of page

Zoekresultaten

31 éléments trouvés pour «  »

 • sport voor elke Brusselaar | Benjamin Dalle

  Sport voor elke Brusselaar Ik ben Benjamin Dalle en ik heb een missie: heel Brussel aan het sporten en bewegen krijgen. Het Brussels Gewest telt 2.072 sportaccommodaties verdeeld over de 19 gemeenten. Omgerekend betekent dat 1,7 accommodaties per 1000 Brusselse inwoners . Dat zijn aanzienlijk minder sportfaciliteiten vergeleken met andere grote steden in ons land. Om dit aan te pakken, lanceren we Brussel in Beweging : een plan om sport toegankelijk maken voor elke Brusselaar. ​ Investeren in meer en betere sportinfrastructuur en extra zwembaden, vooral in openlucht, is dé topprioriteit. Het Brussels Gewest kampt met een langdurig tekort aan sportinfrastructuur, wat leidt tot plaatsgebrek en lange wachtlijsten bij sportclubs. Een gerichte investering in nieuwe sportfaciliteiten, zoals openluchtzwembaden , is essentieel om de sportparticipatie te verhogen en de sociale inclusie te bevorderen. Zo krijgt elke Brusselaar de kans om te genieten van sport en beweging, wat bijdraagt aan een gezondere en meer verbonden samenleving. Meer sportinfrastructuur, meer mogelijkheden. In Brussel zijn er veel braakliggende terreinen en ongebruikte gebouwen. Ruimte in de stad die nu volledig onbenut is. Wij willen een effectievere benutting van die ongebruikte plekken door ze om te zetten in publieke groene ruimte waar ook plaats is voor sport. Door deze ruimtes te activeren en te voorzien van geschikte sportfaciliteiten, maken we sporten in onze stad toegankelijker en verbeteren we de leefbaarheid van onze wijken. We zien Brussel als een potentieel sportterrein voor al onze inwoners , waarbij Urban Sports en pleintjesvoetbal niet alleen sportieve activiteiten zijn, maar ook bijdragen aan sociale cohesie. Door kunstroutes en fitnessfaciliteiten in de openbare ruimte te integreren, wordt sporten toegankelijker en wordt de stad levendiger. Urban Sports en pleintjesvoetbal fungeren als katalysatoren voor gemeenschapsvorming, waarbij de kwaliteit van de stedelijke ruimte essentieel is voor het creëren van een inclusieve sportcultuur. Ontdek het sportplan hier

 • Benjamin Dalle - Tête de liste CD&V pour le parlement Flmand

  Benjamin Dalle Vlaams minister van Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding Brussel verdient beter Brussel barst van het talent. Het zijn de Brusselaars die elke dag opnieuw in de stad leven, ondernemen, werken, creëren, engageren en ontspannen. Dat is de grote kracht van onze stad. De Brusselaars verdienen bestuurders die ambitie hebben, daadkracht tonen en die willen samenwerken. Die Brussel professioneel en goed besturen mét de inwoners en middenveld en die de hand uitreiken naar andere overheden. Enkel zo kunnen we de drugscrisis, de huisvestingscrisis, de tewerkstellingscrisis én de begrotingscrisis doortastend aanpakken. Dat missen wij vandaag. Het bestuur moet beter. Veel beter. Back to basics: de volgende Brusselse regering moet aanpakken wat écht telt voor de Brusselaar: onze veiligheid, betaalbaar wonen, zinvol werk en goed bestuur. Daarom ben ik cd&v-lijstrekker voor het Brussels Parlement. Samen met een sterke ploeg en met de Brusselaars wil ik werk maken van een beter Brussel. Brussel verdient beter Help je mee met mijn campagne? Ik help mee Op 9 juni trek ik als Brussels lijsttrekker voor cd&v naar de verkiezingen. De komende twee maanden trek ik samen met onze hele ploeg doorheen Brussel: van Evere tot Anderlecht, van de Woluwes tot Jette. Ik kijk uit naar de gesprekken met Brusselaars. Ik wil luisteren naar hoe ze nog beter kunnen leven, werken, engageren, ontmoeten, ondernemen, creëren en ontwikkelen in onze geliefde stad. Om met de Brusselaars in contact te komen, moeten we hen zoveel als mogelijk de hand reiken. En daar kan u ook bij helpen. Heeft u ruimte om een affiche omhoog te hangen? Een bord aan het balkon te bevestigen? Wil u mee visitekaartjes of folders uitdelen of een aanbevelingsbrief schrijven? Nieuws Aucun post publié dans cette langue actuellement Dès que de nouveaux posts seront publiés, vous les verrez ici. meer nieuws Uitgelicht

 • Terugblik Media | Benjamin Dalle

  Vier jaar mediabeleid in een snel evoluerend medialandschap Een terugblik op 4 jaar minister van Media ​ Voor het medialandschap in Vlaanderen waren het zeker geen evidente jaren: door de wereldwijde pandemie werd de sector gedwongen zichzelf opnieuw uit te vinden, en werd de druk door grote spelers van buiten Europa steeds groter. Met het relanceprogramma Vlaamse Veerkracht hebben we volop ingezet op de versterking en digitale transformatie van onze mediasector. Gedigitaliseerd en crossmediaal werken is niet langer een verre wensdroom, het wordt elke dag een beetje meer de realiteit in ons medialandschap. Dat geldt zeker en vast ook voor de VRT. Toen ik aan de slag ging als minister van Media, was er een groot conflict aan de top van het bedrijf, was er nog geen nieuwe beheersovereenkomst en er was onduidelijkheid over het budget en het gebouw. De voorbije vier jaar is er veel gebeurd, met een krachtige nieuwe beheersovereenkomst als leidraad. De organisatie heeft een moeilijk besparingstraject achter de rug, maar er is tegelijk ook heel veel geïnvesteerd in de VRT. Bovendien werd de knoop doorgehakt over het toekomstige gebouw van de VRT, met een krachtig signaal: de openbare omroep verhuist niet en blijft in Brussel, in een state-of-the-art nieuwbouwproject. VRT evolueert verder tot een moderne, gedigitaliseerde en crossmediaal werkende openbare omroep. Die evolutie zal niet meer teruggedraaid worden. ​ Die evolutie richting digitalisering en steeds meer crossmediaal werken, zet zich ook bij de regionale omroepen met rasse schreden verder. De regionale omroepen spelen een belangrijke rol in het medialandschap, maar hun leefbaarheid kwam onder druk te staan. Samen met de omroepen lanceerden we daarom in 2022 een digitaal transformatieplan. Recent keurden we de nieuwe samenwerkingsovereenkomsten goed, waarmee de organisaties echt kunnen uitgroeien tot regionale mediaorganisaties, in plaats van uitsluitend regionale televisieomroepen. Alleen door deze organisaties mee te laten evolueren met het snel veranderende mediagebruik, verzekeren we de efficiëntie, het bereik en de levensvatbaarheid van deze spelers. ​ Daarnaast lanceerde ik het actieplan tegen grensoverschrijdend gedrag in de mediasector, ‘The time is now’. Een belangrijke stap die we namen nadat verschillende schrijnende zaken rond grensoverschrijdend gedrag aan het oppervlak kwamen, in Vlaanderen en Nederland. We hebben met het actieplan hele mooie resultaten geboekt. Tegelijkertijd merk ik dat er heel veel bedrijven nog niet meewerken met het actieplan en dat er onvoldoende ‘sense of urgency’ bestaat. Dat is nochtans een vereiste: dit is niet iets dat je als minister van Media zomaar kan opleggen aan de sector. In elk mediabedrijf moet er een cultuuromslag plaatsvinden. Er is nog heel veel werk aan de winkel. Als we het over media hebben, kunnen sociale media niet ontbreken. Die winnen aan belang, de influencers op die kanalen dus ook. Hoe meer volgers je hebt, hoe meer impact je hebt. With great power comes great responsibility. Influencers zitten bovendien zelf met veel vragen: welke regels zijn toepasselijk, welke belastingen moet ik betalen, wat moet ik doen als ik reclame maak, …? Om op al die kwesties een antwoord te kunnen bieden, hebben we samen met heel veel influencers en experten de ‘influencerFAQ’ in het leven geroepen. Dit online platform biedt antwoorden op een hele reeks vragen die relevant kunnen zijn voor influencers. Een andere belangrijke doorbraak is de succesvolle uitbreiding van de stimuleringsregeling. Na een lang traject slaagden we erin om de bestaande stimuleringsregeling te vernieuwen en de gevraagde inspanningen op te drijven. Dit zal zorgen voor een belangrijke toename van de investeringen in Vlaamse tv- en filmproducties. Dat doen we door de spelers die vandaag al bijdragen (de dienstenverleners en de streamingplatformen) nog meer te laten bijdragen. En een belangrijke innovatie, een wereldprimeur zelfs, is dat de zogenaamde videosharingplatformen (Youtube, Instagram, Tiktok, …) voor het eerst zullen moeten bijdragen. Met al deze en nog vele andere beslissingen, hebben we de basis gelegd voor een modern, innovatief, gezond en relevant medialandschap in Vlaanderen . ​ ​ VRT Frederik Delaplace nieuwe CEO van de VRT ​ Delaplace vol gde Leo Hellemans op, die eerder in 2020 werd aangesteld als gedelegeerd bestuurder ad-interim. De keuze voor Delaplace was ingegeven door zijn ervaren leiderschap, en hij kreeg een duidelijke taak mee: kiezen voor vernieuwing, durf en innovatie. Akkoord over nieuwe beheersovereenkomst VRT Deze nieuwe beheersovereenkomst zette de lijnen uit voor de vijf volgende jaren binnen de openbare omroep. VRT zette met deze beheersovereenkomst koers richting het moderne medialandschap, met een radicale focus op digitalisering en op herkenbare en betrouwbare programmatie. Hervorming samenstelling raad van bestuur VRT Voortaan zou de raad van bestuur van de VRT bestaan uit 8 bestuurders die voorgedragen worden vanuit de fracties van het Vlaams Parlement, en 4 nieuwe onafhankelijke bestuurders. Deze beslissing helpt VRT om nog sterker te professionaliseren en in te spelen op een steeds sneller veranderd medialandschap. Nieuw VRT-gebouw krijgt vorm: de officiële eerste steen is gelegd Met dit duurzame mediagebouw kan de VRT meer inspelen op nieuwe technologieën en recente evoluties in de sector. Bovendien wordt het een aangename en inspirerende werkplek voor de medewerkers die aanzet tot samenwerking. Dit indrukwekkende project is ook een belangrijke stap in de ontwikkeling van Brussel als mediahub. Radio Lancering oproep voor erkenning als landelijke radio-omroeporganisatie Na het vervallen van de erkenningen voor de FM-frequenties op 31 december 2021 volgde er een nieuwe erkenningsronde voor de landelijke radio-omroeporganisaties. We beslisten om de nieuwe erkenningen toe te kennen na een vergelijkende toets, een zogenaamde beauty contest. De dossiers werden onderworpen aan een inhoudelijk en kwalitatief onderzoek. Uiteindelijk viel de keuze op Qmusic, Joe en Nostalgie. Omslag naar digitale radio Bijna de helft van het radioluisteren gebeurt digitaal, zo blijkt uit nieuw onderzoek. Zowel de bekendheid als het gebruik van digitale radio is toegenomen, en dat over alle doelgroepen heen. Hiermee komt de afschakeling van FM-uitzendingen steeds dichterbij. 26 lokale radio’s nieuw op Radioplayer 26 lokale radio’s gingen in op het steunaanbod van de Vlaamse regering om zich aan te sluiten bij het internetradioplatform Radioplayer en zijn dus sindsdien overal digitaal te beluisteren. Vlaanderen telt meer dan 100 lokale radio’s die een belangrijke rol in het medialandschap vervullen, en dus is het is belangrijk om hen mee aan boord te krijgen voor de omschakeling naar digitale radio. De steun werd hernieuwd in 2022. In september lanceerden we ook een proefproject dat lokale radio’s toeliet om te proeven van het DAB+ traject , en te kijken of het voor hen haalbaar zou zijn. 59 lokale radio’s gingen hierop in . 8 nieuwe lokale radiozenders in 2019 De Vlaamse regering gaf 8 frequenties vrij op de FM-band, specifiek bedoeld voor lokale radiozenders. De omroepen hadden tot 31 mei 2019 tijd om hun kandidatuur in te dienen voor het verwerven van zo'n frequentiepakket. In 2022 kwamen er nog eens 9 nieuwe lokale radiozenders bij Radio Minerva blijft in de ether Ik kende de erkenning voor FM-frequentiepakket 11 (98.0 FM) opnieuw toe aan Radio Minerva, op basis van een onderzoek ten gronde waarbij bleek dat de kandidatuur van Minerva vzw de hoogste score kreeg. Met deze beslissing kwam een einde aan de maandenlange onzekerheid voor de populaire lokale radiozender. Ondersteuning van producties Meer investeringen in Vlaamse producties dankzij nieuwe stimuleringsregeling De bijdrages van de distributeurs en streamingplatformen werden verhoogd. Bovendien zullen grote videoplatformdiensten als TikTok, Instagram en YouTube voor het eerst een bijdrage moeten leveren aan Vlaamse content. In december kreeg de nieuwe regeling definitief groen licht , en gaven ook de Europese Commissie en de Raad van State een positief antwoord op de juridische kwestie of de videoplatformdiensten onder het toepassingsgebied van de stimuleringsregeling vallen. Vlaamse Gemeenschap neemt deel aan pilootprogramma Eurimages voor tv-series Het programma heeft als doel om de coproductie van tv-series in Europa te stimuleren en te ondersteunen. Sociale media Nieuwe influencerFAQ bundelt adviezen en tips voor elke influencer Online content creators moeten zich bewust zijn van de impact die ze uitoefenen op hun volgers. De influencerFAQ is een uniek digitaal platform vol adviezen, tips & tricks voor elke influencer. Regionale omroepen Forse investering in digitalisering van de regionale omroepen We investeerden in 2022 2 miljoen euro in dit project waarbij de tien regionale omroepen de handen in elkaar sloegen voor een ambitieus digitaal transformatieplan. Dat plan zorgt voor een betere en snellere verspreiding van content op diverse digitale platformen. 35 % extra middelen voor de regionale televisieomroepen in 2023 Het geld diende om digitalisering binnen de omroepen te stimuleren en als eenmalige compensatie voor stijgende energiekosten. Nieuwe samenwerkingsovereenkomsten voor regionale omroepen Met deze overeenkomsten zet de evolutie van de regionale televisieomroepen tot regionale mediaorganisaties zich met rasse schreden verder. Een crossmediale aanpak en digitalisering zijn daarbij de basisprincipes. In Oost- en West-Vlaanderen engageren de lokale omroepen zich om de krachten te bundelen. Belangrijke investering in VOD-platform van de Vlaamse themazenders Naast de regionale zenders zijn er ook de themazenders in Vlaanderen, die elk een specifieke doelgroep bedienen: Dobbit TV, Eclips TV, MENT, Plattelands TV en het productiehuis Arendsoog. Ook zij mogen niet vergeten worden in de modernisering van het medialandschap. Met een investering in een nieuw video-op-aanvraag (VOD)-platform (‘THEMAX’) gaven we hen de kans om de omslag maken naar een crossmediale strategie. Mediawijsheid Nieuwe beheersovereenkomst Mediawijs De nieuwe beheersovereenkomst van Mediawijs , het Vlaams Kenniscentrum Digitale en Mediawijsheid, werd voorgesteld in 2022. We verhoogden de werkingsmiddelen van Mediawijs met 200.000 euro, ofwel 30%, want het centrum heeft een belangrijke rol. De jongeren van vandaag worden immers geconfronteerd met desinformatie, sexting en cyberpesten wanneer ze online gaan. Mediawijsheid is de tool van de toeko mst voor ons allemaal en het is één van de speerpunten in mijn beleid als Mediaminister. Nieuws in de Klas leert jongeren kritisch omgaan met nieuws Wat is betrouwbare informatie en wat is fake news? Het onderscheid is steeds moeilijker te maken, en daarom is het belangrijk om jongeren al vroeg mediawijs te maken. Het project Nieuws in de Klas laat jongeren actief, kritisch en creatief met nieuws aan de slag gaan. We trekken hier jaarlijks 1 miljoen euro voor uit. 5 projecten goedgekeurd in de strijd tegen desinformatie Deze projecten hadden als doel om meer inzicht te geven in hoe mediagebruikers desinformatie ervaren, hoe ze ermee omgaan en hoe redacties en journalisten sneller en efficiënter desinformatie kunnen opsporen en factchecken. Gaming Level Up Vlaanderen Met de visienota Level Up Vlaanderen spraken we belangrijke ambities uit voor de Vlaamse game-industrie. Ik lanceerde verschillende initiatieven om de sector verder te ondersteunen. Zo werd het budget van het Gamefonds binnen het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) fors opgetrokken en was er de oprichting van de Flanders Game Hub , een incubator die jonge starters ondersteuning biedt, onder meer via coaching. De eerste lichting van Flanders Game Hub is een feit 22 studio’s dienden een project in, waarvan er 11 werden geselecteerd door een internationale jury van game experts. Startende studio worden begeleid in het SPARK programma, voor de meer ervaren bedrijven is er begeleiding via het IGNITE programma. Journalistieke ondersteuning 90.000 euro voor Vlaams Journalistenloket van VVJ Het Journalistenloket bundelt alle beroepsinformatie van journalisten. De middelen werden gebruikt om het loket verder te digitaliseren en de informatie nog makkelijker en sneller toegankelijk te maken voor alle Vlamingen. Lancering persveilig.be, samen met VVJ Voor veel journalisten is de confrontatie met verbale en/of fysieke agressie vandaag een trieste realiteit. Deze website moet journalisten, maar ook de bredere samenleving, bewuster maken van het toenemend geweld. Lancering van een nieuwe hub voor mediaonderzoek: Mediapunt Het platform geeft inzicht in het onderzoek dat Mediapunt zélf doet en het biedt een plaats waar alle beleidsrelevant onderzoek naar media aan de Vlaamse kennisinstellingen kan ontsloten worden. Juridische hervormingen Wijziging mediadecreet om de toegankelijkheidsrichtlijn te implementeren De aanpassing van het decreet zorgde ervoor dat diensten die toegang verschaffen tot televisiediensten toegankelijker gemaakt worden voor personen met een handicap. Een belangrijke stap richting meer toegankelijke media. Meer gelijke regels voor alle mediaspelers moeten zorgen voor eerlijkere concurrentie We zetten de Europese richtlijn audiovisuele mediadiensten (AVMD) om naar een Vlaams decreet. Dit zorgde ervoor dat alle mediaspelers aan gelijke regels worden onderworpen. We zorgden zo voor eerlijkere concurrentie tussen traditionele televisie, video-on-demand diensten (bvb. Telenet Play, Netflix) en videoplatformen (bvb. TikTok, Instagram TV en Youtube). Nieuw classificatiesysteem voor audiovisuele media Dit initiatief vloeit voort uit een Europese richtlijn en zal kijkers waarschuwen voor potentieel schadelijke inhoud van tv-programma’s. Vlaams-Nederlandse samenwerking Vlaams-Nederlandse mediasamenwerking actueler dan ooit We haalden de banden tussen Vlaanderen en Nederland op mediavlak aan met bezoeken aan Amsterdam en Hilversum. Zo is er nauwe samenwerking tussen VRT en NPO, investeert het VAF in Vlaams-Nederlandse coproducties, en zijn er verschillende gezamenlijke initiatieven op vlak van mediawijsheid, onderzoeksjournalistiek en grensoverschrijdend gedrag. In totaal heeft de Vlaamse regering deze legislatuur al 1.782.500 euro geïnvesteerd in Vlaams-Nederlandse mediasamenwerking. 75.000 euro voor Nederlands-Vlaamse journalistieke samenwerking Dankzij deze steun konden teams van Belgische en Nederlandse journalisten bij Journalismfund.eu vzw opnieuw beurzen aanvragen voor lokale onderzoeksjournalistiek, dit na een succesvol pilootproject een jaar eerder. Initiatieven voor een diverse, inclusieve mediasector zonder grensoverschrijdend gedrag Lancering actieplan grensoverschrijdend gedrag De mediasector kwam de afgelopen jaren geregeld in opspraak met geruchtmakende gevallen van grensoverschrijdend gedrag. De zaken die daarbij de pers haalden zijn echter slechts het topje van de i jsberg. Met het actieplan sprak de Vlaamse mediasector de ambitie uit om een versnelling hoger te schakelen en dit probleem concreet aan te pakken. Lancering MediaNXT Vlaanderen bulkt van het jong, digitaal talent dat spijtig genoeg nog niet altijd de weg vindt in de mediasector. Daarom sloegen verschillende mediahuizen de handen in elkaar. Via mediaNXT, een initiatief van mediarte en Minister van Media Benjamin Dalle, zetten VRT, DPG Media, Mediahuis, SBS en Woestijnvis samen hun deuren open voor 30 jongeren. Nieuwe website, devijftees.be, helpt journalisten tactvol communiceren over grensoverschrijdend gedrag Deze website lanceerden we samen met een charter over de berichtgeving rond seksueel grensoverschrijdend gedrag, vol adviezen voor journalisten die berichten over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het is een gevolg van het actieplan tegen grensoverschrijdend gedrag in de mediasector. Steun tijdens corona Compensatiepremie voor freelancers in de mediasector Deze maatregel, een gevolg van de coronacrisis, betekende dat de vele freelancers aan de slag in de mediasector beroep konden doen op een compensatiepremie. Vanwege corona zagen zij immers weinig tot geen opdrachten meer binnenlopen. 10 miljoen euro steunmaatregelen voor mediasector De mediasector had zwaar te lijden onder de coronacrisis. Daarom voorzagen we VRT, erkende lokale en netwerkradio-omroepen, regionale televisieomroepen en kleinere spelers bijkomende steun. Groen licht voor garantiefonds audiovisuele sector Het garantiefonds bood financiële zekerheid (10 miljoen euro) voor productiemaatschappijen die hun producties moesten stopzetten wegens corona. Later in het jaar trokken we ook nog 147.000 euro projectsteun uit voor lokale projecten van freelancejournalisten bij Fonds Pascal Decroos, en 100.000 euro coronasteun voor de Vlaamse gamingsector Relanceplannen na de coronacrisis Goedkeuring voor relanceplan audiovisuele en gamesector (Vlaamse Veerkracht) Dankzij deze beslissing ondersteunden we het Vlaams Audiovisueel Fonds met 20 miljoen euro aan relancemiddelen. Met het relanceplan gaven we de sector een broodnodige impuls tijdens de moeilijke coronacrisis. Deze middelen hadden als doel om de productie van Vlaamse content te verhogen en zo de slagvaardigheid van de sector verder te versterken. 35 miljoen euro investering in het relanceplan voor de mediasector Met het relanceplan voor de Vlaamse mediasector stimuleerden we onze mediabedrijven stimuleren om extra in te zetten op digitalisering. Dit moet het voor onze mediaspelers mogelijk maken om beter in te spelen op het veranderende mediagebruik en op de steeds sterkere internationale concurrentie. Er werd onder meer ingezet op het beter gebruik van data, het delen van sterke media infrastructuur, het connecteren met de mediagebruiker, projecten omtrent desinformatie en de transformatie van de regionale omroepen. Het grootste deel van het budget (21,5 miljoen) werd gereserveerd voor projecten die de sector zelf kon aanbrengen. Nieuw crossmediaal meetsysteem Het bestaande systeem van kijk- en luistercijfers is verouderd, want het houdt geen rekening met het sterk veranderde mediagebruik. We consumeren content lang niet alleen meer op radio en tv, er is ook de tablet, smartphone, computer, … Daarom hebben we, samen met de sector, geïnvesteerd in een crossmediaal meetsysteem dat al die media samenbrengt. Dat wordt gemeten via zowel digitale toepassingen als via een representatief luisterpanel, bestaande uit Vlamingen die nauwgezettend bijhouden waar ze naar kijken en via welk medium. Oproep voor innovatieprojecten van Vlaamse mediabedrijven Samen met minister van Innovatie Hilde Crevits lanceerden we een projectoproep. We gaven mediabedrijven de kans om innovatieprojecten in te dienen en samen te werken met Vlaamse spelers en kenniscentra, om hun Europese toppositie te behouden én versterken. Seeds and Growth for Media ondersteunt startende mediabedrijven Het project Seeds and Growth for Media heeft als doel om jaarlijks 12 tech-start-ups en 6 content-start-ups individueel te begeleiden. VRT, MediaNet Vlaanderen en Thomas More bundelden hiervoor de krachten. Bijna 12 miljoen euro voor digitale transformatie van de Vlaamse mediasector Deze investering was een grote impuls in het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht. De 18 goedgekeurde projecten speelden in op de innovatie en transformatie van de media van de toekomst. Een overzicht van het media beleid tussen 2019 en 2023 Benieuwd naar hoe minister Dalle terugblikt op zijn periode als minister van... Brussel Jeugd Armoedebestrijding

 • VIDEO'S | Benjamin Dalle

  Benjamin Dalle Lire la vidéo Toutes les vidéos

 • Terugblik Brussel | Benjamin Dalle

  Investeren in de hoofdstad Een terugblik op 4 jaar minister van Brussel ​ Vlaanderen heeft Brussel nodig en Brussel heeft Vlaanderen nodig. Daar ben ik als Vlaams minister van Brussel meer dan ooit van overtuigd. De twee regio’s zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ik heb dan ook grote inspanningen geleverd om Vlaanderen in Brussel geliefd te maken, en omgekeerd. Kijk maar naar de recente 11 juli-viering in Brussel, waar we vijf Brussel-ambassadeurs benoemden: Héritier Tipo, Ana Maria Osorio Gil, Geert Van Istendael, Ahlaam Teghadouini en Remco Evenepoel. Vijf bekende Brusselaars die onze hoofdstad op de kaart zetten, ook in Vlaanderen. Iedereen kan Brussel-ambassadeur zijn . Iedereen kan liefde voor de stad uitdragen en zo Vlaanderen en Brussel weer wat dichter bij elkaar brengen. ​ Die band tussen Vlaanderen en Brussel wordt extra zichtbaar als je het rijkgevulde Vlaams-Brusselse middenveld onder de loep neemt. De vele mensen achter deze organisaties geven elke dag het beste van zichzelf om van Brussel een betere stad te maken. En dat doen ze met het Nederlands in een hoofdrol. Het versterken van de rol van het Nederlands in Brussel is een van mijn belangrijkste doelstellingen als Vlaams minister van Brussel. We bieden de nodige ondersteuning aan de vele organisaties in het Vlaams-Brusselse middenveld, via twee belangrijke subsidielijnen: het Vlaams Brusselfonds en Polsslag Brussel. Polsslag Brussel is het succesvolle resultaat van de vernieuwing van ‘Projecten voor Brussel’. Sinds 2020 kende ik reeds aan 190 projecten een Polsslag-subsidie toe, goed voor bijna 8,3 miljoen euro. Het merendeel van dit budget, net geen 5 miljoen euro, ging naar projecten die inzetten op meerdere gemeenschapsbevoegdheden in onze hoofdstad, zodat we de inwoners van Brussel op zoveel mogelijk verschillende manieren kunnen bereiken en hun leven en belevingen kunnen verbeteren. ​ De volledige lijst met Polsslag-projecten . Ook het Vlaams Brusselfonds werd grondig vernieuwd. Dit fonds is niet langer bedoeld om ad hoc projecten te financieren, maar is vandaag meer dan ooit een investeringsfonds, bedoeld voor infrastructuur. Dat blijkt ook uit de cijfers. De investeringen in infrastructuur zijn exponentieel toegenomen. Het is altijd mijn beleidsvoornemen geweest om het Nederlandstalig netwerk niet enkel in werking, maar ook in bakstenen te versterken. Dat is gelukt, met dank aan een duidelijk richtlijnenkader en frequent overleg met Vlaams-Brusselse partners. De volledige lijst met projecten van het Vlaams Brusselfonds . ​ ​ Een overzicht van het Brussel beleid tussen 2019 en 2023 ​ Investeren in Brussel Lancering nieuwe subsidiegids Polsslag Brussel In 2020 werd de subsidielijn ‘Projecten voor Brussel’ geëvalueerd via een participatief traject, begeleid door de Vrije Universiteit Brussel en de Erasmushogeschool. Hun aanbevelingen vormden de basis voor de vernieuwde subsidiegids ‘Polsslag Brussel’. Met de vernieuwde subsidiegids mikten we vooral op meer diversiteit in aanvragen en stimuleerden we samenwerkingen over de v erschillende gemeenschapsbevoegdheden, die concrete antwoorden geven op maatschappelijke noden. Lancering Broedplekken in Brussel De start van een uniek traject, bedoeld om voor organisaties uit verschillende sectoren in Brussel die samen willen werken en daarvoor ook fysieke ruimte met elkaar willen delen. In 2022 werden de 12 Broedplekken bekendgemaakt , goed voor een investering van 2,3 miljoen euro. Infrastructuurplan voor de Nederlandstalige academies voor Deeltijds Kunstenonderwijs in Brussel De Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de inrichtende machten zetten met een totale investeringssubsidie van tien miljoen euro hun schouders onder een infrastructuurplan, om de pijnpunten in het Nederlandstalig deeltijds kunstonderwijs (DKO) in Brussel weg te werken. Vele academies hadden immers te maken met grote infrastructuurproblemen. Enkele van de projecten: Nederlandstalige Muziekacademie in Sint-Agatha-Berchem Van Asbroeckschool in Jette Muziekacademie in Schaarbeek GO! Muziekacademie en GO! RHoK Academie in Etterbeek Er komt ook een nieuw gebouw van 800 m² voor de Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans in Sint-Pieters-Woluwe. Dit gebouw vervangt de huidige lokalen, die niet meer geschikt zijn voor kwaliteitsvol muziekonderwijs en bovendien onvoldoende akoestisch gescheiden zijn. Art.is.t.care legt de brug tussen kunst en woonzorgcentra Dankzij het project Art.is.t.care kunnen kunstenaars aan de slag in verschillende Brusselse woonzorgcentra. Het project pakt twee problemen tegelijkertijd aan: de leegstand in woonzorgcentra en het gebrek aan (betaalbare) atelierruimte voor kunstenaars. Wijkgezondheidscentrum De Brug breidt uit In WGC De Brug werkt onder één dak een multidisciplinair team van zorgverleners via het derdebetalerssyteem. Dankzij deze uitbreiding verwacht het Molenbeekse centrum 1.000 extra patiënten te kunnen helpen. Impuls- en investeringssubsidie van 300.000 euro voor Capital Sinds 2021 kunnen Brusselse jongeren terecht in Capital, een organisatie waar ze meer leren over zichzelf en hun onderwijskansen, en hun weg kunnen vinden naar diverse opleidingen, stages, jobs en eigen ondernemerschap. Dit initiatief weerspiegelt perfect het echte gezicht van de Brusselse jongeren: internationaal, open, meertalig en vol ambitie. Openluchtzwembad FLOW in Anderlecht We investeerden 140.000 euro in FLOW, het eerste openluchtzwembad in Brussel in 40 jaar tijd. Het unieke project kreeg ook in de jaren nadien een succesvol vervolg. Investering in infrastructuurproject armoedevereniging ‘Bij Ons – Chez Nous’ Samen met de VGC investeerden we in de renovatie en inrichting van het onthaalcentrum van Bij Ons – Chez Nous in de Kartuizerstraat. Heropening vernieuwd Gemeenschapscentrum Elzenhof Dankzij een samenwerking tussen Vlaamse Gemeenschap, VGC en het Brussels Gewest kon er 2,2 miljoen uitgetrokken worden voor de broodnodige verbetering van de infrastructuur van GC Elzenhof. Met de vernieuwde infrastructuur is het Elzenhof dé ontmoetings- en vrijetijdsplek van de Vlaamse Gemeenschap in Elsene. ​ Renovatie GC De Vaartkapoen ​ In 2023 werd GC De Vaartkapoen in Molenbeek na vier jaar renovatie opnieuw geopend. De legendarische concertzaal kan haar rol als culturele hotspot en ontmoetingsplek terug opnemen in een kwaliteitsvol en duurzaam gebouw. De Vlaamse Gemeenschap investeerde 3,1 miljoen euro in dit project. Een nieuwe locatie voor lokaal dienstencentrum Vives Het lokaal dienstencentrum Vives in Anderlecht moest wegens plaatsgebrek en beperkingen op de huidige locatie op zoek naar een nieuwe ruimte. Met de steun van de Vlaamse Regering en de VGC kon de LDC Vives een voormalige brasserie kopen. Na renovatie zou Vives beschikken over een nieuwe locatie met buurtrestaurant, een aparte activiteitenruimte, burelen en een gespreksruimte. Habbekrats opent L’ilo, een nieuw jeugdwelzijnshuis in hartje Brussel L’ilo is een open huis waar alle kinderen van de stad welkom zijn om te spelen of gewoon rond te hangen. Dankzij therapeutisch geschoolde begeleiders en de aanwezigheid van een rustige ruimte kan er ook gewerkt worden aan het psychisch en emotioneel welzijn van de jongeren. Het open karakter wordt extra versterkt doordat Habbekrats de nieuwe infrastructuur ter beschikking zal stellen aan andere Brusselse partners. Opening groentheater van WZC De Overbron De bewoners van woonzorgcentrum De Overbron kunnen genieten van een groentheater én een vernieuwde tuin. In de tuin kunnen de bewoners van De Overbron buurtbewoners ontmoeten, maar ook familie kan er op een aangename manier op bezoek komen. Nieuwe inclusieve kunstenwerkplek ‘de Loods’ op komst in Molenbeek Op de site van ’t Zinneke, een woongroep voor mensen met een beperking in de Opzichtersstraat in Molenbeek, komt een nieuwe inclusieve kunstenwerkplek, genaamd ‘de Loods’. Vzw Zonnelied renoveert daarvoor een bestaande hangaar en vormt deze om tot een multifunctionele ontmoetingsplek die ook open staat voor de buurt. Broodnodige verbouwing maakt van Circuit meer dan ooit een open huis Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) Brussel investeert in de vernieuwing van het gebouw van de organisatie in de Circusstraat in Brussel. Niet alleen is het bestaande pand verouderd en ongezond, met de renovatie wil CGG Brussel een open en toegankelijke ontmoetingsplek creëren voor mensen die psychologisch kwetsbaar zijn. Een nieuwe thuis voor Growfunding in het hart van de stad De snelle groei van Growfunding vergrootte de nood aan een permanente, Brussels verankerde, uitvalsbasis. En die vond de organisatie op de hoek van de Anspachlaan en het Olivetenhof, pal in de voetgangerszone. Hogeschool Odisee campus Brussel opent coworkingspace waar buren welkom zijn Met steun van het Vlaams Brusselfonds opende hogeschool Odisee in het ’t Serclaesgebouw een gloednieuwe coworkingspace. Enkele kantoorruimtes op de zevende verdieping kregen een metamorfose. Van aparte werkruimtes transformeren ze in een gezellige ontmoetingsplek, voor zowel personeel, studentenvertegenwoordigers als externe organisaties. Iedereen is welkom om op een formele of informele samen aan de slag te gaan. Nieuwe locatie Kuumba officieel geopend Het Vlaams-Afrikaans huis Kuumba huldigde zijn nieuwe gebouw in de Passerstraat in Anderlecht in. Kuumba zal de nieuwe ruimte delen met Fora vzw (Forum voor Afrikaanse Associaties) en Internationaal Comité vzw, en voorziet ook partnerships met andere organisaties in het gebouw. Het is meteen ook de eerste voltooide Broedplek in Brussel. Rol van het Nederlands Vereenvoudigd systeem om kosteloos Nederlands te leren Met een projectsubsidie van 633.000 gaven we Brusselaars de kans te geven zich kosteloos in te schrijven voor een cursus Nederlands. Bovendien vereenvoudigden we het systeem van de ‘Brusselvrijstelling’, zodat scholen het inschrijvingsgeld niet langer hoeven voor te schieten. Nieuwe projectoproep om jongeren te versterken via het Nederlands Voor een nieuwe projectoproep kozen we samen met stadscollectief Urban Foxes resoluut voor participatie van jongeren. Tien jongeren zitten gedurende het hele beslissingsmakingsproces aan de knoppen en mogen zelf een keuze maken uit de ingediende projectvoorstellen. Het zijn de jongeren zelf die beslissen wat er met het beschikbare budget van 200.000 euro moet gebeuren. Het geld gaat sowieso naar projecten die jongeren empoweren via het Nederlands. ​ Nieuwe Taalwetwijzer maakt je wegwijs in de taalwetgeving in Brussel ​ In 2020 werd de nieuwe Taalwetwijzer gelanceerd. Deze website biedt een antwoord op vragen over de toepassing van de taalwetgeving in Brussel, zoals: “Kan ik in het Nederlands informatie vragen aan het loket in een Brusselse gemeente?”, “Ik heb een ongeval gehad: in welke taal mag ik mijn verklaring bij de politie afleggen?” en “Ik werk in Brussel: mag ik het arbeidsreglement in het Nederlands vragen aan mijn werkgever?”. ​ Ondersteuning Huis van het Nederlands Brussel Het Huis van het Nederlands Brussel, dat onlangs zijn 20ste verjaardag vierde, is een onmisbare partner voor het stimuleren van het Nederlands in Brussel. We ondersteunen deze organisatie dan ook sterk (441.000 euro per jaar), via een beheersovereenkomst die werd afgesloten in 2021 en tot 2025 loopt. In 2022 werd de onthaalruimte van het Huis vernieuwd en organiseerde de organisatie de derde editie van het taalfeest Allez:NL , met 50 activiteiten in en rond de stad om op originele manier Nederlands te leren. I n 2023 publiceerde het Huis een onderzoek naar de motivatie van NT2-leerders: waarom leren Brusselaars Nederlands? ​ ​ Brusselnorm en Brusseltoets Vlaanderen investeert voor het eerst meer dan 1 miljard in Brussel Uit de publicatie van het GACB-rapport in 2021 bleek dat de Vlaamse overheid in 2019 voor het eerst meer dan 1 miljard euro in Brussel investeerde. Daarmee werd de ‘Brusselnorm’ ruimschoots gehaald: in totaal ging 5,19% van de Vlaamse middelen naar Brussel. ​ Begroting 2024: extra investeringen in Brussel De gehele Vlaamse regering zet haar schouders onder een sterk gemeenschapsbeleid in Brussel. Zo is er deze legislatuur bijvoorbeeld een reglementaire voorafname voor 10% bij omschakeling of uitbreiding kinderopvang en is de kinderopvang in Brussel ook lid van de toekomstgroep, werd de VGC een trekkingsrecht van 7,25% toegekend in het E-inclusieprogramma voor lokale besturen, financieren we DIGIbanken verspreid over Brussel, wordt er in het kader van capaciteitsuitbreiding leerplichtonderwijs tot 20% van de beschikbare middelen gereserveerd voor Brussel, is er een crisisplan jeugdhulp Brussel van meer dan 1 miljoen euro, … en wordt er 1,3 miljoen euro geïnvesteerd in sociale studentenhuisvesting. Investeringen in betaalbare studentenkoten in Brussel Dankzij de aankoop van twee gebouwen in hartje Brussel verhoogt Brik het aantal studentenkamers in eigen beheer. Zo wordt vermeden dat deze gebouwen een andere functie dan studentenhuisvesting krijgen. Brik kreeg hiervoor een investeringssubsidie van 847.849 euro. Samenwerking met VGC en andere overheden en beleidsdomeinen Akkoord rond Amerikaans Theater De Regie der Gebouwen heeft een akkoord gevonden met de stad Brussel o m het gebouw te onteigenen. Dit moet de weg vrijmaken voor een erfpachtovereenkomst tussen Vlaanderen en Stad Brussel om het Amerikaans Theater uiteindelijk om te vormen tot culturele hotspot. Maximumsnelheid op Brusselse ring daalt naar 100 km/u De goedkeuring van het Klimaat- en energieplan bevatte een belangrijke mobiliteitsbeslissing rond Brussel: de maximumsnelheid op de Brusselse ring ging van 120 naar 100 km/u. Vernieuwing van de beleids- en beheerscyclus (BBC) van de Vlaamse Gemeenschapscommissie goedgekeurd in Vlaams parlement (2021) We zorgden voor een nieuw begrotings- en rekeningstelsel voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). Deze vernieuwing stimuleerde de VGC om geïntegreerd te plannen en te werken. 433.504 euro vrijgemaakt om armoede aan te pakken in Brussel Samen met toenmalig minister van Armoedebestrijding Wouter Beke ondersteunden we 8 Brusselse projecten in de strijd tegen armoede. Huis van het Kind in Brussel De Vlaamse regering investeerde 800.000 euro in een geïntegreerd Vlaams gezinsbeleid in Brussel. De subsidies voor preventieve gezinsondersteuning worden niet meer afzonderlijk toegekend aan de vele huidige organisaties, maar aan het nieuwe Huis van het Kind in Brussel. Het Huis van het Kind Brussel heeft ook de opdracht om de banden aan te halen met partners uit andere sectoren, waaronder kinderopvang, basisonderwijs en buitenschoolse activiteiten. Nieuwe Nederlandstalige secundaire school in Brussel: Egide Van Broeckhovenschool In de Pierre Van Humbeekstraat in Sint-Jans-Molenbeek werd de eerste steen gelegd voor de bouw van een nieuwe, Nederlandstalige middelbare jezuïetenschool. De Egide Van Broeckhovenhovenschool opent in september 2023 de deuren en zal op termijn plaats bieden aan 850 leerlingen in het ASO-, BSO- én TSO-onderwijs. Alle Brusselaars digitaal met 5 Digipunten in Brussel De vijf nieuwe Digipunten in de stad zijn bedoeld om in te zetten op de toegang tot digitale middelen en dienstverlening, het versterken van digitale vaardigheden en het bieden van ondersteuning op maat. Belangrijk, want uit onderzoek blijkt dat ongeveer 40% van de Brusselaars tussen 16 en 74 jaar onvoldoende mee is met de digitale wereld. Hervorming Brede Scholen: elke Nederlandstalige school wordt een Brede School We bereikten een akkoord met de VGC over de hervorming van de werking van de Brede Scholen in Brussel. De werkingsmiddelen werden quasi verdubbeld, er komt een focus op kansarmoede en de bredeschoolwerking zal elke leerling uit het basisonderwijs en de eerste graad secundair onderwijs bereiken. De lancering van het eerste cijferboek over Brussel Het cijferboek zorgt voor een actievere en bredere ontsluiting van kennis en data over Brussel. Het is de eerste stap in het wegwerken van de Brusselse blinde vlek in het Vlaamse cijferlandschap. Het is mijn ambitie om een permanente online cijferdatabank over Brussel in de steigers te zetten. Ondersteuning tijdens corona We namen verschillende initiatieven om Brusselaars en Brusselse organisaties te helpen tijdens de coronacrisis. In totaal werd er in de periode 2020-2022 109.395.696 euro aan COVID/Relancesteun van de Vlaamse Gemeenschap toegekend aan organisaties in Brussel. In juni voorzagen we voor 800.000 euro aan steunmaatregelen voor structurele partners . In juli lanceerde de Vlaamse regering ook het corona-noodfonds, met 4 miljoen euro aan investeringen in Brussel . Samen met Muntpunt lanceerden we ‘Plan B’: een online platform met een corona-proof alternatief voor elk Brussels evenement dat vanwege corona afgelast moest worden. Later lanceerden we ook nog een projectoproep voor (kleine) investeringen naar aanleiding van de coronacrisis, tot maximaal 30.000 euro. De investering was bedoeld voor investeringen, inrichtingskosten of de aankoop van duurzaam materiaal zoals bijvoorbeeld het plaatsen van gordijnen of afscheidingswanden waardoor ruimtes worden opgedeeld, inrichtingskosten die het mogelijk maken om meer afstand te bewaren, … 750.000 euro om Brusselse organisaties coronaproof te maken Via het Vlaams Brusselfonds investeerden we massaal in coronaveilige infrastructuur van onze Brusselse organisaties. Heel wat organisaties moesten immers hun werking en infrastructuur de aanpassen om een coronaveilige omgeving voor hun personeel, vrijwilligers en doelpubliek te bieden. Het Vlaams-Brusselse netwerk van organisaties en instellingen 848.000 euro stimulans voor diverse Nederlandstalige instellingen Met deze financiële duw in de rug van het middenveld versterkten we de Vlaamse aanwezigheid in Brussel en gaven we een extra stimulans aan veel organisaties in budgettair moeilijke tijden. Growfunding vzw en Toestand vzw officieel erkend als sociaal-cultureel volwassenenwerk Beide organisaties kunnen dankzij deze erkenning sinds 2021 rekenen op een jaarlijkse structurele steun van 172.500 euro. Eerste Brusselse Trefdag Meer dan 120 Nederlandstalige Brusselse organisaties kwamen naar de eerste Trefdag om ervaringen uit te wisselen en elkaar te inspireren. Op deze ontmoetingsdag kunnen ze met elkaar in contact komen en van elkaar leren. De Trefdag kreeg in 2022 en 2023 een succesvol vervolg. 380.000 euro voor digitale make-over Muntpunt De Vlaamse Regering trok in het Relanceplan Vlaamse Veerkracht bijna 380.000 euro uit om Muntpunt een digitale make-over te geven. Drie grote projecten moesten er voor zorgen dat zowel publiek als partners het Muntpuntgebouw nog meer en beter kunnen gebruiken. Nieuwe beheersovereenkomst BRUZZ Met de nieuwe beheersovereenkomst werd de toon gezet: BRUZZ zal meer inzetten op digitalisering, crossmedialiteit en het bereiken van jonge Brusselaars. Benieuwd naar hoe minister Dalle terugblikt op zijn periode als minister van... Media Jeugd Armoedebestrijding

 • Benjamin Dalle | Vlaams minister van Armoedebestrijding

  ARMOEDEBESTRIJDING Armoede, ook in een rijk land als het onze? Ja, jammer genoeg wel. In Vlaanderen leven zo’n 8.5% of 560.000 mensen met een inkomen onder de armoedegrens. In Brussel gaat het zelfs om 1 op 4. Armoede is een complex probleem, wat maakt dat zowat elke minister en elk bestuur zijn steentje moet bijdragen en samenwerken. Als minister bevoegd voor armoedebestrijding in de Vlaamse regering heb ik vooral een coördinerende rol. Met het Vlaams actieplan armoedebestrijding (VAPA) zorgen we ervoor dat op elk beleidsdomein de nodige maatregelen genomen worden om armoede aan te pakken. Maar ook met de federale-, regionale- en lokale overheden zitten we rond de tafel en werken we samen. De maatschappij kent moeilijke tijden met hoge inflatie en toegenomen kosten voor de gezinnen. Ik wil als minister zorgen dat we in die moeilijke tijden extra aandacht hebben voor wie in armoede leeft of in armoede dreigt terecht te komen. Daarom wil ik luisteren naar de mensen in armoede zelf en de organisaties die hen verenigen. Daarom wil ik extra sterk inzetten op de strijd tegen kinderarmoede. Daarom vind ik dat we aandacht moeten hebben voor soms vergeten groepen zoals werkende armen. RECENT NIEUWS OVER ARMOEDEBESTRIJDING Aucun post publié dans cette langue actuellement Dès que de nouveaux posts seront publiés, vous les verrez ici.

 • Qui est Benjamin? | Benjamin Dalle

  benjamin Vlaams minister van Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding Benjamin a grandi dans la petite ville de Damme, pas loin de Bruges. Outre les nombreuses escapades aux bords verts du canal de Damme et dans les champs de son grand-père ‘boer Jan’ Dalle, il était également un élève studieux à la petite école primaire locale et plus tard au Sint-Lodewijkscollege à Bruges. Son enthousiasme jaillissant l’y amène au Présidium, dans le groupe de travail social. ​ Après ses secondaires il quitte la ville de Damme pour Gand où il entame ses études en droit. Le fait qu’il y était en kot lui permettait entre autres de passer pas mal de temps au bistrot, bien évidemment toujours dans le seul et unique but d’y discuter interminablement de politique. Dans le cadre du projet Erasmus il passe sa dernière année académique à Paris, à l’université René Descartes (Paris V). Il y obtient le “Prix Erasmus”, prix attribué au meilleur étudiant étranger, de la faculté de droit de Paris V. En 2005, Benjamin termine ses études avec la plus grande distinction. A l’université de Gand il obtient le prix du meilleur étudiant en droit attribué par l’association alumni Gandaius ainsi que le prix pour le meilleur mémoire de la Cour d’Appel de Gand. De retour en Belgique, Benjamin échange les polders de la Flandre occidentale pour Bruxelles, d’abord pour Etterbeek, ensuite pour Molenbeek-Saint-Jean. Il débute en tant qu’avocat auprès d’un bureau d’avocats international et devient assistant à l’Université Catholique de Louvain (KULeuven), auprès du juge et professeur de faculté André Alen. Il reste assistant jusqu’en 2009 et aujourd’hui encore il est toujours lié à l’Institut de Droit constitutionnel du KULeuven en tant que collaborateur scientifique volontaire. Il passe cinq ans au barreau mais décide finalement en 2011 de quitter le barreau. Bruxelles et la politique bruxelloise lui tiennent également fort à cœur. Benjamin est impliqué activement à Molenbeek et dans le conseil administratif du CD&V – Département Bruxelles capitale, qu’il a présidé entre 2015 et 2018. Benjamin est également actif dans la vie associative de Bruxelles, et ce entre autres en tant qu’administrateur du centre d’Action social globale de Bruxelles (Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) Brussel), à Flagey et Trias. Le 25 mai 2014, il participait pour la première fois aux élections. Il était tête de liste à Bruxelles pour les élections de la Chambre des Représentants. Aucun flamand n’était élu. Le 14 octobre 2018 il participait aux élections communales sur une liste bilingue cdH-CD&V+. Le 26 mai il serai tête de liste du CD&V pour le Parlement Flamand. realisaties Benjamin est marié avec Maïté et a trois fils. Ils habitent dans le quartier maritime de Molenbeek-Saint-Jean. Régulièrement, il a besoin d’une bonne dose de sport. Il monte alors sur son vélo de course pour traverser le Pajottenland ou les Ardennes flamandes. Il aime également courir et participe entre autres chaque année aux 20 kms de Bruxelles. Il se défoule également en pratiquant le squash. En tant que petit-fils de fermier, Benjamin reste un homme de la nature; il aime son petit jardin de ville et ses bacs à fleurs sur l’appui de fenêtre. Un petit voyage de temps en temps, tout près ou lointain, lui donne de l’oxygène.

 • Terugblik Armoedebestrijding | Benjamin Dalle

  Blijven strijden tegen armoede Een terugblik op 4 jaar minister van Armoedebestrijding ​ Het werk van een minister van Armoedebestrijding zal nooit af zijn. Sinds ik op 18 mei 2022 de bevoegdheid van Armoedebestrijding overnam, heb ik inspanningen gedaan om op korte tijd concrete resultaten te boeken in de strijd tegen armoede. Een belangrijke strijd, want in economisch onzekere tijden zoals deze zijn mensen in armoede vaak het eerste slachtoffer. Het zijn zij die de rekening in de supermarkt dubbel zo hard voelen. ​ Om armoede efficiënt te kunnen aanpakken, zijn correcte wetenschappelijke cijfers onmisbaar. Beter cijfermateriaal bekomen was daarom een van mijn grote doelstellingen, en dat heeft geloond. Denk maar aan de tellingen naar dak- en thuisloosheid in verschillende steden en gemeenten, die onderzoekers succesvol hebben geëxtrapoleerd. Dankzij die inspanning konden we voor het eerst een wetenschappelijk onderbouwde inschatting maken van het aantal dak- en thuislozen in heel Vlaanderen. Dak- en thuisloosheid blijft een groot probleem, het is de meest schrijnende vorm van armoede. Daarom blijven we investeren in begeleiding van dak- en thuislozen via Housing First. Deze aanpak omvat een innovatieve aanpak van het probleem en ziet huisvesting niet als het einddoel, maar als een eerste, noodzakelijke stap. We maken hier in 2023 en 2024 zo’n 970.000 euro voor vrij. ​ Armoede bestrijden kan je als minister niet alleen. Je hebt ook het perspectief nodig van de mensen die er elke dag mee geconfronteerd worden. Daarom zorgen we voor ondersteuning van de verenigingen waar armen het woord nemen. Niet alleen hebben we meer van deze verenigingen erkend – vandaag zijn het er 58 – we hebben ook hun financiële steun fors verhoogd. Zij hebben een belangrijke adviserende rol en geven, samen met het Netwerk tegen Armoede, het armoedebeleid in Vlaanderen mee vorm. ​ Eind 2023 lanceerden we 45 projecten in de strijd tegen kinderarmoede waar ik in 2024 nog veel van verwacht. De lokale bondgenotennetwerken, die van start gaan in vele steden en gemeenten in Vlaanderen en Brussel, bestaan uit verschillende organisaties en instellingen die op het terrein zeer nuttig werk verrichten, maar die elkaar nog niet altijd weten te vinden. Door de krachten te bundelen en nauw met elkaar samen te werken, kunnen ze veel concrete resultaten boeken en gezinnen en kinderen in armoede een flinke stap vooruit helpen. We bestrijden kinderarmoede in al zijn facetten, en deze bondgenotennetwerken spelen een belangrijke rol in die strijd. ​ Benieuwd naar hoe minister Dalle terugblikt op zijn periode als minister van... Brussel Jeugd Media Een overzicht van het armoedebestrijdings beleid tussen 2022 en 2023 Participatie en ondersteuning armoedeorganisaties 7 bijkomende verenigingen waar armen het woord nemen erkend Armoede effectief bestrijden lukt pas als je rekening houdt met drempels die je als middenklassers niet altijd ziet. Daarom zijn de verenigingen waar armen het woord nemen zo belangrijk. 7 nieuwe verenigingen werden erkend en krijgen sindsdien een subsidie. ​ In 2023 beslisten we om deze verenigingen nog meer te versterken , door hun werkingsmiddelen met zo’n 20% te verhogen. Het was de eerste stijging van hun middelen in tien jaar. Meer dan 60 armoedeorganisaties krijgen eenmalige steun voor energiefactuur De stijgende energieprijzen hadden een grote impact op de organisaties die elke dag mensen in armoede helpen. Daarom gaven we 63 organisaties in 2022 extra ademruimte, met een ondersteuning van van 550.000 euro in totaal. Strijd tegen kinderarmoede Samenwerken om kinderarmoede tegen te gaan: 45 lokale bondgenotennetwerken gaan van start Kinderarmoede aanpakken vereist samenwerking. Daarom zetten we 45 ambitieuze ‘lokale bondgenotennetwerken’ op poten. Deze netwerken verenigen verschillende spelers op het terrein om samen een vuist te maken tegen kinderarmoede. Tal van organisaties leveren op het terrein bijzonder belangrijk werk in de strijd tegen kinderarmoede, maar ze weten elkaar niet altijd te vinden. Deze ambitieuze projecten, waar we 7 miljoen euro voor vrijmaken, moeten daar verandering in brengen. 1,2 miljoen euro voor projecten die kinderarmoede s tructureel bestrijden Samen met minister van Welzijn Hilde Crevits investeerde ik in 2022 in een projectoproep voor vernieuwende initiatieven die kinderarmoede en uitsluiting bestrijden. Cruciaal is dat er vooral aandacht gaat naar innovatieve ideeën die een positief effect hebben op de directe leefomgeving van kinderen en gezinnen zelf ankers geeft om stap voor stap hun leven verder in handen te nemen. Dak- en thuisloosheid Wetenschappelijke studie brengt dak- en thuisloosheid in Vlaanderen in kaart Voor het eerst biedt een studie een wetenschappelijk onderbouwde inschatting van het totaal aantal dak- en thuislozen: 19.547 mensen in Vlaanderen hebben geen vaste woonst. Dat cijfer is het resultaat van de extrapolatie van verschillende metingen naar het aantal dak- en thuislozen tussen 2020 en 2022. Uit de cijfers blijkt onder meer dat de groep dak- en thuislozen veel verschillende onderverdelingen kent, en dat een kwart onder hen minderjarig is. Coördinatie armoedebeleid Heropstart IMC Maatschappelijke Integratie, Gr ootstedenbeleid en Wonen Toen ik aantrad als minister van Armoedebestrijding stelde ik vast dat deze interministeriële conferentie (IMC), die alle ministers die in België bevoegd zijn voor Armoedebestrijding rond de tafel brengt, al negen jaar niet meer was samengeroepen. Ik bracht hier verandering in. Een van de prioritaire werven waar de IMC aan werkt, is de herziening van het samenwerkingsakkoord inzake dak- en thuisloosheid tussen de federale Staat en de Gemeenschappen en Gewesten van 12 mei 2014. Strijd tegen kinderarmoede centraal in bijgestuurd Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Het vernieuwde Vlaams Actieplan Armoedebestrijding (VAPA) omvat 81 acties die de Vlaamse Regering neemt in de strijd tegen armoede. 17 acties zijn nieuw ten opzichte van het vorige plan. Vooral naar de strijd tegen kinderarmoede en gezinsarmoede gaat extra aandacht uit. Samenlevingsopbouw Samen Op Straat trekt naar Brussel, Gent, Vilvoorde en Willebroek Het succesvolle Antwerpse SAAMO-project Samen op straat werd uitgebreid naar wijken in Brussel, Gent, Vilvoorde en Willebroek. We trokken hier 1.351.900 euro voor uit. In Samen op straat staan jongeren centraal. Opbouwwerkers richten zich tot jongeren die hun weg niet vinden in het jeugdwerk, opleidingen of jobs. Met die jongeren gaan ze aan de slag om hun talent in te zetten in de wijk, om mee te werken aan beleidsoplossingen en om samen met oudere buurtvrijwilligers preventief te werken en problemen in de buurt te voorkomen.

 • Plan budgétaire | Benjamin Dalle

  ​ Plan budgétaire Avec un déficit budgétaire estimé à 19,4% en 2024, le budget de la région bruxelloise est complètement déraillé. En même temps, le gouvernement bruxellois manque de détermination pour changer de cap et aucun trajet réaliste vers l'équilibre n'a été tracé. Ainsi, le montant de la dette continue d'augmenter et le ratio dette/PIB devrait atteindre un chiffre astronomique de 300% d'ici 2028. Benjamin Dalle, tête de liste du CD&V pour le Parlement bruxellois, ne peut plus tolérer cette situation et propose lui-même un plan financier chiffré pour l'avenir de la Région bruxelloise. Aujourd'hui, la Région consacre 5,9% de ses recettes totales au remboursement des intérêts. En 2028, ce montant risque d'atteindre 9% de ses revenus, soit environ un demi-milliard d'euros au total. Bruxelles se retrouverait ainsi dans une situation peu enviable, aux côtés d'États comme le Sénégal ou la Turquie. De plus, les lourdes charges d'intérêts réduisent considérablement la marge de manœuvre pour la mise en œuvre de nouvelles politiques. Or, c'est précisément au moment où les crises du logement, de l'emploi, de la drogue et de la sécurité exigent des investissements décisifs. Le défi auquel Bruxelles est confronté est clair : réduire le déficit budgétaire d'un peu plus d'un milliard d'euros et préserver l'espace politique nécessaire pour effectuer des investissements indispensables dans la sécurité, l'emploi, la mobilité et le logement abordable. Le CD&V Bruxelles ouvre le débat en proposant en premier lieu un plan chiffré et réaliste comprenant sept chantiers, qui réduira considérablement le déficit budgétaire d'ici 2029 et atteindra l'équilibre budgétaire d'ici 2032. Klik hier voor de Nederlandstalige versie LE BUDGET EN ORDRE. C'EST CE QUI COMPTE VRAIMENT. POLITIQUE D'ACTIVATION : PLUS DE BRUXELLOIS AU TRAVAIL ​ Notre plan budgétaire pour l'avenir commence par considérer le problème de l'emploi comme une opportunité. Le chômage, surtout parmi les jeunes, est trop élevé et trop durable. Et avec 170 000 Bruxellois inactifs en âge de travailler, le taux d'emploi est loin d'atteindre les 80 %. Avec une série de mesures axées sur un accompagnement personnalisé, une meilleure reconnaissance des diplômes, l'orientation des Bruxellois supplémentaires vers l'emploi en Flandre, une réintégration accrue et une politique d'activation proactive, nous voulons aider 50 000 Bruxellois supplémentaires à trouver un emploi. Cela a également un effet positif sur le budget : directement par des revenus supplémentaires (120 millions d'euros) et indirectement par des économies de coûts (30 millions d'euros). Cela a également un effet positif sur les finances fédérales (+/- 1,25 milliard d'euros via une combinaison de revenus supplémentaires et de réduction des dépenses). ​ PERSONNEL: ADAPTATION DES EFFECTIFS AUX ADMINISTRATIONS ET AUX CABINETS ​ L'effectif du personnel de l'administration bruxelloise est en train d'exploser. Entre 2018 et 2022, le nombre de fonctionnaires a augmenté de 17 %. Associée à la forte inflation des dernières années, cette expansion du personnel a conduit à une explosion budgétaire. En même temps, nous constatons que les coûts des missions de consultation ont atteint environ 50 millions d'euros par an. À la fin de 2023, le gouvernement bruxellois a finalement imposé un gel des embauches. Les cinq prochaines années ne laissent guère de marge dans le contexte budgétaire. Nous proposons de plafonner temporairement les crédits globaux du personnel (y compris les budgets prévus pour les consultations) au niveau actuel (50 millions d'euros). Cela ne s'accompagne pas d'un gel général des embauches, mais plutôt de la flexibilité nécessaire pour répondre aux besoins en personnel là où c'est vraiment nécessaire. Il est évident que les cabinets et les parlements bruxellois doivent également faire des économies (10 millions d'euros). Une fois cet objectif atteint, les crédits du personnel pourront augmenter au maximum de 75 % du taux de croissance global des recettes pour éviter de nouveaux dérapages. ​ POLITIQUE DE MOBILITÉ: EFFORTS SUPPLÉMENTAIRES FÉDÉRAUX POUR LES DÉFIS DE MOBILITÉ ​ Bruxelles joue un rôle important pour tout le pays. La ville accueille quotidiennement des milliers de navetteurs, abrite de nombreuses institutions nationales, internationales et européennes et est le principal nœud de mobilité du pays. La rénovation des tunnels bruxellois impose une forte charge sur les budgets de mobilité. De plus, le passage modal nécessite des investissements supplémentaires dans l'espace public et les transports en commun. Aujourd'hui, la Région reçoit 125 millions d'euros du programme fédéral Beliris pour financer de grands projets d'infrastructure. Ce montant est inchangé depuis plus d'une décennie et n'est pas indexé structurellement. Pour maintenir les investissements nécessaires en matière de mobilité supportables pour la Région de Bruxelles, nous demandons une augmentation du budget annuel de Beliris à 200 millions d'euros. ​ POLITIQUE FISCALE: ANNULER LES RÉFORMES FISCALES PEU EFFICACES DE 2016/2017 ​ Un moment rare où Bruxelles a utilisé son autonomie était de mettre en œuvre une réforme fiscale en 2016-2017. À cette époque, la Région a été la seule à réduire les centimes additionnels sur l'impôt des personnes physiques de 0,5 % et à supprimer la taxe d'agglomération et l'impôt régional forfaitaire. L'objectif de cette réforme était d'inciter davantage de personnes à venir vivre et travailler à Bruxelles. Sept ans plus tard, nous devons constater que ces mesures ont manqué leur but : le taux de chômage reste élevé, les salaires sont inférieurs à la moyenne ailleurs et l'exode urbain continue d'augmenter. Nous ne pouvons plus nous permettre ce cadeau fiscal coûteux et peu efficace, nous le supprimons donc. Nous alignons l'impôt des personnes physiques sur celui de la Flandre et de la Wallonie, et ce de manière progressive pour préserver les bas revenus. Cela rapporte 50 millions d'euros supplémentaires. Nous prévoyons également plusieurs mesures fiscales ponctuelles telles que la suppression de la déduction fiscale des titres-services (20 millions d'euros) et une meilleure perception des impôts à Bruxelles (31 millions d'euros). ​ BACK TO BASICS: SE CONCENTRER SUR LES TÂCHES ESSENTIELLES ​ Cette gouvernance actuelle de Bruxelles distribuait généreusement des cadeaux et lançait divers projets de prestige. Pensez au coûteux Kanal, à la construction du musée sur le personnage de bande dessinée Le Chat et à la construction d'un nouveau stade national de hockey, notons deux projets culturels et un projet sportif qui ne sont pas des tâches essentielles de la Région. Cela contraste fortement avec le traitement négligent des tâches essentielles telles que la sécurité, le logement et les infrastructures de base tels que les égouts. La prochaine gouvernance bruxelloise doit faire preuve de plus de bon sens : plus de tâches essentielles et indispensables, moins de prestige et de non-indispensables. Nous réaliserons une économie en revenant aux fondamentaux de 100 millions d'euros. Cela sera lié à un examen de l'efficacité des grands dossiers de subventions et d'investissements distincts de la Région. Pensez, par exemple, au métro 3. ​ RÉDUCTION DES STRUCTURES ? RENFORCEMENT DE LA RÉGION CD&V plaide depuis longtemps pour la simplification des structures bruxelloises. Notre analyse montre une fois de plus, également sur le plan budgétaire, pourquoi les Communautés à Bruxelles doivent continuer à jouer leur rôle. Il y a cependant des gains à réaliser en transférant des compétences telles que le stationnement, la mobilité et le logement des communes vers la Région, en intégrant la COCOM dans la Région, en regroupant les intercommunales telles que VIVAQUA sous la compétence de la Région et en fusionnant les zones de police et les sociétés de logement. Par cette consolidation ciblée, nous visons à réaliser des économies de 100 millions d'euros. ​ ESPACE POUR LES INVESTISSEMENTS ET LES NOUVELLES POLITIQUES ​ Outre la recherche d'économies, le prochain Gouvernement bruxellois doit également avoir l'espace nécessaire pour aborder de manière ciblée les défis stratégiques liés aux problématiques de drogue et de sécurité, à la crise du logement et à l'état des infrastructures de base tels que les réseaux d'égouts. À cette fin, un espace budgétaire de 250 millions d'euros est prévu. ​ Avec les sept chantiers, nous réduisons le déficit budgétaire de Bruxelles de 585 millions d'euros au total, soit environ la moitié du déficit actuel, sur la durée de la prochaine législature tout en préservant de l'espace pour de nouvelles politiques. Pour un chemin réaliste vers l'équilibre budgétaire, une orthodoxie budgétaire supplémentaire sera nécessaire, et, en plus des économies et des recettes supplémentaires mentionnées ci-dessus, la croissance générale des dépenses devra être limitée à 50 % de la croissance des recettes. En partant des perspectives économiques de l'Institut des Comptes Nationaux, qui prévoient une augmentation des recettes Région Bruxelles-Capitale/Commission Communautaire Commune de 0,9 milliard d'euros, cela entraînera une économie supplémentaire de 450 millions d'euros. Associée aux propositions des chantiers, cette démarche représente un effort combiné de légèrement plus d'un milliard d'euros pour la période 2025-2029, ce qui réduit le déficit de 786 millions d'euros d'ici 2029. Un équilibre budgétaire pourrait alors être atteint en 2032. Cela nécessitera encore des économies ciblées de 150 millions d'euros pour la période 2030-2032, combinées avec une orthodoxie plus modérée limitant la croissance des dépenses à 75 % des recettes. Vous pouvez lire l'analyse complète et le plan intégralement chiffré ci-dessous. LIRE NOTRE PLAN BUDGÉTAIRE

 • Terugblik Jeugd | Benjamin Dalle

  Van de moeilijke coronajaren naar een nieuwd J eugddecreet Een terugblik op 4 jaar minister van Jeugd ​ Als minister van Jeugd heb ik de voorbije vier jaren mogen kennismaken met duizenden enthousiaste kinderen, jongeren en gemotiveerde vrijwilligers uit het Vlaamse jeugdwerk. Ik noem ons jeugdwerk wel eens ‘het strafste van heel de wereld’, en dat is geen overdrijving. Ik maakte kennis met de enorme veerkracht die de jeugdsector toonde tijdens de moeilijke coronajaren. Het coronavirus gooide in 2020 heel het maatschappelijk leven overhoop. Ook de jeugdsector bleef niet gespaard. Het was een moeilijke oefening om de zomeractiviteiten van het jeugdwerk te laten doorgaan en tegelijkertijd ook de veiligheid en gezondheid van iedereen te garanderen. Na lange en intensieve onderhandelingen kon ik in mei trots aankondigen dat de kampzomer gered was, weliswaar met heel wat beperkende maatregelen. Uiteindelijk is alles vlot verlopen en konden kinderen en jongeren relatief zorgeloos op kamp of vakantie om te ravotten en genieten, in die moeilijke zomer van 2020. Later hebben we van een crisis een opportuniteit gemaakt. Na corona maakte de Vlaamse regering middelen vrij voor relanceprojecten, en van bij het begin hebben we duidelijk gesteld dat die heropleving meer omhelst dan enkel het economische luik. Ook maatschappelijke relance was een belangrijk streefdoel, en forse investeringen in jeugdinfrastructuur maakten daar deel van uit. Een belangrijke les die we leerden tijdens de coronaperiode is dat jongeren nood hebben aan ruimte, fysiek en mentaal. In totaal investeerden we daarom met deze regering tussen 2019 en 2023 ongeveer 51,4 miljoen euro in jongeren, jeugdruimte en -infrastructuur, zes keer meer dan tijdens de vorige legislatuur. Dat geld ging naar grote projecten in de jeugdverblijven die eigendom zijn van de Vlaamse gemeenschap – Destelheide en Hanenbos in Beersel en de Hoge Rielen in Kasterlee – maar ook in allerhande jeugdlokalen, -gebouwen en speelterreinen overal in Vlaanderen en Brussel. Het zijn allemaal plekken waar kinderen en jongeren samenkomen en waar plaats is voor ontspanning, spel en ontmoeting. Ik hoop dat dit werk de komende jaren verdergezet kan worden. We voerden ook een belangrijke juridische hervorming door: we hebben 4 bestaande decreten rond Vlaams, bovenlokaal en lokaal jeugdwerk en -beleid samengebracht in één allesomvattend Jeugddecreet. Zo zorgen we voor een harmonisering en betere ondersteuning van de organisaties in de jeugdsector en verminderen we hun administratieve lasten. Het is belangrijk dat jongeren in het jeugdwerk zich kunnen concentreren op datgene waar ze goed in zijn: bruisende activiteiten organiseren voor kinderen en jongeren. Het is een lang en intensief traject geweest, waarbij we met heel wat jongeren en jeugdorganisaties gesproken hebben. Ik ben blij dat we dit tot een goed einde hebben kunnen brengen. Daarnaast is het als jeugdminister belangrijk om stil te staan bij het welzijn van kinderen en jongeren over de verschillende beleidsdomeinen heen. Dat doen we onder meer via het Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan, waarin vijf prioriteiten vastgelegd werden: mentaal welzijn, ruimte voor kinderen, vrijwillig engagement, toegankelijk jeugdwerk voor iedereen, en mediawijsheid. Daar zijn heel wat concrete projecten uit voortgekomen. Voorheen werd al eens gesteld dat het JKP te veel een verzameling was van alles wat al voorzien werd binnen de beleidsdomeinen. Tijdens deze legislatuur hebben we daar belangrijke nieuwe initiatieven aan gekoppeld aan een budgettair impuls. Denk maar aan de projecten ‘Verbindingsambassadeurs in het jeugdwerk’, ‘Kies kleur tegen Pesten’ en ‘Nee is altijd oké’ ​ Benieuwd naar hoe minister Dalle terugblikt op zijn periode als minister van... Brussel Media Armoedebestrijding Een overzicht van het jeugdbel eid tussen 2019 en 2023 Jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP) 5 prioriteiten gekozen voor toekomstige jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan JKP ​ Met het nieuwe JKP hadden we een duidelijke ambitie: een antwoord bieden op de vele uitdagingen waar kinderen en jongeren mee worden geconfronteerd. Het is de eerste keer dat de Vlaamse Regering zo’n duidelijke focus kiest voor het JKP. De vijf prioriteiten: welbevinden en positieve identiteitsontwikkeling, gezonde en leefbare buurten, engagement in de samenleving door vrijwillige inzet, vrijetijdsbesteding voor allen en mediawijsheid. Het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan JKP werd op 25 september 2020 goedgekeurd . Extra middelen voor WAT WAT, Awel, Tele-Onthaal, 1712 en 1813 Een investering van 460.000 euro voor het jeugdinformatieplatform WAT WAT en de telefonische en online hulplijnen Awel, Tele-Onthaal, 1712 en de Zelfmoordlijn, om hun werking uit te breiden en de capaciteit van de hulpverleners en vrijwilligers op te trekken. Kinderrechten tot bij de kinderen brengen met een scholentour Ik ging op bezoek bij 5 scholen in heel Vlaanderen en Brussel met één groot doel: de kinderrechten tot bij de kinderen brengen. Elke klas ging creatief aan de slag met één kinderrecht. Projectoproep Over Drempels: vrije tijd in de jeugdhulp Deze projectoproep had als doel om de drempels voor vrije tijd voor kinderen en jongeren in de jeugdhulp verkleinen. Over Drempels zette in op vrijetijdsbeleving voor alle kinderen en jongeren. Om dit te realiseren moet er samengewerkt worden, ook buiten de muren van de jeugdhulp. In september werden 20 projecten goedgekeurd. Lancering allesoverpesten.be Het platform Allesoverpesten.be bundelt tal van initiatieven en tips om leerkrachten, jeugdwerkers, ouders en andere mensen die omgaan met kinderen en jongeren beter te wapenen in de strijd tegen pesten. Herziening decreet Jeugdverblijven Het decreet rond jeugdverblijven, hostels, ondersteuningsstructuren en ADJ vzw werd herzien, met als doel: een voldoende groot, divers, aangepast en betaalbaar overnachtingsaanbod te garanderen voor kinderen en jongeren in het algemeen en jeugdwerk in het bijzonder. JKP Jongerenevent #Kzeghetu Tijdens dit evenement konden jongeren kennismaken met het Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan (JKP) van de Vlaamse Overheid. Ze kregen ook de kans om zich volledig onder te dompelen in de vele thema’s van het JKP. Lancering ‘Awel Chat Oekraïne ’ Van april 2022 tot en met juni 2023 beschikte Awel over een chatroom voor kinderen en jongeren op de vlucht uit Oekraïne. Nee is altijd oké: campagne o m kinderen te leren hun grenzen aan te geven In enkele ludieke video’s met Ketnet-wrappers in de hoofdrol gaven we een belangrijke boodschap mee aan kinderen: nee zeggen is altijd oké. Wat zijn vrijplaatsen voor Brusselse jongeren? Voorstelling van een onderzoek van het Jeugdonderzoeksplatform (JOP) bij 53 jongeren uit drie diverse wijken in Brussel naar wat voor hen ‘vrijplaatsen’ zijn: plekken waar ze onbezorgd aanwezig mogen, willen en kunnen zijn. Investeringen in jeugdinfrastructuur 30 miljoen euro investeringen in jeugdinfrastructuur Via het plan Vlaamse Veerkracht zorgden we voor een ongeziene investering in de jeugdsector. Deze 30 miljoen euro was bestemd voor investeringen in jeugdinfrastructuur, denk aan jeugdlokalen, jeugdverblijven, jeugdhuizen en alle plaatsen waar jongeren samenkomen. Financiële steun voor 25 jeugdinfrastructuurprojecten 25 jeugdinfrastructuurprojecten in heel Vlaanderen kregen voor in totaal bijna 4 miljoen euro ondersteuning. In oktober volgde een tweede ronde, met nog eens 7,4 miljoen euro aan investeringen. Tegelijkertijd kreeg de jeugdsector voor bijna 7,3 miljoen euro energiesteun. Groen licht voor 10 nieuwe projecten voor jeugdinfrastructuur We investeerden in totaal 1,38 miljoen euro in tien grote infrastructuurprojecten voor kinderen en jongeren. De aanvragers moesten aantonen dat hun project beantwoordt aan een van de volgende criteria: duurzaamheid, veiligheid of integrale toegankelijkheid. Bouw van nieuw gebouw voor Chiro Schelle gaat van start In Schelle investeerden we anderhalf miljoen euro in een ambitieus infrastructuurproject voor Chiro Schelle. Het project Tuinlei wordt een bijzonder duurzaam en bijna-energieneutraal gebouw. De Chiro-afdeling stelt de nieuwe gebouwen ook open voor andere jeugdbewegingen. De centrale ligging op de as Antwerpen-Brussel is een troef voor de bereikbaarheid voor groepen uit heel Vlaanderen. Juridische hervormingen Nieuw jeugddecreet geeft meer vertrouwen aan jeugdwerkers Dit Jeugddecreet zet in op de verdere professionalisering van de jeugdsector en legt de klemtoon op vertrouwen boven verantwoording. Zo kunnen de jongeren in het jeugdwerk zich concentreren op datgene waar ze goed in zijn: bruisende activiteiten organiseren voor kinderen en jongeren. Lancering vernieuwde sectorale investeringssubsidie Het reglement van deze sectorale investeringssubsidies (vroeger bekend als FOCI) werd niet alleen verlengd voor 5 jaar, ook de prioriteiten werden aangepast op basis van de noden in de sector. Ondersteuning van de jeugdsector Extra kampmateriaal voor jeugdbewegingen ​ Op de Dag van de Jeugdbeweging maakte ik bekend dat de Vlaamse regering 177.000 euro zou investeren in kampmateriaal voor de jeugd. Daarenboven maakten we werk van de digitalisering van de diensten, zodat het in de toekomst makkelijker wordt om materiaal te ontlenen. Ondersteuning van 63 Vlaamse jeugdhuizen en jeugdwerk (2019) ​ Met een investering van meer dan 14 miljoen euro voorzagen we Vlaamse en Brusselse jeugdhuizen van een stevige financiële impuls. De geprofessionaliseerde jeugdhuizen werden voor vier jaar erkend. Daarnaast ging er ook meer dan 5 miljoen euro naar jeugdwerk voor kinderen en jongeren met een handicap. Tien nieuwe geprofessionaliseerde jeugdhuizen (2023) Vier jaar na de eerste erkenningsronde voor jeugdhuizen, erkenden we in totaal 57 bovenlokale jeugdhuizen in Vlaanderen en Brussel. Daar wordt over vier jaar tijd meer dan 22 miljoen euro in geïnvesteerd. Ondersteuning van jeugdwerkingen die actief inzetten op kinderen en jongeren met een beperking (2023) Een investering van 1,8 miljoen euro voor 14 jeugdwerkingen met kinderen en jongeren met een handicap. De investering lag beduidend hoger dan vorige keer, om de wachtlijsten in de eerstelijnswerking weg te werken, het vrijwilligersbeleid van de verenigingen te versterken en te verduurzamen, en de verenigingen de kans te geven om hun netwerk verder uit te bouwen. 650.000 euro voor 15 experimentele jeugdprojecten (2019) ​ Ik keurde een extra investering goed in experimentele jeugdprojecten, projecten die vernieuwend zijn voor het jeugdwerk. Deze projecten vertrekken vanuit de leefwereld van de jongeren en zetten geven vaak blijk van een hoge mate van creativiteit. Investering in 14 experimentele jeugdprojecten (2022) Een nieuwe goedkeuring van vernieuwende projecten in de jeugdsector, met een beduidend hoger investeringsbedrag dan een jaar eerder. Investering van 1,4 miljoen euro in experimenteel jeugdwerk (2024) 25 experimentele projecten in het jeugdwerk krijgen in 2024 bijkomende ondersteuning. Dat zijn er 8 meer dan vorige keer, en ook het budget voor deze vernieuwende initiatieven is sterk toegenomen. Vereenvoudiging kadervormingstraject voor jongeren ​ Met deze vereenvoudiging maakten we het eenvoudiger om het attest van animator, hoofdanimator of instructeur in het jeugdwerk te behalen. 9 nieuwe jeugdverenigingen erkend ​ 5 landelijk georganiseerde jeugdverenigingen, 3 cultuureducatieve verenigingen en 1 vereniging informatie en participatie werden erkend voor onbepaalde duur en ontvangen sinds 2021 jaarlijks een subsidie van 80.000 euro. 1,54 miljoen euro werkingssubsidies voor Vlaamse jeugdsector 74 jeugdverenigingen zagen hun dossier voor een werkingssubsidie voor 2022 goedgekeurd. Masterplan jeugdkampen goedgekeurd: 38 concrete acties Dit masterplan kwam er op voorzet van de jeugdsector en bevat een strategisch kader waarbinnen het beleid rond kampen, vakanties en meerdaagse verblijven voor kinderen en jongeren worden uitgewerkt. Hiermee wilden we sterker inzetten op overleg en dialoog tussen de gemeenschappen wat betreft het organiseren van jeugdkampen. Drie miljoen euro voor jeugdverenigingen om gestegen kosten te dekken Een eenmalige subsidie voor erkende jeugdverenigingen om financiële moeilijkheden ten gevolge van gestegen energiekosten en inflatie tegemoet te komen. Geen enkele jeugdbeweging op de wachtlijst voor een kamptent Voor het eerst in jaren stond er in 2023 geen enkele Vlaamse jeugdbeweging op de wachtlijst om een tent te huren voor de zomerkampen. De 958 jeugdbewegingen die een tent huren bij de Uitleendienst voor Kampeermateriaal (ULDK), konden die zomer met een gerust gemoed op kamp vertrekken. Buitenspelen Nieuw actieplan ‘Mee(r) naar buiten?!’ moet kinderen en jongeren meer de deur uit krijgen Er was al de jaarlijkse Buitenspeeldag, met dit actieplan legden we de lat hoger. De doelstelling is duidelijk: elk kind en elke jongere zou minstens twee uur per dag buiten moeten vertoeven. Ondersteuning tijdens corona Jeugdwelzijnswerkers toegevoegd aan ministeriele besluit over essentiële beroepen Deze erkenning gaf jeugdwelzijnswerker de nodige ruimte om hun job te kunnen doen tijdens de moeilijke coronacrisis. Kwetsbare kinderen en jongeren extra ondersteunen en begeleiden tijdens coronacrisis Het actieplan Generatie Veerkracht voorzag 4,5 miljoen euro om kwetsbare kinderen en jongeren extra te ondersteunen en te begeleiden tijdens de coronacrisis. Het plan omvatte zes concrete hefbomen waarvoor de regering extra middelen uittrok om deze kinderen en jongeren meer perspectief te geven tijdens corona. Kort nadien kon ik al groen licht geven aan 59 projecten die kwetsbare kinderen en jongeren een zinvolle, uitdagende en creatieve vrijetijdsbesteding konden bieden tijdens de coronacrisis Groen licht voor jeugdkampen en jeugdactiviteiten in de zomer Tijdens een persconferentie mocht ik het goede nieuws aankondigen: meer dan 23.000 zomerkampen en activiteiten in Vlaanderen en Brussel konden doorgaan, mits inachtname van belangrijke voorwaarden. Ook speelpleintjes, speeltuinen en jeugdhuizen kregen later groen licht om opnieuw op te starten. We lanceerden ook de website soszomerkampen.be, waarop aanbieders van kampterreinen/weides en zoekende jeugdgroepen elkaar ook in coronatijden konden vinden. 16 miljoen euro steunmaatregelen voor jeugdsector ​ De Vlaamse regering gaf met het noodfonds steun aan de jeugdsector. Dat geld ging naar de jeugduitleendienst en het landelijk jeugdwerk, steden en gemeenten (die daarmee onder meer lokale jeugdverenigingen en jeugdhuizen konden ondersteunen), jeugdverblijfscentra en jeugdhostels. Pakketten met spel-, knutsel-, sport-, informatiemateriaal, boeken en strips voor kwetsbare kinderen en jongeren ​ Een investering van 1 miljoen euro, samen met minister van Welzijn Wouter Beke, om kinderen en jongeren een zinvolle en leuke vrijetijdsbesteding te kunnen bieden tijdens de corona-zomervakantie. 15.600 gratis hygiënepakketten voor jeugdverenigingen op kamp De pakketten bevatten onder meer handgels, mondmaskers en kuisproducten voor de jeugdorganisaties. Zomerkampen in 2021 mogelijk in grotere bubbels De grootte van de bubbels voor de zomerkampen werd opgetrokken van 50 naar 100 in juli en tot 200 in augustus. 5,175 miljoen euro om jeugdverblijven en hostels te steunen Extra ondersteuning voor verblijven en hostels die het financieel bijzonder moeilijk hadden door de verlenging van de coronamaatregelen. Extra steun voor de jeugdsector De Vlaamse regering trok bijna 3 miljoen euro extra uit voor jeugdorganisaties die door de coronamaatregelen van het voorjaar financieel onder druk kwamen te staan. Extra geld voor jeugbeleid aangekondigd in Septemberverklaring De regering bereikte een akkoord over de begroting voor 2024. Onder meer de middelen voor het jeugdbeleid namen sterk toe: 6 miljoen extra, een stijging van ongeveer 10 procent. Deze middelen zullen ingezet worden voor onder meer capaciteitsverhoging en een sterkere financiering van de organisaties. Er wordt ook geïnvesteerd in de Vlaamse tentuitleendienst ULDK. Maatschappelijke projecten 1,6 miljoen euro voor meer diversiteit in het jeugdwerk ​ Samen met minister Bart Somers lanceerde ik het project ‘Verbindingsambassadeurs voor het jeugdwerk'. Hiermee wilden we ervoor zorgen dat het jongerenwerk meer een spiegel wordt van de hedendaagse samenleving. 3 miljoen euro extra voor projecten rond de vrije tijd van kinderen en jongeren in kwetsbare situaties Via een projectoproep konden organisaties tot 200.000 EUR ondersteuning krijgen voor projecten die minstens met drie verenigingen samenwerken en die focussen op vrijetijdsaanbod van kinderen en jongeren. De organisaties moesten ook aantonen dat ze in het verleden al gewerkt hebben met kwetsbare kinderen en jongeren. 29 projecten kregen later groen licht via deze projectoproep. Projecten die de relatie tussen jongeren en politie moeten verbeteren Groen licht voor 6 concrete projecten die in alle Vlaamse provincies en Brussel aan de slag gingen rond de verhouding tussen politie en jongeren. De zes projecten moeten ook andere politiezones inspireren om rond de thematiek te werken. Actualisering aanduiding aanspreekpunten jeugd- en kinderrechtenbeleid binnen de departementen en agentschappen van de Vlaamse overheid Binnen de Vlaamse overheid zijn binnen verschillende departementen aanspreekpunten jeugd- en kinderrechten actief. Deze aanspreekpunten vervullen een belangrijke rol bij de voorbereiding, uitrol en opvolging van het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid. Jeugdsector springt in de bres voor tijdelijke noodplaatsen Samen met staatssecretaris voor Asiel en Migratie creëerden we tijdelijke opvangplaatsen voor asielzoekers op diverse locaties in het jeugdwerk. Het ging om eenvoudige basisopvang voor een beperkte groep mensen, zonder dat dit ten koste ging van de reguliere jeugdactiviteiten.

 • Brussel verdient beter

  Our Story Brussel barst van het talent. En dat heeft het te danken aan zijn inwoners. Het zijn de Brusselaars die elke dag opnieuw de stad maken, de Brusselaars die er leven, ondernemen, creëren, bewegen, zich engageren en ontspannen. Dat is de grote kracht van ons Brussel: meer dan een miljoen mensen die een leven uitbouwen en tal van verenigingen en organisaties die onvermoeibaar nieuwe initiatieven op poten zetten. Ze zorgen voor een bruisende dynamiek in een groeiende stad. En ze maken deze stad elke dag opnieuw beter. Jammer genoeg gebeuren al die goede dingen nog te vaak ondánks in plaats van dankzíj de overheid. De Brusselse regering steekt graag de pluimen op de hoed als het goed gaat, maar blinkt uit in afwezigheid als er problemen aangepakt moeten worden. Het is een prestigeregering die uitpakt met blinkende projecten als een metrolijn en nieuwe musea, maar die tegelijk er niet in slaagt te zorgen voor een kwaliteitsvolle basisdienstverlening. Vuile straten, onbetaalbare woningen, gebrekkige (Nederlandstalige) dienstverlening, ontspoorde financiën, onveilige metrostations, een drugsepidemie en een tewerkstellingscrisis temidden van krapte op de arbeidsmarkt. Het gaat stuk voor stuk om problemen die de Brusselaars al jaren kennen en die blijven aanslepen omdat het Brussels Gewest ze niet kordaat in handen neemt. De Brusselaar verdient meer respect Aan ambitieuze plannen geen gebrek. Aan de daadkracht, overtuiging en noodzakelijke samenwerking om ze uit te voeren, des te meer. Het vertrouwen ebt weg. Het contract met de burger is gebroken. Wat overblijft, is een Brussel met inwoners die er elke dag opnieuw het beste van willen maken, maar daarbij niet geholpen of zelfs tegengewerkt worden door een overheid die de schouders ophaalt. “A Bruxelles, c’est comme ça”, hoor je dan wel eens. Of nog: “Dit hoort erbij, in elke grote stad.” Dit kan niet meer. De Brusselaar verdient meer respect. De Brusselaar verdient bestuurders op het niveau van de stad en haar uitdagingen. Bestuurders die blijk geven van ambitie, daadkracht en professionaliteit. Het is tijd voor een overheid die de bezorgdheden van haar burgers ter harte neemt en voor duurzame oplossingen zorgt. Een overheid die zorgt voor een betere stad: een veilig, betaalbaar en goed bestuurd Brussel. Ik wil een Brusselse regering die tussen haar inwoners staat, een regering die gelooft in haar burgers en ze respecteert. Want het talent, de creativiteit en het engagement van de Brusselaars, de krachtige basis van waaruit de beleidsmakers moeten vertrekken, dat is de basis die het beleid kan omkaderen en versterken. Als we weer aan die basis willen werken, dan moeten we betere keuzes maken in Brussel. De financiële situatie van het Gewest is intussen zo ernstig dat we op een gevaarlijk financieel hellend vlak zitten. De tijd van dure paradepaardjes is voorbij. Brussel moet terug naar de essentie en moet in de eerste plaats investeren in wat echt telt voor alle Brusselaars. Voor mij gaat dat dan om een veilig en proper Brussel, met zowel repressie als preventie. Een toegankelijke en kansrijke stad voor iedereen, met extra aandacht voor ouderen en mensen met een beperking. Een betaalbaar Brussel, met minder leegstand, meer sociale woningen én woningen voor de middenklasse. En een Brussel dat beter bestuurd wordt, met minder structuren, meer samenwerking en een gezond financieel beleid. Brussel heeft geen overheid nodig die de stad maakt. Hun stad, die maken de Brusselaars wel zelf. Een goede overheid zorgt ervoor dat de basis om stad te maken er is. Aan die basis wil ik de komende vijf jaar samen met de Brusselaars werken. ​ Brussel verdient beter!

 • begrotingsplan | Benjamin Dalle

  Begrotingsplan Met een geschat begrotingstekort van 19,4% in 2024, is de Brusselse begroting totaal ontspoord. Tegelijkertijd ontbreekt het de Brusselse regering aan daadkracht om het roer om te gooien en is er geen enkel realistisch traject naar een evenwicht uitgestippeld. Zo groeit de schuldenberg verder aan en gaat de schuldratio in 2028 richting een astronomische 300%. Benjamin Dalle, cd&v-lijsttrekker voor het Brussels Parlement, kan het niet langer aanzien en komt daarom zelf met een becijferd budgettair toekomstplan voor het Brussels Gewest. Vandaag betaalt het Gewest 5,9% van de totale ontvangsten aan rentes. In 2028 dreigt dat te stijgen tot 9% van haar inkomsten, zo’n half miljard euro in totaal. Daarmee zou Brussel terechtkomen in een weinig benijdenswaardig rijtje van overheden zoals die van Senegal of Turkije. Bovendien verdampt door de hoge rentelast alle ruimte om nieuw beleid te kunnen voeren. En dat op een ogenblik wanneer de huisvestings-, tewerkstellings-, drugs- en veiligheidscrisissen net om doortastende investeringen vragen. De uitdaging waar Brussel voor staat is duidelijk: het budgettaire tekort moet met iets meer dan een miljard euro teruggedrongen worden én er moet beleidsruimte behouden blijven om noodzakelijke investeringen te doen in veiligheid, tewerkstelling, mobiliteit en betaalbaar wonen. Cd&v Brussel opent de discussie door als eerste partij een becijferd en realistisch plan op tafel te leggen dat bestaat uit zeven werven, waarmee het begrotingstekort tegen 2029 fors wordt teruggedrongen en waarmee tegen 2032 een budgettair evenwicht wordt bereikt. Cliquez ici pour la version en français DE BEGROTING OP ORDE. DAT IS WAT ECHT TELT. ACTIVATIEBELEID: MEER BRUSSELAARS AAN HET WERK ​ Ons budgettair toekomstplan start met de tewerkstellingsproblematiek te zien als een opportuniteit. De werkloosheid, zeker onder jongeren, is te hoog en te langdurig. En met 170.000 inactieve Brusselaars op beroepsactieve leeftijd, ligt de werkgelegenheidsgraad nog heel ver van de 80%. Met een reeks maatregelen die inzetten op meer begeleiding op maat, betere erkenning van diploma’s, extra Brusselaars toe leiden naar werk in Vlaanderen, meer re-integratie en een aanklampend activeringsbeleid, willen we 50.000 extra Brusselaars aan een baan helpen. Dat heeft ook een positief effect op de begroting: direct via extra ontvangsten (120 miljoen euro) en indirect via minder kosten (30 miljoen euro). Dit heeft bovendien een positief effect op de federale financiën (+/- 1,25 miljard euro via combinatie meer ontvangsten/minderuitgaven). ​ PERSONEELSBELEID: TERING NAAR DE NERING BIJ DE ADMINISTRATIES EN KABINETTEN ​ Het personeelsbestand van de Brusselse overheid barst uit zijn voegen. Tussen 2018 en 2022 steeg het aantal ambtenaren met 17%. Gecombineerd met de sterke inflatie van de afgelopen jaren is deze personeelsuitbreiding uitgemond in een budgettaire explosie. Tegelijk stellen we vast dat de kosten voor consultancy-opdrachten opgelopen zijn tot ongeveer 50 miljoen euro per jaar. Eind 2023 voerde de Brusselse regering uiteindelijk een wervingsstop in. Ook de komende vijf jaar laat de budgettaire context weinig ruimte. We stellen voor om de globale personeelskredieten (incl. voorziene budgetten voor consultancy) tijdelijk te plafonneren op het huidige niveau (50 miljoen euro). Dit gaat niet gepaard met een algemene wervingsstop, wel met de nodige flexibiliteit om personeelsnoden te kunnen invullen waar dat echt nodig is. Evident moeten ook de Brusselse kabinetten en parlementen de tering naar de nering zetten en besparen (10 miljoen euro). Eens dit doel gerealiseerd wordt, mogen de personeelskredieten maximaal stijgen met 75% van de globale groeivoet van de ontvangsten om nieuwe ontsporingen te vermijden. ​ MOBILITEITSBELEID: EXTRA FEDERALE INSPANNING VOOR MOBILITEITSUITDAGINGEN ​ Brussel speelt een belangrijke rol voor het hele land. De stad ontvangt dagelijks duizenden pendelaars, huisvest vele nationale, internationale en Europese instellingen en is het belangrijkste mobiliteitsknooppunt van het land. De renovatie van de Brusselse tunnels legt een groot beslag op de mobiliteitsbudgetten. Daarnaast vraagt de modal shift om bijkomende investeringen in publieke ruimte en openbaar vervoer. Vandaag krijgt het Gewest vanuit het federale Beliris 125 miljoen euro voor grote infrastructuurprojecten te financieren. Dit bedrag is al meer dan een decennium onveranderd en wordt niet structureel geïndexeerd. Om de noodzakelijke mobiliteitsinvesteringen draagbaar te houden voor het Brussels Gewest, vragen we een verhoging van het jaarlijks Beliris-budget tot 200 miljoen euro. ​ FISCAAL BELEID: WEINIG EFFECTIEVE FISCALE HERVORMING UIT 2016/2017 TERUGDRAAIEN ​ Een zeldzaam moment waarbij Brussel haar autonomie gebruikt heeft, was om in 2016-2017 een fiscale hervorming door te voeren. Het Gewest verlaagde toen als enige regio de opcentiemen op de personenbelasting met 0,5% en schafte de agglomeratiebelasting en forfaitaire gewestbelasting af. Het doel van die hervorming was om Brusselaars warmer te maken om in Brussel te komen wonen en werken. Zeven jaar later moeten we vaststellen dat die maatregelen hun doel voorbij schoten: de werkloosheidsgraad blijft hoog, de lonen liggen lager dan gemiddeld elders en de stadsvlucht blijft toenemen. Die dure en weinig effectieve fiscale cadeau kunnen we ons niet langer permitteren en draaien we terug. We brengen de personenbelasting terug in lijn met deze van Vlaanderen en Wallonië en doen dit op een progressieve manier om de lage inkomens te vrijwaren. Dit levert 50 miljoen euro extra op. We voorzien daarnaast enkele punctuele fiscale maatregelen zoals de afschaffing van de fiscale aftrek op dienstencheques (20 miljoen euro) en een betere inning van de belastingen in Brussel (31 miljoen euro). ​ BACK TO BASICS: OPNIEUW FOCUSSEN OP KERNTAKEN ​ Deze huidige Brusselse regering deelde volop cadeaus uit en zette diverse prestigeprojecten op de rails. Denk maar aan het peperdure Kanal, de bouw van het museum rond stripfiguur De Kat/Le Chat en de aanleg van een nieuw nationaal hockeystadion, nota bene twee cultuurprojecten en een sportproject wat geen kerntaken zijn van het Gewest. Dit staat in schril contrast met de stiefmoederlijke behandeling van kerntaken zoals veiligheid, huisvesting en basisinfrastructuur zoals rioleringen. De volgende Brusselse regering moet meer realiteitszin tonen: meer kerntaken en must-have’s, minder prestige en nice-to-have’s. We realiseren een back-to-basics-besparing van 100 miljoen euro. Dit wordt gekoppeld aan een effectiviteitsdoorlichting van de grote, afzonderlijke subsidie- en investeringsdossiers van het Gewest. Denk daarbij bijvoorbeeld aan metro 3. ​ VERMINDERING VAN STRUCTUREN? VERSTERKING VAN HET GEWEST Cd&v pleit al langer voor de vereenvoudiging van de Brusselse structuren. Uit onze analyse blijkt eens te meer, ook op budgettair vlak, waarom de Gemeenschappen in Brussel hun rol moeten blijven spelen. Er is wel een winst te boeken door bevoegdheden zoals parkeren, mobiliteit en huisvesting over te hevelen van gemeenten naar Gewest, door de GGC te integreren in het Gewest, door intercommunales zoals VIVAQUA onder te brengen bij het Gewest en door politiezones en huisvestingsmaatschappijen te fuseren. Door die gerichte consolidatie beogen we een besparing van 100 miljoen euro. ​ RUIMTE VOOR INVESTERINGEN EN NIEUW BELEID ​ Naast het vinden van besparingen, moet de volgende Brusselse Regering ook de ruimte krijgen om gericht de strategische uitdagingen aan te pakken rond de drugs- en veiligheidsproblematiek, de huisvestingscrisis en de staat van de basisinfrastructuur zoals rioleringen. Hiervoor wordt een beleidsruimte van 250 miljoen euro voorzien. ​ Met de zeven werven verminderen we het Brussels begrotingstekort met in totaal 585 miljoen euro, ongeveer de helft van het huidige tekort, over de looptijd van de volgende legislatuur én behouden we toch ruimte voor nieuw beleid. Voor een realistisch pad naar een budgettair evenwicht zal er nog extra budgettaire orthodoxie vereist zijn en zal, naast de hierboven vermelde besparingen en meerontvangsten, de algemene stijging van uitgaven moeten beperkt blijven tot 50% van de stijging van de ontvangsten. Uitgaande van de economische vooruitzichten van het Planbureau, dat een stijging van de ontvangsten BHG/GGC raamt op 0,9 miljard euro, levert dit een bijkomende besparing van 450 miljoen euro op. Samen met de voorstellen uit de werven komen we zo tot een gecombineerde inspanning van iets meer dan 1 miljard euro voor de periode 2025-2029 en wordt het tekort tegen 2029 teruggedrongen met 786 miljoen euro. Een budgettair evenwicht kan dan bereikt worden in 2032. Dat vraagt in de periode 2030-2032 nog een besparing met gerichte maatregelen van 150 miljoen euro en dat gecombineerd met een mildere orthodoxie waarbij de uitgavengroei geplafonneerd wordt op 75% van de ontvangsten. De volledige analyse en het integrale becijferde plan kan je hieronder lezen. LEES ONS BEGROTINGSPLAN

bottom of page