top of page

Brussel verdient beter

Our 
Story

Brussel barst van het talent. En dat heeft het te danken aan zijn inwoners. Het zijn de Brusselaars die elke dag opnieuw de stad maken, de Brusselaars die er leven, ondernemen, creëren, bewegen, zich engageren en ontspannen. Dat is de grote kracht van ons Brussel: meer dan een miljoen mensen die een leven uitbouwen en tal van verenigingen en organisaties die onvermoeibaar nieuwe initiatieven op poten zetten. Ze zorgen voor een bruisende dynamiek in een groeiende stad. En ze maken deze stad elke dag opnieuw beter.


Jammer genoeg gebeuren al die goede dingen nog te vaak ondánks in plaats van dankzíj de overheid. De Brusselse regering steekt graag de pluimen op de hoed als het goed gaat, maar blinkt uit in afwezigheid als er problemen aangepakt moeten worden. Het is een prestigeregering die uitpakt met blinkende projecten als een metrolijn en nieuwe musea, maar die tegelijk er niet in slaagt te zorgen voor een kwaliteitsvolle basisdienstverlening. Vuile straten, onbetaalbare woningen, gebrekkige (Nederlandstalige) dienstverlening, ontspoorde financiën, onveilige metrostations, een drugsepidemie en een tewerkstellingscrisis temidden van krapte op de arbeidsmarkt. Het gaat stuk voor stuk om problemen die de Brusselaars al jaren kennen en die blijven aanslepen omdat het Brussels Gewest ze niet kordaat in handen neemt. 

De Brusselaar verdient meer respect

Aan ambitieuze plannen geen gebrek. Aan de daadkracht, overtuiging en noodzakelijke samenwerking om ze uit te voeren, des te meer. Het vertrouwen ebt weg. Het contract met de burger is gebroken. Wat overblijft, is een Brussel met inwoners die er elke dag opnieuw het beste van willen maken, maar daarbij niet geholpen of zelfs tegengewerkt worden door een overheid die de schouders ophaalt. “A Bruxelles, c’est comme ça”, hoor je dan wel eens. Of nog: “Dit hoort erbij, in elke grote stad.”


Dit kan niet meer. De Brusselaar verdient meer respect. De Brusselaar verdient bestuurders op het niveau van de stad en haar uitdagingen. Bestuurders die blijk geven van ambitie, daadkracht en professionaliteit. Het is tijd voor een overheid die de bezorgdheden van haar burgers ter harte neemt en voor duurzame oplossingen zorgt. Een overheid die zorgt voor een betere stad: een veilig, betaalbaar en goed bestuurd Brussel.  


Ik wil een Brusselse regering die tussen haar inwoners staat, een regering die gelooft in haar burgers en ze respecteert. Want het talent, de creativiteit en het engagement van de Brusselaars, de krachtige basis van waaruit de beleidsmakers moeten vertrekken, dat is de basis die het beleid kan omkaderen en versterken. 

Als we weer aan die basis willen werken, dan moeten we betere keuzes maken in Brussel. De financiële situatie van het Gewest is intussen zo ernstig dat we op een gevaarlijk financieel hellend vlak zitten. De tijd van dure paradepaardjes is voorbij. Brussel moet terug naar de essentie en moet in de eerste plaats investeren in wat echt telt voor alle Brusselaars. Voor mij gaat dat dan om een veilig en proper Brussel, met zowel repressie als preventie. Een toegankelijke en kansrijke stad voor iedereen, met extra aandacht voor ouderen en mensen met een beperking. Een betaalbaar Brussel, met minder leegstand, meer sociale woningen én woningen voor de middenklasse. En een Brussel dat beter bestuurd wordt, met minder structuren, meer samenwerking en een gezond financieel beleid. 


Brussel heeft geen overheid nodig die de stad maakt. Hun stad, die maken de Brusselaars wel zelf. Een goede overheid zorgt ervoor dat de basis om stad te maken er is. Aan die basis wil ik de komende vijf jaar samen met de Brusselaars werken.

Brussel verdient beter!

Rushes.00_11_35_23.Still001.png
bottom of page