top of page
Brussel-03.jpg

Sport voor elke Brusselaar

Ik ben Benjamin Dalle en ik heb een missie:

heel Brussel aan het sporten en bewegen krijgen.

Het Brussels Gewest telt 2.072 sportaccommodaties verdeeld over de 19 gemeenten. Omgerekend betekent dat

1,7 accommodaties per 1000 Brusselse inwoners. Dat zijn aanzienlijk minder sportfaciliteiten vergeleken met andere grote steden in ons land. Om dit aan te pakken, lanceren we Brussel in Beweging: een plan om sport toegankelijk maken voor elke Brusselaar.

Investeren in meer en betere sportinfrastructuur en extra zwembaden, vooral in openlucht, is dé topprioriteit. Het Brussels Gewest kampt met een langdurig tekort aan sportinfrastructuur, wat leidt tot plaatsgebrek en lange wachtlijsten bij sportclubs. Een gerichte investering in nieuwe sportfaciliteiten, zoals openluchtzwembaden, is essentieel om de sportparticipatie te verhogen en de sociale inclusie te bevorderen. Zo krijgt elke Brusselaar de kans om te genieten van sport en beweging, wat bijdraagt aan een gezondere en meer verbonden samenleving.

Meer sportinfrastructuur, meer mogelijkheden.

In Brussel zijn er veel braakliggende terreinen en ongebruikte gebouwen. Ruimte in de stad die nu volledig onbenut is. Wij willen een effectievere benutting van die ongebruikte plekken door ze om te zetten in publieke groene ruimte waar ook plaats is voor sport. Door deze ruimtes te activeren en te voorzien van geschikte sportfaciliteiten, maken we sporten in onze stad toegankelijker en verbeteren we de leefbaarheid van onze wijken.

We zien Brussel als een potentieel sportterrein voor al onze inwoners, waarbij Urban Sports en pleintjesvoetbal niet alleen sportieve activiteiten zijn, maar ook bijdragen aan sociale cohesie. Door kunstroutes en fitnessfaciliteiten in de openbare ruimte te integreren, wordt sporten toegankelijker en wordt de stad levendiger. Urban Sports en pleintjesvoetbal fungeren als katalysatoren voor gemeenschapsvorming, waarbij de kwaliteit van de stedelijke ruimte essentieel is voor het creëren van een inclusieve sportcultuur.

BenjaminDalle-71.jpg
bottom of page