top of page
shutterstock_1604366335.jpg
Levelup games logo.png
Videogamecomputer

Level Up!

Er worden in Vlaanderen superstraffe games gemaakt. Dat komt omdat er heel wat talent is van bij ons die de weg vindt naar de gamesector. Jongeren kunnen in Vlaanderen genieten van opleidingen die behoren tot de internationale top. Er is ook de afgelopen jaren heel wat geïnvesteerd om van de gamesector een volwaardige economische sector te maken. Dat beleid werpt stilaan haar vruchten af: over heel België steeg het aantal gamebedrijven tussen 2017 en 2020 van 65 naar 84, waarvan het merendeel in Vlaanderen actief is.

 

We vinden games overal, niet alleen in onze vrije tijd. Ook het onderwijs en de mediasector maken gebruik van gametechnologie.  

Met "Level Up" willen we samen met alle partners die actief zijn in de gamesector, het gamebeleid in Vlaanderen naar een hoger niveau tillen. 

Op deze site vatten we de speerpunten samen: 

shutterstock_1604366335.jpg

Steun voor de gamesector

Eén van de belangrijkste uitdagingen voor de lokale gamesector is het vinden van voldoende financiële middelen om projecten te realiseren. Daarom wordt het budget van het Gamefonds van het VAF (Vlaams Audiovisueel Fonds) fors opgetrokken. In 2022 stijgt het budget, dankzij relancemiddelen, tot 2,9 miljoen euro, vervolgens zal het budget vanaf 2023 structureel worden verhoogd van 1,7 miljoen euro tot 2,7 miljoen. Ook laat de beheersovereenkomst van het VAF/Gamefonds toe dat er meer flexibiliteit is bij het toekennen van productiesteun.

Shredders_screenshot_4K_6-768x432.jpg

Tax Shelter

Er worden tal van acties opgezet om bedrijven beter toe te leiden tot bestaande steun- en financieringsmogelijkheden zowel in het binnen- als buitenland. De Vlaamse Regering dringt ook aan op de uitbreiding van het Tax Shelter-systeem naar de gamesector en werkt hiervoor een duidelijk samenwerkingsakkoord uit.

Gaming Station
shutterstock_572804956.jpg

Eén van de belangrijkste uitdagingen voor de lokale gamesector is het vinden van voldoende financiële middelen om projecten te realiseren. Daarom wordt het budget van het Gamefonds van het VAF (Vlaams Audiovisueel Fonds) fors opgetrokken. In 2022 stijgt het budget, dankzij relancemiddelen, tot 2,9 miljoen euro, vervolgens zal het budget vanaf 2023 structureel worden verhoogd van 1,7 miljoen euro tot 2,7 miljoen. Ook laat de beheersovereenkomst van het VAF/Gamefonds toe dat er meer flexibiliteit is bij het toekennen van productiesteun.

Steun voor de gamingsector

Een Vlaamse Gameshub

Een speerpunt gedurende deze legislatuur wordt het incubator / acceleratorsysteem voor de gamesector. Hierbij worden de gameopleidingen betrokken, met als doel hun ervaringen en connectie met talentvolle studenten in te zetten om de lokale sector te versterken. Er zal werk gemaakt worden van een volwaardige Vlaamse Gamehub: een fysieke locatie, die ook online bereikbaar zal zijn en waar ontwikkelaars samenwerken, ideeën uitwisselen.

 

Het wordt het kloppend hart van de Vlaamse gamesector. Tal van voorbeelden in het buitenland (Finland, Nederland, …) tonen aan dat zo’n hub een enorme boost kan geven aan de gamesector. Key actoren uit de gamesector werken op dit moment aan een businessplan voor de Gamehub in samenwerking met VLAIO en het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Het is de ambitie om tegen de zomer een beslissing te nemen over de finale invulling van de Gamehub zodat er in het najaar van start kan worden gegaan.

Videogames spelen

Meer samenwerking

Er wordt extra ingezet op samenwerking: zo zal het VAF bijvoorbeeld innovatie en crossmediale producties meer stimuleren en wordt er gezocht naar kruisbestuivingen tussen de gamesector en andere relevante sectoren.

Concurrerende gaming-setup

Inzetten op promotie

Er wordt ook sterk ingezet op promotie, marketing en internationalisering van Vlaamse games. Hiervoor wordt onder meer samengewerkt met Flanders Investment and Trade. De maatschappelijke rol van games wordt daarbij extra beklemtoond.

277304418_385731043371430_3128439934736224851_n.jpg

De Vlaamse gamesector wordt echt onderschat, er is heel wat groeipotentieel, ook buiten de klassieke games. Games kunnen een heel belangrijke rol opnemen in onze samenleving, denken we maar aan het onderwijs of aan het mentaal welzijn van kinderen en jongeren. Met deze visienota brengen we de sector naar een hoger niveau. De realisatie van een echte Vlaamse Gamehub zal deze ambitie ook echt tastbaar maken

Benjamin Dalle

Levelup games logo.png

Lees het volledige plan hier 

bottom of page