top of page
Zoeken

1 op 5 jongeren wordt gepest.

Bijgewerkt op: 8 mrt. 2023

We moeten de strijd tegen pesten structureel aanpakken”Bij de start van de Week tegen Pesten zijn er nieuwe cijfers beschikbaar over pesten bij de Vlaamse jeugd. Uit een nieuwe editie van het HBSC-onderzoek ‘Jongeren en Gezondheid’ van de UGent blijkt dat in 2022 het aantal jongeren dat slachtoffer is van pesten en cyberpesten stijgt ten opzichte van de laatste bevraging in 2018. 1 op 5 (19,7 %) Vlaamse jongeren tussen 11 en 18 jaar oud was in de afgelopen maanden het slachtoffer van pesten. Eén op 8 (12,3%) van de bevraagde jongeren werd dan weer geconfronteerd met cyberpesten. In 2018 was dit nog respectievelijk 1 op 6 en 1 op 14 van de jongeren. Dit toont nog maar eens het belang aan van het voeren van de strijd tegen pesten, niet alleen tijdens de Week tegen Pesten maar het hele jaar door.


De bevraging werd afgenomen bij een representatieve groep jongeren in Vlaanderen en Brussel tussen 11 en 18 jaar. Ongeveer 1 op 5 (19,7%) van de Vlaamse 11- tot 18-jarigen gaf aan in de voorbije maanden het slachtoffer te zijn van pesten. Bijna 1 op 8 (12,3 %) van de bevraagde jongeren rapporteerde in de afgelopen maanden het slachtoffer te zijn van cyberpesten. Vooral bij 11- en 12-jarigen zijn de cijfers verontrustend hoog. In deze leeftijdscategorie geeft bijna een op de drie kinderen (29 %) aan gepest te worden.


De noodzaak om samen over pesten te praten en juist te reageren, weerspiegelt zich ook in de cijfers van daderschap van pesten en cyberpesten. 12,2 procent van de bevraagde jongeren gaf toe in de afgelopen maanden zelf wel eens iemand gepest te hebben. Jongens geven vaker (15,7 %) aan dat ze zelf wel eens iemand pesten dan meisjes (8,6 %). Vooral cyber pestend gedrag nam de afgelopen jaren sterk toe. Tegenover 2018 wordt een stijging van cyber pestend gedrag van 5% naar 9,2% genoteerd in 2022. De piek voor cyber pestend gedrag manifesteert zich hoofdzakelijk bij leerlingen van het secundair onderwijs.


Voor Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle komen de minder goede cijfers niet helemaal als een verrassing. De verdere opkomst van de sociale media en de coronacrisis boden de voorbije jaren extra uitdagingen voor de strijd tegen pesten. Daarom wordt in het beleid ingezet op een structurele aanpak van pesten. Zo moeten erkende jeugdorganisaties een integriteitsbeleid voeren waarin een anti-pestaanpak integraal onderdeel van uitmaakt. Organisaties hebben een AanspreekPunt Integriteit (API). Daarnaast is het vormingsaanbod uitgebreid en zijn er sinds september 2022 ook Rapid Response Coaches van jeugdorganisatie Tumult die jeugdorganisaties snel en gericht kunnen ondersteunen als zich op een jeugdactiviteit een geval van pesten voordoet. Het platform allesoverpesten.be kreeg in oktober 2022 een upgrade en zal de komende maanden verder gepromoot worden als het platform waar iedereen die wil weten hoe om te gaan met pesten alle informatie kan terugvinden.


Vlaams minister van Jeugd, Benjamin Dalle: “De strijd tegen pesten is geen sprint maar een marathon. Wat er in de Week tegen Pesten gebeurt is goed, maar we focussen meer en meer een heel jaar door op de strijd tegen pesten. Door die structurele aanpak versterken we iedereen die met jongeren werkt in de strijd tegen pesten. Het zijn immers onze leerkrachten, de ouders en de begeleiders van kinderen en jongeren die, naast de jongeren zelf, elke dag van het jaar mee een verschil kunnen maken.”


In Vlaanderen gebeurt het HBSC-onderzoek ‘Jongeren en Gezondheid’ in opdracht van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Het onderzoek werd uitgevoerd door de onderzoeksgroep Gezondheidsbevordering van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen binnen de Universiteit Gent.


Vlaams minister van Welzijn, Hilde Crevits: “We moeten goed weten wat er leeft bij onze jongeren. Ik vind het belangrijk om daar betrouwbare data en wetenschappelijk onderbouwde analyses over te hebben. Daarom financieren we mee in de Vlaamse versie van het HBSC-onderzoek. Dat is een internationaal WHO-onderzoek dat allerlei aspecten van gezondheid en welzijn bij jongeren in kaart brengt. Zo houden we op lange termijn de vinger aan de pols en kunnen we vanuit het beleid de noden ook gericht capteren. Deze resultaten tonen dat pesten en cyberpesten een belangrijke problematiek blijft bij onze jeugd. Ik wil kinderen en jongeren ook oproepen: blijf daar niet mee zitten. Vertel je verhaal aan iemand die je vertrouwt, op school of thuis of in de jeugdbeweging… Als minister van Welzijn maar ook persoonlijk weet ik hoe belangrijk het is om over je mentaal welzijn te praten. Praten helpt echt.”

Commentaires


bottom of page