top of page
Zoeken

30 miljoen investeringen in jeugdinfrastructuur

Een ongeziene investering in de jeugdsector. Dat is de investering van 30 miljoen euro door de Vlaamse regering in jeugdinfrastructuur, denk aan jeugdlokalen, jeugdverblijven, jeugdhuizen en alle plaatsen waar jongeren samenkomen. Vlaams minister van Jeugd, Benjamin Dalle, maakte dat vandaag bekend. Met de middelen kunnen jeugdorganisaties, maar ook jeugdverblijven en steden en gemeenten hun bestaande jeugdinfrastructuur moderniseren of extra infrastructuur creëren. “Dit is een historische investering voor het jeugdwerk. Het bewijst dat voor deze Vlaamse regering kwaliteitsvolle vrije tijd voor kinderen en jongeren een absolute prioriteit is”, aldus Dalle.In totaal wordt er 30 miljoen euro van de relancemiddelen ‘Vlaamse Veerkracht’ vrijgemaakt voor extra jeugdinfrastructuur of om bestaande jeugdinfrastructuur te moderniseren. Een groot deel van de middelen gaat naar jeugdverblijfcentra Destelheide (Dworp) en De Hoge Rielen (Kasterlee), de Vlaamse uitleendienst voor kampeermateriaal wordt significant versterkt en ook het lokale jeugdwerk kan rekenen op diverse ondersteuning.Het plan bevat zes grote onderdelen:


1. Investeringen in de Hoge Rielen (Kasterlee): 8,5 miljoen euro


De Hoge Rielen is met haar 230 hectare één van de grootste jeugddomeinen van ons land. Sinds 1975 beleven duizenden kinderen en jongeren er jaarlijks de tijd van hun leven. De Vlaamse Regering trekt in totaal iets meer dan 8,5 miljoen uit om te investeren in het domein. In de periode 2021-2024 zullen er maar liefst 11 infrastructuurprojecten gerealiseerd worden waarmee De Hoge Rielen een reuzestap neemt richting de verdere ontwikkeling van duurzame, energiezuinige gebouwen.

Concreet gaat het over de vernieuwing van 9 gebouwen, de centrale as op het domein en de plaatsing van een hemelwatervoorziening op het domein. De geplande renovaties geven de gebouwen een hedendaagse uitstraling en moeten op het vlak van duurzaamheid een voorbeeld zijn voor de vele jonge gebruikers.2. Investeringen in Destelheide (Dworp): 6,8 miljoen euro


Destelheide is een uniek centrum voor jeugd, kunst en creatie in de Vlaamse Rand op een steenworp van Brussel. Met de middelen wordt er onder meer een nieuw paviljoen gebouwd. Dit nieuwe paviljoen zal een grote vergaderzaal hebben en slaapmogelijkheid bieden aan 16 personen. Het zal gebruikt worden voor vormingen, stages, congressen en workshops en zal tegen 2023 klaar zijn.

Daarnaast worden ook de bestaande slaapblokken aangepakt. Die staan er al meer dan 50 jaar en werden ontworpen door de beroemde architect Paul Felix. Tot slot wordt er ook een nieuw slaapblok gebouwd. In totaal gaat er ongeveer 6,8 miljoen van de middelen naar Destelheide.3. Extra materiaal voor de uitleendienst kampeermateriaal: 1 miljoen euro


Om tegemoet te komen aan de stijgende vraag van jeugdbewegingen en organisaties naar tenten bij de Uitleendienst voor Kampeermateriaal wordt er een historische investering gedaan van 1 miljoen euro in extra kampeermateriaal. Het gaat over 155 seniortenten en 240 patrouilletenten. Bijkomend worden er 150 buitenzeilen voor patrouilletenten extra aangekocht. Daarnaast wordt de werking van de uitleendienst versterkt.4. Gratis energiescans en quick-wins voor jeugdinfrastructuur


Om jeugdinfrastructuur aan de meest moderne standaarden inzake duurzaamheid te laten voldoen, zullen er samen met het Pulse Transitienetwerk en het Vlaams Energiebedrijf gratis energiescans worden aangeboden voor jeugdorganisaties. Organisaties kunnen aan de slag met de resultaten van een energiescan en hiermee een aanvraag voor investeringssubsidies indienen. Tussen 2021 en 2022 zullen een honderdtal organisaties zo’n scan kunnen aanvragen.

Organisaties met infrastructuur die niet in aanmerking komen voor zo een energiescan (omwille van energiegebruik en oppervlakte), kunnen op hun beurt ondersteund worden voor energiezuinige aanpassingen via quick-wins. Dit zijn ingrepen die op korte termijn genomen kunnen worden met een hoge impact. Via een subsidie zal 80% van de totaal geraamde kostprijs worden terugbetaald. Hiervoor maakt de regering 1 miljoen euro vrij gespreid tussen 2021 en 2022.


5. Projectoproep voor lokale jeugdorganisaties (7,7 miljoen euro)


Ook lokale jeugdorganisaties kunnen ondersteund worden om hun infrastructuur te moderniseren of extra ruimte te voorzien. Via een projectoproep wordt zo’n 7,7 miljoen euro vrijgemaakt voor de periode 2021-2022. Hierbij is het van belang dat meerdere organisaties gebruik moeten kunnen maken van de infrastructuur en dat de infrastructuur ook gebruikt wordt door kinderen en jongeren uit verschillende gemeenten, steden of buurten.

De projectoproep focust op verschillende vormen van jeugdinfrastructuur:

- Investeren in een goede basisinfrastructuur: bvb. installeren van ventilatiesystemen, aankoop van digitale apparatuur, uitbreiden van sanitair, ingrepen om gebouwen met meerdere groepen te kunnen gebruiken, …

- Investeren in veilige en toegankelijke infrastructuur: bvb. investeren in verlichting, speelbestendige bekleding en materialen, het akoestisch comfort verhogen, …

- Investeren in jeugdvriendelijke buurten en speelgebieden: bvb. inrichten van publieke ruimte, veilige buitenruimte, …


Per project bedraagt de minimumsubsidie 50.000 euro en de maximumsubsidie 250.000 euro. Hiervoor worden twee projectoproepen gelanceerd: één in september 2021 en één in april 2022. De projecten moeten gerealiseerd worden tussen 2022 en 2026.6. Bijkomende middelen voor de sectorale investeringssubsidies (4 miljoen euro)


In de periode 2021-2022 zal via het relancebudget het budget van de sectorale investeringssubsidies voor jeugdinfrastructuur met 4 miljoen euro verhoogd worden. In 2021 kunnen organisaties die beschikken over jeugdinfrastructuur tot 60% investeringssubsidie ontvangen voor maatregelen ten behoeve van het energiezuiniger of toegankelijker maken van de gebouwen en sites. Door deze budgetverhoging kan het aantal projecten waarvoor een investeringssubsidie wordt toegekend, opgetrokken worden. In de periode 2017-2020 werd immers gemiddeld slechts de helft van het in totaal door alle subsidieaanvragers gevraagde subsidiebedrag toegekend.


Vlaams minister van Jeugd, Benjamin Dalle, onderstreept het belang van al deze investeringen. “De coronaperiode heeft heel duidelijk aangetoond dat het jeugdwerk een centrale rol speelt in onze samenleving. Voor zoveel kinderen en jongeren was het vaak één van de weinige lichtpuntjes in die donkere dagen. De crisis heeft ook aangetoond dat er een tekort is aan kwaliteitsvolle ruimte voor onze kinderen en jongeren. Zowel binnen als buiten. De Vlaamse Regering trekt met dit plan duidelijk de kaart van de jeugd: deze historische investering moet ervoor zorgen dat nog meer kinderen en jongeren kunnen genieten van een zorgeloze vrije tijd in de meest optimale omstandigheden.”

Коментарі


bottom of page