top of page
Zoeken

300.000 euro voor vrije tijd in de jeugdhulp

Bijgewerkt op: 2 feb. 2023

De drempels voor vrije tijd voor kinderen en jongeren in de jeugdhulp verkleinen, dat is het doel van de nieuwe projectoproep van minister van Jeugd, Benjamin Dalle. Daarvoor wordt er 300.000 euro uitgetrokken waarmee projecten worden gesteund die een brug slaan tussen het jeugdwerk en de jeugdhulp. “Ook jongeren in de jeugdhulp moeten kunnen blijven genieten van vrijetijdsactiviteiten,” aldus Dalle.Uit onderzoek van de AP Hogeschool blijkt dat slechts 30% van de jeugdhulpvoorzieningen er in slagen om voor meer dan de helft van hun jongeren vrijetijdsbestedingen te organiseren. Jeugdhulpvoorzieningen focussen vooral op het eigen aanbod want deelnemen aan externe activiteiten wordt vaak bemoeilijkt door allerlei omstandigheden.


Daarnaast zijn er nog andere drempels, bijvoorbeeld wanneer kinderen en jongeren veranderen van voorziening. Dit leidt vaak ook tot het stopzetten van de jeugdbeweging, sport- of andere vrijetijdsactiviteiten, waardoor ze continuïteit missen in hun vrijetijdsbesteding en contacten met leeftijdsgenoten buiten de jeugdhulp.


De nieuwe projectoproep wil tegemoet komen aan deze drempels en kadert in het Vlaams Jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP) om in te zetten op vrijetijdsbeleving voor alle kinderen en jongeren. Om dit te realiseren moet er samengewerkt worden, ook buiten de muren van de jeugdhulp.


Minister Dalle wil met deze projectoproep verder bouwen op de ervaring uit het verleden. Zo werd er in 2020 via ‘Plan Generatie Veerkracht’ al 4,5 miljoen euro vrijgemaakt om organisaties te ondersteunen die projecten willen realiseren voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties. In dat plan was er ook specifieke aandacht voor projecten in de jeugdhulp: concreet ging er 200.000 euro naar het jeugdwerk binnen de jeugdhulpvoorzieningen.


“Goed georganiseerde vrijetijdsactiviteiten spelen een heel belangrijke rol in het leven van kinderen en jongeren. De coronacrisis heeft dit alleen maar versterkt. Iedereen heeft het recht om zich uit te leven en alle zorgen even on-hold te zetten. Vrije tijdsbeleving is essentieel voor de ontwikkeling en het welbevinden. Voor kinderen en jongeren in de jeugdhulp is dit zeker het geval. We kunnen in Vlaanderen en Brussel rekenen op sterk jeugdwerk om dit ook te realiseren.”


De projectoproep staat sinds vandaag online, organisaties kunnen indienen tot 7 maart. De concrete projecten gaan van start in juli 2022.


We gingen in 2020 een kijkje nemen bij jeugdwerking Nature, die workshops en activiteiten aanbiedt aan jongeren in jeugdhulp. Bekijk de video hier:Meer info over de projectoproep vind je via deze link: https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/nieuws/lancering-projectoproep-over-drempels


Comments


bottom of page