top of page
Zoeken

Benjamin Dalle 'maakt tijd vrij voor jongeren' op inspiratiedag

Bijgewerkt op: 14 nov. 2019

Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media, Benjamin Dalle, was bij de inspiratiedag 'Maak tijd vrij' van de Ambrassade in Brussel. Met het Project 'Maak Tijd Vrij' wil de Ambrassade aantonen dat vrije tijd voor jongeren die door omstandigheden in een voorziening voor bijzondere jeugdzorg verblijven zeer waardevol is. "Doorheen mijn beleid zal één iets alvast mijn leidraad zijn: Op school, thuis, tijdens de vrijetijd, waar dan ook: elk kind heeft recht op gelijkwaardige kansen en een onbezonnen jeugd", aldus Dalle.
Uithuisplaatsing, langdurige opvang of leven in een voorziening heeft een grote impact op het leven van een jongere. Net deze jongeren hebben nood aan een leuke, passende en uitdagende vrijetijdsbesteding. "Elk kind heeft recht op gelijkwaardige kansen, een onbezonnen jeugd", zei Dalle tijdens de inspiratiedag in Gemeenschapscentrum de Kriekelaar vzw in Schaarbeek. "Dat geldt ook voor jongeren die geplaatst zijn, die in langdurige opvang zitten of leven in een voorziening. Het verandert het leven van een jongere drastisch. De weg vinden naar kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding is niet evident."


Nochtans kan een boeiende, verrijkende en zelfs versterkende vrije tijdsbeleving voor deze jongeren zoveel betekenen. De realiteit van elke dag even vergeten: samen met andere jongeren deelnemen aan een activiteit, op kamp met een jeugdorganisatie of zondag naar de jeugdbeweging; of gaan zwemmen in de sportclub. Voor veel jongeren is het de evidentie zelfde, voor anderen is dat veel moeilijker."Het initiatief ‘Maak tijd vrij’ is in die zin zo belangrijk. Het project focust terecht op een nauwe aansluiting met het lokaal jeugdwerk", aldus Dalle. "Als je echt iets voor jongeren wil realiseren dan begin je best heel lokaal. Het zijn de jeugdwerkers die de jongeren het beste kennen."


Van september tot november deelden 7 fantastische jonge mensen hun verhaal over jeugdhulp en jeugdwerk in de vorm van strips. De getuigenissen geven ons inzicht in het belang van vrije tijd voor jongere die in aanraking komen met jeugdhulp. De strips kan je hier lezen: www.ambrassade.be/nl/maak-tijd-vrij/strips. De Ambrassade organiseerde deze inspiratiedag in samenwerking met het Agentschap Opgroeien, het Departement Jeugd, Cultuur & Media, Bataljong, VVSG en het Vlaams Welzijnsverbond. Meer informatie vind je terug op www.ambrassade.be/nl/maak-tijd-vrij.

Comments


bottom of page