top of page
Zoeken

Bij slechts 0,2% van jeugdactiviteiten effectieve coronabesmettingen tijdens de zomermaanden

Tijdens de jeugdwerkzomer werden er slechts bij 46 jeugdactiviteiten (kampen, speelpleinwerkingen, …) coronabesmettingen vastgesteld. Bij 25 activiteiten gebeurde dit tijdens de activiteit, bij 21 was dat na afloop. 12 jeugdactiviteiten werden preventief geannuleerd, hier bleken achteraf geen besmettingen te zijn. In totaal werden er ongeveer 23.600 jeugdactiviteiten georganiseerd. Dat er slechts zo weinig effectieve besmettingen waren is het resultaat van de goed uitgewerkte protocollen en de inspanningen van de vrijwilligers, de jeugdorganisaties en de lokale jeugddiensten. “Dit is een absoluut succes. Meer dan 100.000 jonge vrijwilligers hebben zich extra ingezet om van deze zomer een succes te maken. Dankzij hun werk hebben 1 miljoen kinderen en jongeren alsnog een schitterende zomer beleefd,” zo klinkt het.

Eind mei werd het licht op groen gezet voor het organiseren van meer dan 23.600 jeugdactiviteiten tijdens de zomermaanden. Daarvoor werden strikte regels uitgewerkt. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk om de activiteiten te laten doorgaan in bubbels van maximum 50 personen. Een kamp of activiteit kan uit verschillende bubbels bestaan, maar tussen de bubbels wordt er aan bubbel distancing gedaan. Daarnaast is er meer aandacht voor hygiëne, zijn er specifieke deelnamevoorwaarden en werd er een strikte noodprocedure uitgewerkt.

Vlaams minister van Jeugd, Benjamin Dalle en De Ambrassade, de ondersteuner van het jeugdwerk, maken de balans op na twee maanden zomeractiviteiten. In totaal werden er 58 cases gemeld. Het betrof zowel preventieve meldingen als effectieve besmettingen.

Op de 58 meldingen waren er 12 cases louter preventief. Hierbij werd een activiteit niet georganiseerd omwille van een vermoeden van een besmetting of voor een effectieve besmetting voor de activiteit (bvb. van leiding of monitoren). In 46 cases was er sprake van één of meerdere effectieve besmettingen. In 25 gevallen werd de besmetting vastgesteld tijdens de activiteit, bij 21 gevallen was dit na afloop van de activiteit. Van alle jeugdactiviteiten die deze zomer plaats vonden werd dus slechts 0,194% getroffen door het coronavirus. Bij de overgrote meerderheid van de gevallen was er steeds slechts sprake van 1 besmetting.

Absoluut succes

"Dit was geen gewone jeugdwerkzomer,” aldus Eva Vereecke van De Ambrassade, “Er waren heel wat extra regels. Vooral het werken in bubbels heeft veel creativiteit en inspanningen gevraagd. Maar de resultaten zijn er. Daar mogen we echt trots op zijn. Het is dankzij het engagement van meer dan 100.000 jonge vrijwilligers, leiding en animatoren dat we een schitterende en veilige zomer konden realiseren met ademruimte voor 1 miljoen kinderen en jongeren."

“Meer dan ooit was er nood aan die activiteiten. Kinderen en jongeren kwamen uit een zware lock-downperiode, het jeugdwerk was voor velen echt nodig om opnieuw energie en perspectief te tanken. We kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk dit is,” aldus minister Dalle.

Jeugdwerkregels blijven van kracht

Omdat de jeugdwerkregels zo goed hebben gewerkt in de zomer werd in het jeugdsectoroverleg (jeugdsector, bevoegde gemeenschapsministers en experten) regels bij code geel van kracht blijven, ook voor de activiteiten na de zomer. Dit wordt ook constant opgevolgd met experten en virologen. Dit betekent dat de jeugdactiviteiten gewoon kunnen verder gaan in de bubbels van 50 waarbinnen er vrij gespeeld kan worden. Indien we in code oranje terecht komen verandert er voor de kinderen tot twaalf jaar niets. Vanaf twaalf jaar worden op dat moment wel de bubbels bij activiteiten binnen verkleind tot maximaal 20. Voor buitenactiviteiten blijft de bubbel met maximum 50 personen ook bij +12.

De Ambrassade roept samen met minister Dalle jeugdorganisaties, jeugddiensten en vrijwilligers op om massaal hun belevenissen van deze zomer te delen via de hashtag #TrotsopJeugdwerk. “Laat ons aan iedereen tonen hoe belangrijk het jeugdwerk is en hoe we trots kunnen zijn op het werk van zoveel jonge vrijwilligers,” zo klinkt het.Comments


bottom of page