top of page
Zoeken

Bijna 7,3 miljoen aan extra steun aan de jeugdsector voor energiefactuur

De Vlaamse regering gaat de jeugdsector extra ondersteunen nu de energiefacturen hoog oplopen, dat maakt Vlaams minister Dalle bekend na een overleg met lokale jeugdschepenen. Zowel het Vlaams en bovenlokaal jeugdwerk als de jeugdverblijven en hostels kunnen op steun rekenen. Daarnaast gaat de Vlaamse Regering extra investeren in de eigen jeugdverblijven, Destelheide en Hoge Rielen om de stijging in de bouwfactuur en energie-uitdagingen beter aan te kunnen. “Het jeugdwerk verdient onze steun: in deze uitdagende tijden zijn ze belangrijker dan ooit,” aldus Benjamin Dalle, Vlaams minister van Jeugd. Hij riep de schepenen op om ook lokaal inspanningen te doen.

Foto: Chirojeugd Vlaanderen

Voor veel organisaties en jeugdverblijven actief in het jeugdwerk is het op dit moment puzzelen om de hoge energiefacturen te kunnen betalen. Heel wat organisaties kunnen immers geen beroep doen op grote financiële reserves, daarnaast moet er absoluut worden vermeden dat de deelnamegelden van activiteiten stijgen. “Het jeugdwerk moet toegankelijk blijven voor iedereen,” aldus minister Dalle. “We beschikken over sterke jeugdorganisaties met straffe vrijwilligers die dag en nacht klaarstaan voor onze kinderen en jongeren. Nu er voor veel onzekere financiële tijden aanbreken moet de sector weten dat ze op ons kunnen rekenen.”

Daarom trekt de Vlaamse regering in totaal 7,3 miljoen euro uit. De middelen worden als volgt verdeeld:

  • Landelijk Jeugdwerk (900.000 euro)

  • Verenigingen die werken met jongeren met een handicap (100.000 euro)

  • Hostels en jeugdverblijven (1,09 miljoen euro)

  • Algemene dienst Jeugdtoerisme (800.000 euro)

  • Werkingen voor Maatschappelijk Kwetsbare Kinderen en Jongeren (170.000 euro)

  • Uitleendienst Kampeermateriaal (80.000 euro)

Daarnaast investeert de Vlaamse regering ook extra in de eigen jeugdverblijven Destelheide (1,9 miljoen euro) en Hoge Rielen (2,25 miljoen euro). Het geld zal worden ingezet om de Relanceprojecten, die eerder werden beslist, te versterken. De focus ligt hierbij op renovatie en het energiezuinig maken van Vlaanderens grootste jeugdverblijven.

De komende weken zullen individuele organisaties, na overleg met de sector, op de hoogte worden gesteld over de steun.

Vlaams minister Dalle had deze ochtend een overleg met lokale jeugdschepenen. Daar heeft de minister zijn plannen bekend gemaakt. Hij riep de schepenen ook op om rekening te houden met de noden van eigen lokale jeugdorganisaties tijdens de opmaak van hun begroting in de stad of gemeente. Vanuit de Vlaamse regering is er budget voorzien als aanvullende financiering voor lokale behoeften. De minister dringt erop aan dat deze middelen ook gaan naar lokale jeugdorganisaties.

“De komende weken en maanden brengen heel wat financiële onzekerheid voor de jeugdsector. We zullen er alles aan doen om het voor ons jeugdwerk draaglijk te houden. Daarvoor moeten we de handen in elkaar slaan: zowel lokaal als op Vlaams en bovenlokaal niveau. Ik reken erop dat ook lokale mandatarissen daar hun verantwoordelijkheid gaan nemen,” aldus Benjamin Dalle.

Comments


bottom of page