top of page
Zoeken

CD&V wil gamingsector fiscaal ondersteunen

CD&V-Kamerlid Steven Matheï wil de productie van videogames fiscaal ondersteunen. Zijn wetsvoorstel wil de bestaande tax shelter uitbreiden tot de gamingindustrie, om investeringen in die sector aan te moedigen. Een dergelijk belastingvoordeel geldt nu al voor investeringen in audiovisuele producties (sinds 2004) en podiumkunsten (sinds 2017) in België. Vlaams minister van Media, Benjamin Dalle, steunt dit voorstel: "Vlaamse gameproducenten hebben al jaren duidelijke ambities, maar de financiering van ervan schiet vaak tekort wegens sterke concurrentie vanuit het buitenland. Het voorstel van kamerlid Steven Matheï kan de Vlaamse gamesector écht doen groeien."Wereldwijd is de gamingsector al groter dan de volledige filmindustrie. Ook in ons land blijft deze sector aan populariteit winnen; niet alleen de consumptie maar ook de productie kent een gestage groei. Hogescholen als PXL in Hasselt en Howest in Kortrijk bieden tegenwoordig opleidingen aan rond game design en -ontwikkeling met internationaal aanzien.


Ondanks de groei blijft de Belgische videogame-industrie een kleine vis in een grote, internationale vijver, waardoor veel in eigen land afgestudeerde studenten in het buitenland op zoek gaan naar een baan. Zo worden er in het buitenland banen gecreëerd en worden buitenlandse games geïmporteerd om in eigen land te worden geconsumeerd. Het doel moet echter zijn om de lokale industrie verder te doen groeien dankzij het stimuleren van nieuwe studio's, extra banen en nieuwe intellectuele eigendom met een Belgische en Europese identiteit.


Met de wet van 29 maart 2019 keurde het voltallige Parlement de uitbreiding van de tax shelter naar de productie van videogames goed. Hiermee gaf ze een krachtig signaal naar de sector toe. De Europese Commissie uitte echter diverse bezwaren tegen de aangenomen wet. Vooral de bepalingen over een minimum aan investeringen op het Belgische grondgebied, bleken problematisch in het licht van het vrij verkeer. Om dit op te lossen, stelt Matheï voor deze territoriale beperking uit te breiden naar de Europese Economische Ruimte. Door deze aanpassing zal de uitbreiding de toets van de EU wél doorstaan.


Matheï: “Vandaag ondersteunen onze buurlanden al fiscaal de productie van videogames. Ons land heeft nog geen dergelijk steunsysteem. Hierdoor kijkt het Belgische gametalent op zoek naar investeerders vaak naar het buitenland, terwijl in België wel degelijk geïnteresseerde investeerders zijn. Deze brain drain moet echt stoppen. Het heeft geen zin om vanuit Onderwijs elk jaar (terecht) miljoenen te pompen in hoogstaande opleidingen, wetende dat de helft of meer van de afgestudeerde studenten naar het buitenland vertrekt bij gebrek aan jobs in België. Daarom stellen we voor om tegemoet te komen aan de bezwaren van de Europese Commissie en voluit te gaan voor de uitbreiding van de tax shelter naar de productie van videogames."


Vlaams minister van Media, Benjamin Dalle: “Vlaamse gameproducenten hebben al jaren duidelijke ambities. Het aantal studio’s dat zich bezig houdt met gameontwikkeling groeit elk jaar en een groot deel van die studio’s houdt zich bezig met innovatieve technologie. Met de Digital Arts & Entertainment-opleiding aan Howest in Kortrijk hebben we bovendien een wereldwijd gerespecteerde opleiding voor game design. De financiering van deze ambities schiet echter vaak tekort wegens sterke concurrentie vanuit het buitenland, met als gevolg dat Vlaamse gameontwikkelaars met veel potentieel vaak onderdak zoeken bij grote, internationale studio’s. Met het voorstel tot uitbreiding van de Tax Shelter kan de Vlaamse gamesector zich beter weerbaar maken tegen die buitenlandse kleppers en de groeiende ambities waar maken.”Comments


bottom of page