top of page
Zoeken

Dalle reageert op mentaal welzijn jongeren “Alarmerende cijfers”

Vlaams minister van Jeugd, Benjamin Dalle, noemt de resultaten van de gezondheidsenquête van Sciensano ‘alarmerend’. Uit de bevraging blijkt dat jongeren tussen 18 en 29 drie keer meer kans hebben om aan depressie of angststoornissen te lijden dan 65-plussers. De coronacrisis en de maatregelen spelen hierin een grote rol. De minister roept het overlegcomité op om de anomalieën in de regels voor jongeren weg te werken. “Kinderen en jongeren hebben nood aan een duidelijk perspectief: een coronabarometer met heldere regels kan voor mentale rust zorgen. We mogen die kans niet missen.”Het mentaal welbevinden van onze jongeren zit op een dieptepunt, dat blijkt uit de nieuwe cijfers van de gezondheidsenquête van Sciensano. 37% van de jongeren (tussen 18 en 29 jaar) geven aan ontevreden te zijn met hun leven. Bijna de helft van alle jonge vrouwen (18-29 jaar) worden getroffen door angst (46%) of door depressie (36%).


Vlaams minister van Jeugd, Benjamin Dalle, noemt de cijfers alarmerend. “Via onze hulplijn, Awel, hebben we al een goed zicht op de problemen en de angsten waarmee jongeren worden geconfronteerd. Deze nieuwe cijfers tonen nog maar eens hoe zwaar onze jonge generatie gebukt gaat onder de corona-epidemie. Deze uitdaging verdient één van de absolute prioriteiten te zijn voor alle politieke niveaus.”


In de afgelopen periode zijn er tal van initiatieven geweest om jongeren te helpen doorheen deze moeilijke periode: versterking van de hulplijnen, extra middelen voor projecten die inzetten op mentaal welbevinden, sterker inzetten op preventie…. Ondanks alle inspanningen blijft het moeilijk voor jongeren om een ‘gewone’ jeugd te kunnen beleven. En dat weegt op het mentale welzijn.


De afgelopen week is er intensief overlegd met de jeugdsector, virologen en de ministers van jeugd ter voorbereiding van een coronabarometer. Vlaams minister Dalle roept het overlegcomité op om volgende week duidelijke beslissingen te nemen. “We moeten af van een beleid waarbij de regels constant veranderen. Dit weegt enorm op onze jonge generatie: zij willen weten waar ze aan toe zijn en kunnen plannen. De onzekerheid is moeilijk om dragen.”


Daarnaast vraagt de minister ook om anomalieën uit het verleden weg te werken: “In de praktijk zorgen de regels vaak voor absurde situaties, waarbij bijvoorbeeld een dansles wel binnen mag -want sport - maar een knutselactiviteit niet – want vrije tijd. Vaak vinden die activiteiten nog plaats in dezelfde gebouwen en met soms dezelfde kinderen. De regels moeten consistenter, duidelijker en vooral met meer aandacht voor het mentale welbevinden van onze jonge generatie. Vrije tijd speelt hierin een centrale rol.”


Comentários


bottom of page