top of page
Zoeken

Extra middelen voor WAT WAT, Awel, Tele-Onthaal, 1712 en 1813

De Vlaamse regering trekt extra middelen uit voor het jeugdinformatieplatform WAT WAT en de telefonische en online hulplijnen Awel, Tele-Onthaal, 1712 en de Zelfmoordlijn. Deze kanalen zijn essentieel voor het grondig informeren en sensibiliseren van specifieke groepen in de bevolking, maar ook om extra hulp te bieden aan kwetsbare kinderen en jongeren. De middelen zullen gebruikt worden om de werking uit te breiden en de capaciteit van de hulpverleners en vrijwilligers op te trekken.In totaal gaat het over een bijkomende investering van 460.000 euro. “Correcte informatie en duiding zijn essentieel in het bestrijden van het coronavirus; daarnaast is er extra vraag naar hulpverlening in deze moeilijke periode. Met deze extra impuls willen we deze noodzakelijke initiatieven versterken,” aldus ministers Beke en Dalle.

Met de invoering, opvolging en naleving van de noodmaatregelen voor het bestrijden van het coronavirus, wordt het elke dag meer duidelijk dat specifieke groepen in de samenleving extra worden geraakt. Kinderen die in kwetsbare situaties opgroeien, mensen die geconfronteerd worden met werkloosheid, echtscheidingen, psychische of fysieke ziekte… Voor velen onder hen wegen de maatregelen nog sterker door en is de impact op het dagelijkse leven nog ingrijpender.

In zo’n context is het belangrijk om maximaal in te zetten op toegankelijke online informatie en maximale hulpverlening. Net daarom trekt de Vlaamse overheid extra middelen uit voor informatielijnen WAT WAT, Awel, Tele-Onthaal, 1712 en de Zelfmoordlijn.

WatWat.be

WatWat.be is een jeugdinformatiecommunicatieplatform dat zowel via de website als via social mediakanalen leeftijdsgerichte informatie aanbiedt en vandaag het centraal punt is voor alle kinderen en jongeren over de COVID-19 maatregelen en de mogelijke gevolgen hiervan. Ze werken hiervoor samen met partners zoals Awel, de Vlaamse Scholierenkoepel, nupraatikerover.be, jeugdwerkingen… WAT WAT verwijst kinderen en jongeren ook door naar organisaties voor verdere vragen, problemen of hulpvragen.

Met de extra middelen wordt gevraagd aan WAT WAT, onder coördinatie van De Ambrassade, om alle jeugdinformatie, die vandaag al beschikbaar is online, te bundelen, verspreiden en verifiëren op juistheid. Zo wordt Wat WAT mee ingeschakeld om het mentaal welzijn van de jongeren te verbeteren en fake news en complottheorieën actief op te speuren en te signaleren. Daarnaast wordt er ook werk gemaakt van een samenwerking met influencers in Vlaanderen en wordt er geïnvesteerd in mediaruimte om de jongeren nog beter te informeren.

Awel

Awel staat in voor online hulpverlening aan jongeren. Jongeren kunnen via telefoon, chat of mail in contact komen met vrijwilligers. Contactname met Awel is in de regel eenmalig. Als het nodig en dringend is, verwijst Awel kinderen en jongeren door naar gespecialiseerde hulp zoals onder meer 1712. De coronacrisis heeft een onmiddellijke impact op de werking van Awel. Zo zien ze een sterke toename van de contacten, zowel telefonisch, chat als per mail. Daarnaast is er extra vraag naar psychologische ondersteuning van jongeren.

Met de extra middelen wordt er ingezet op bijkomende ondersteuning en vorming van vrijwilligers en stafpersoneel. Zo is er steeds een luisterend oor voor kinderen en jongeren en kan heel concreet in deze crisistijd, duidelijk maken waar men kan naartoe verwijzen in welke situatie

Tele-onthaal, 1713, Zelfmoordlijn

Ook Tele-onthaal, 1712 en de Zelfmoordlijn (1813) worden geconfronteerd met een aanzienlijke stijging in het aantal oproepen en contacten. Zo zag Tele-onthaal vorige week het aantal chatgesprekken met de helft toenemen, steeg het aantal telefonische gesprekken met 26,3% procent. Meer dan de helft van al deze gesprekken ging over corona.

Met de extra middelen wordt de capaciteit van de vrijwilligers en hulpverleners verzekerd in deze crisisperiode. Dit onder meer door ondersteuning van de vrijwilligerswerking en het versneld mogelijk maken van thuiswerk voor de vrijwilligers.

“De urgentie van de impact van de COVID-19-maatregelen zorgt dat er meer dan ooit nood is aan een intensieve coördinatie en uitbreiding van doelgerichte en goede jeugdinformatie. Eén van de prioriteiten in het Jeugd-en Kinderrechtenbeleidsplan (JKP) dat recent door de regering werd goedgekeurd, is het Welbevinden en positieve identiteitsontwikkeling van jongeren en kinderen. Met deze extra impuls maken we hier verder werk van. Daarnaast zorgen we ook dat jongeren correcte en geverifieerde informatie krijgen. Dit draagt bij tot hun mediawijsheid,” aldus Benjamin Dalle, Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media.“Vandaag zitten heel veel mensen geïsoleerd thuis. Het naleven van de richtlijnen is dan ook essentieel om het coronavirus in te dijken. Maar dit treft eenzame of kwetsbare mensen dubbel. Net daarom is er nu meer dan ooit nood aan hulpverlening. En dus moeten mensen ook terecht kunnen bij de hulplijnen. Met deze bijkomende middelen willen we de continuïteit garanderen,” aldus Wouter Beke,

Vlaams minister van Welzijn.

Comentarios


bottom of page