top of page
Zoeken

Groen licht voor kampen en jeugdactiviteiten in de zomer

Bijgewerkt op: 1 jul. 2020

Zonet werd groen licht gegeven voor de jeugdkampen en -activiteiten in de zomer. Hiermee werd het voorstel dat de afgelopen weken en maanden uitgewerkt door De Ambrassade in samenwerking met Bataljong, VVSG, de jeugdsector, virologen en de verschillende regeringen op initiatief van Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle bekrachtigd. Deze zomer kunnen meer dan 23.000 zomerkampen en activiteiten en Vlaanderen en Brussel doorgaan onder belangrijke voorwaarden, of nog “de Jeugdwerkregels”, om de veiligheid maximaal te garanderen. Zo worden de kampen en activiteiten opgesplitst in ‘bubbels’ van maximum 50 personen, waarbinnen de social distancing regels minder strikt moeten worden opgevolgd. De organisatorische uitrol van alle maatregelen is gebundeld in specifieke zomerplannen die door De Ambrassade verspreid worden naar de hele jeugdsector. Het belooft een unieke jeugdwerkzomer te worden.


Met de beslissing geven we perspectief aan meer dan 1 miljoen kinderen en jongeren die elke zomer genieten van een uitgebreid jeugdwerkaanbod, georganiseerd door meer dan 95.000 vrijwilligers, animatoren en jeugddienstmedewerkers. Aan het advies gingen weken van voorbereiding met de volledige jeugdsector vooraf. De Ambrassade (de Vlaamse ondersteuningsorganisatie van het jeugdwerk) zorgde samen met Vlaams minister van Jeugd, Benjamin Dalle, de Vlaamse Jeugdraad, Bataljong (de ondersteuner van lokaal beleid voor kinderen en jongeren), de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), Centrum voor Jeugdtoerisme (CJT) en meer dan 100 Vlaamse jeugdorganisaties op zoek naar een verantwoorde en veilige manier om de jeugdwerkzomer toch te kunnen laten plaatsvinden. Minister Dalle coördineerde het gemeenschappelijk overleg met de andere gemeenschapsministers en ook de federale GEES werkgroep, met voorzitter Professor Marc Van Ranst, als voorzitter van de betrokken subwerkgroep van de GEES.

De Jeugdwerkregels


We werkten een duidelijke gids van maatregelen uit: de Jeugdwerkregels, die richting geeft aan jeugdbewegingen, speelpleinwerkingen, lokale jeugddiensten, jeugdhuizen, cultuureducatieve jeugdorganisaties en vakantieorganisaties. De maatregelen zetten uitdrukkelijk het kind- en jongerenperspectief centraal en benadrukken ook de eigenheid van het jeugdwerk (groepsgericht, participatief, speels, creatief, avontuurlijk en actief).

Om jonge vrijwilligers, lokale jeugddiensten, andere organisatoren en ouders concrete handvaten te geven zijn er ook vijf specifieke zomerplannen (de jeugdwerkregels toegepast op de verschillende soorten jeugdwerk): Jeugdbewegingskampen (1), dagaanbod en speelpleinen (2), vakantiekamp met overnachting (3), vakantiekamp zonder overnachting (4), Jeugdhuizen en ontmoetingscentra (5). De jeugdwerkregels en zomerplannen zijn beschikbaar via de website van De Ambrassade. De jeugdwerkregels hebben te maken met deelnamevoorwaarden, organisatiemaatregelen, hygiënevoorzorgen en aard van de activiteiten. Centraal bij de jeugdwerkregels staat het concept van ‘bubbels’ van maximum 50 personen en extra aandacht voor hygiëne op het kamp. Binnen de bubbels kan er naar hartenlust gespeeld worden. Er moeten ook geen mondmaskers worden gedragen. Ook eten, slapen, materiaalgebruik en dergelijke wordt opgesplitst in de bubbels. Een kamp kan echter uit meerdere bubbels bestaan. Zo kan een kamp van 150 personen worden opgesplitst in drie bubbels. Tussen die bubbels wordt ‘bubbel distancing’ toegepast: hier gelden strikte maatregelen. Het concept van de bubbels maakt het mogelijk om kinderen en jongeren ten volle de ruimte te geven om te spelen en activiteiten te doen vanuit het DNA van jeugdwerk. Voor contact met externen, buiten de bubbels, gelden voor +12-jarigen strengere hygiënemaatregelen: bijvoorbeeld het dragen van mondmasker op het openbaar vervoer. Ook ouders zullen gevraagd worden om zich bij het afzetten en ophalen aan voorzorgsmaatregelen te houden.


Noodprocedure en permanentiesysteem


Voor alle zomerkampen en jeugdactiviteiten bestaan er duidelijke deelnamevoorwaarden opdat er geen gezondheidsrisco’s voor de aanwezige kinderen en jongeren mogelijk zijn. Ook deelnemers die behoren tot risicogroepen kunnen deelnemen mits duidelijke toestemming van de ouders. Bij twijfel kunnen ouders de huisarts bellen. Wordt er iemand ziek op kamp of tijdens een activiteit, dan kunnen begeleiders terugvallen op de noodprocedure, die beschrijft in detail hoe begeleiders moeten handelen mocht er tijdens het kamp één van de deelnemers ziek worden of verschijnselen van COVID-19 vertonen.


Buitenlandse kampen, speelpleinwerking en jeugdhuizen


De beslissing voor buitenlandse kampen hangt veel af van wat de buurlanden de komende periode zullen doen. Verre buitenlandse kampen (+150 km vanaf de Belgische grens) zullen dit jaar niet mogelijk zijn, omdat repatriëring in dat geval te moeilijk is.

Ook de speelwerking kan deze zomer doorgaan. Ook hier wordt het systeem van bubbels toegepast: hier wordt ook een maximum van 50 deelnemers op weekbasis toegelaten. Ook de jeugdhuizen zullen in de zomer hun activiteiten kunnen ontplooien. Ook hier zijn specifieke regels.

Hoe kwamen de jeugdwerkregels tot stand? Zes weken lang werd er samengewerkt om zoveel mogelijk kinderen en jongeren deze zomer te kunnen laten genieten van jeugdkampen en –activiteiten. Aan lokale besturen en jeugdorganisaties werd gevraagd geen voorbarige uitspraken te doen over de zomer. Dit gaf ons de tijd om duidelijke voorzorgen en regels uit te werken die jeugdactiviteiten en zomerkampen op een veilige manier voor kinderen, jongeren, begeleiders en ouders mogelijk maken.


De eerste stap was de juiste cijfers in kaart brengen “hoeveel kampen? Hoeveel speelpleinwerkingen? Welk jeugdaanbod organiseren lokale besturen? Hoe groot zijn de groepen?”. Vervolgens volgden grondige gesprekken met virologen over parameters en maatregelen, die bij organisatoren, het jeugdwerk en lokale besturen, werden afgetoetst op wenselijkheid en haalbaarheid. Want een coronaproof kamp maken is niet heel erg moeilijk, maar rekening houden met de brede diversiteit aan jeugdaanbod georganiseerd door jonge vrijwilligers, speelpleinen, jeugdhuizen, vakantieorganisaties, cultuureducatieve jeugdorganisaties en lokale besturen over Waalse en Duitstalige grenzen heen, is een huzarenstuk.


“Onze jeugdwerksector is enorm divers: jeugdbewegingen, jeugdhuizen, vakantieorganisaties, cultuureducatieve organisaties, speelpleinwerkingen en ander jeugdaanbod. En toch zijn we er samen in geslaagd om met een enorm engelengeduld 1 doel voor ogen te houden: ademruimte creëren voor zoveel mogelijk kinderen en jongeren door de jeugdwerkzomer waar te maken. Daar mogen we echt fier op zijn.” Aldus Eva Vereecke, directeur De Ambrassade.


Jurgen Sprangers, directeur Bataljong, zegt alvast dat het jeugdwerk klaar staat om ook de steden en gemeenten te ondersteunen. “De regeling is ook positief voor de steden en gemeenten: we verwachten minder buitenlandse kampen, dit betekent dat meer dan ooit kinderen en jongeren de vakantie in eigen land zullen doorbrengen. Door een gevarieerd aanbod zetten we in op spreiding en vermijden we grote concentraties. Lokale besturen organiseren ook zelf heel wat jeugdaanbod, zij kunnen nu verder met hun voorbereiding en inschrijvingen.”


Met dit groene licht kunnen de jeugdorganisaties nu aan de slag. Benjamin Dalle, Vlaams minister van Jeugd, wenst ze alvast alle succes in de voorbereiding. “De Coronacrisis is voor veel kinderen en jongeren een bijzonder moeilijke periode. Het is goed dat deze beslissing perspectief geeft aan meer dan één miljoen kinderen, jongeren en hun begeleiders. Ze kunnen rekenen op een bijzonder professioneel en geëngageerd jeugdwerk die voor hen een prachtige zomer zal organiseren. Anders, ongetwijfeld, maar daarom niet minder onvergetelijk.”


‘Wij bedanken alle partners voor het geleverde werk en de afstemming. Ook lokaal zorgt men in de zomer voor een ruim en gevarieerd zomeraanbod. Samen met Bataljong gaan we proberen de principes en de regels deze zomer zoveel mogelijk hetzelfde te houden voor het jeugdaanbod van sport- en cultuurdiensten, op de speelpleinen en voor de buitenschoolse kinderopvang. Zo blijft het voor kinderen, jongeren en ouders duidelijk waar ze zich aan moeten houden,’ aldus Wim Dries, voorzitter van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.


Alle informatie op ambrassade.be/jeugdwerkzomer


Comments


bottom of page