top of page
Zoeken

Groen licht voor samenwerkingsakkoord DSA

De Vlaamse regering keurde vrijdag het samenwerkingsakkoord goed dat het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) aanduidt als digitaledienstencoördinator voor de Digital Services Act (DSA). “Een belangrijke stap in de implementatie van de DSA”, zegt minister van Media Benjamin Dalle.In april 2022 bereikten de Europese regelgevers een akkoord over de Digital Services Act. Die stelt paal en perk aan het gebrek aan verantwoordelijkheid voor tussenhandeldiensten, zoals Meta en YouTube. Deze online platformen moeten onder meer transparanter zijn over hun algoritmes, illegale content snel verwijderen, desinformatie bestrijden en de verantwoordelijkheid opnemen voor de content die op hun platformen wordt geplaatst. De DSA verplicht ook het opzetten van interne klachtenafhandelingssystemen. Vroeger kon een platform content verwijderen zonder dat de uploader van de content er iets tegen kon inbrengen. De DSA legt daarvoor nu procedures vast en introduceert een beroepsmogelijkheid.


Digitaledienstencoördinator

Op 17 februari is de verordening automatisch in werking getreden in Vlaanderen. Tegen dat tijdstip moesten alle overheden binnen België binnen hun bevoegdheden de autoriteiten aanduiden die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de DSA en samen één van deze autoriteiten  als digitaledienstencoördinator aanduiden voor de coördinatie op nationaal niveau.


Vlaanderen heeft tijdig zijn huiswerk gemaakt. Eind januari duidde de Vlaamse decreetgever de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) aan als de bevoegde autoriteit voor tussenhandeldiensten die betrekking op omroepactiviteiten.


De verschillende bevoegde overheden in België zijn vandaag ook overeengekomen dat het BIPT de Belgische digitaledienstencoördinator wordt die deze opdrachten in nauwe samenwerking zal moeten uitoefenen met de VRM. Het is de digitaledienstencoördinator die klachten tegen een tussenhandeldienst ontvangt en doorstuurt naar de bevoegde autoriteit in kwestie om de klacht te behandelen. “Het was belangrijk om snel vooruit te gaan en goede afspraken te maken tussen de verschillende niveaus, zodat het voor iedereen duidelijk is bij wie men terecht kan met een klacht”, zegt Vlaams minister van Media Benjamin Dalle. “Deze stap was noodzakelijk om in regel te zijn met wat de Europese Unie ons vraagt en om deze belangrijke Europese verordening ook in ons land goed te kunnen toepassen.”


Trusted flaggers

Verder is ook beslist dat de VRM bevoegd wordt voor het aanduiden van de zogenaamde trusted flaggers voor tussenhandeldiensten die betrekking hebben op omroepactiviteiten: dat zijn personen of organisaties die zijn aangewezen om illegale online content te signaleren en te markeren. De tussenhandeldiensten zullen klachten van trusted flaggers sneller behandelen dan van wie dat statuut niet heeft.


Minister Dalle: “Deze Digital Services Act zal een grote verandering teweegbrengen in ons online medialandschap, want dit wijst de tussenhandeldiensten op hun verantwoordelijkheden. Stilaan dringt het door dat deze partijen, denk maar aan sociale mediaplatformen, een grote impact hebben op de democratie en de burgers. Tot nu toe hielden ze vast aan de stelling dat ze louter een doorgeefluik voor content zijn, maar dat volstaat niet meer.”

Comments


bottom of page