top of page
Zoeken

Jeugd- en kinderrechtenbeleid op een kantelpunt in 2024!

Als minister van Jeugd heb ik met eigen ogen de daad- en veerkracht van de

Vlaamse jongeren mogen aanschouwen, onder meer tijdens de moeilijke

coronajaren. Intussen staat het laatste jaar van deze legislatuur voor de deur. Een

jaar waarin we nog veel zullen realiseren voor de Vlaamse jeugd, zoals de invoering

van het geïntegreerde Jeugddecreet en het Europees Voorzitterschap voor Jeugd.

Een ongeziene verhoging van de middelen voor Jeugd maakt het mogelijk om de

ambities waar te maken.Bij het ingaan van 2024, het laatste jaar van deze legislatuur, staat het jeugd- en

kinderrechtenbeleid in Vlaanderen en Brussel op een kantelpunt. Dat is te danken

aan de invoering van het nieuwe geïntegreerd Jeugddecreet. Dit decreet biedt meer

vertrouwen aan jeugdwerkers en zal resulteren in de verdere professionalisering

van de sector. Zo kunnen de jongeren in het jeugdwerk zich concentreren op

datgene waar ze goed in zijn: bruisende activiteiten organiseren voor kinderen en

jongeren. Het Jeugddecreet zet ook extra in op jeugdwerk voor bijzondere

doelgroepen.


Het decreet treedt in werking vanaf 2024, waarbij de eerste erkenningen op basis

van dit decreet van start gaan in 2025 en 2026. Ik ben zeer verheugd dat deze

start ook gepaard gaat met een significante, structurele stijging van de middelen

binnen de jeugdbegroting. Vanaf 2024 neemt het budget structureel toe met 6

miljoen euro. Deze middelen moeten toelaten om de jeugdorganisaties, die we met

het nieuwe Jeugddecreet ondersteunen, financiële ruimte bieden om hun capaciteit

uit te breiden en de Vlaamse en Brusselse jongeren maximaal te bereiken.

Verder maken we in 2024 een bedrag van 4 miljoen euro vrij voor

jeugdinfrastructuur, aanvullend op het eenmalig budget van 5 miljoen euro dat in

2023 beschikbaar was.2024 is bovendien het laatste jaar van het Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan

(JKP). Het wordt een jaar waarin nog heel wat acties lopen om de uitdagingen in

de leefwereld van kinderen en jongeren aan te pakken. Het is daarnaast mijn

ambitie om goede praktijken mee te nemen naar de toekomst. We werken ook aan

een eindrapport, en blikken al vooruit: we starten met de voorbereidende

werkzaamheden voor een nieuw JKP in de volgende legislatuur.


De eerste helft van 2024 zal ook veel aandacht uitgaan naar het Europees

Voorzitterschap, waar ik voor Jeugd het voorzitterschap op mij neem. Er staan heel

wat beleidswerk en evenementen op de planning, om ook binnen Europa de kracht

van het jeugdwerk in het leven van kinderen en jongeren aantoonbaar te maken.

Ik wil ook werk maken van een betere afstemming tussen de verschillende

Europese initiatieven. Alleen zo kunnen we komen tot een Europese Unie van, voor

en met kinderen en jongeren.


De wetenschappelijke onderbouwing is een van de fundamenten van een

toonaangevend jeugd- en kinderrechtenbeleid. In 2024 maak ik de resultaten

bekend van de grootschalige bevragingen die het Jeugdonderzoeksplatform (JOP)

in 2023 bij heel wat kinderen en jongeren in Vlaanderen en Brussel afnam. Deze

zullen ongetwijfeld voor heel wat inspiratie en verdere opvolging zorgen.


Hoewel de afgelopen jaren niet altijd evident waren, heeft onze Vlaamse jeugd zich

altijd enorm weerbaar en daadkrachtig getoond. Met een nieuw wetgevend kader

en een significant verhoogd budget hebben we hopelijk de fundamenten gelegd

om die daadkracht ook in de toekomst alle kansen te geven.


Benjamin Dalle

Vlaams minister van Jeugd


 

Lees hier de volledige beleids- en begrotingstoelichting voor Jeugd in 2024:

BBT Jeugd BO 2024
.pdf
Download PDF • 821KB

Comments


bottom of page