top of page
Zoeken

Land- en tuinbouwers stellen terreinen open als kampterrein

Bijgewerkt op: 1 jul. 2020

Boerenbond, KLJ en Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle werken samen om jongeren ook in tijden van corona deze zomer een fijn zomerkamp te bezorgen. Boerenbond roept haar leden-land- en tuinbouwers op om gastheer of gastvrouw te worden van een zomerkamp. Boerenbond, KLJ en Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle promoten samen de website www.soszomerkamp.be, waarop aanbieders en zoekende jeugdgroepen elkaar kunnen vinden.Onlangs kwam voor ruim een miljoen Vlaamse kinderen en jongeren het verlossende bericht: mits het respecteren van heel wat veiligheidsmaatregelen mogen ze deze zomer uit hun kot om een deugddoend en vooral veilig jeugdkamp te beleven. De jeugdwerksector werkte samen met virologen en de overheid jeugdwerkregels uit die een veilige kampzomer mogelijk maken. Binnenlandse kampen kunnen met een aantal aanpassingen doorgaan, maar buitenlandse kampen verder dan 150 km van de Belgische grens moeten helaas op zoek naar een nieuwe locatie.


Ook de Afrikaanse varkenspest strooit nog steeds roet in het eten van de zomerkampen: een deel van de provincie Luxemburg blijft ook dit jaar afgesloten voor hen. Om de verdere verspreiding van deze ziekte in de everzwijnenpopulatie te vermijden kunnen jongeren niet in de betrokken zones op kamp. Dat betekent dat ook daar een aantal jeugdbewegingen op zoek moeten naar een alternatief.


Land- en tuinbouw als deel van de oplossing


Land- en tuinbouwers kunnen een belangrijke rol spelen in het voorzien van voldoende aanbod om al die zoekende jeugdbewegingen een oplossing te bieden voor hun probleem. Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits antwoordde vorige week al op een parlementaire vraag in overleg te gaan met minister Dalle omtrent het aanbod van landbouwpercelen als kampplaats. "Voor de jeugdkampen zijn we zeker bereid om in een aanbod te voorzien", zegt minister Crevits. "Samen met collega Benjamin Dalle gaan we daarvoor in overleg met de landbouw- en de jeugdorganisaties. Dit kan een mooie vorm van samenwerking zijn tussen de landbouw- en de jeugdsector."


“Onze bedrijfsleiders en -leidsters vervullen naast hun functie als voedselproducent ook een belangrijke sociale rol“, zegt Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker. “Zij zijn een belangrijke beheerder van open ruimte die ze ter beschikking kunnen stellen als bijvoorbeeld kampeerweides. Maar ook andere bedrijfsgebouwen, zoals tijdelijk leegstaande hangars, stallen of serres komen in aanmerking voor een jeugdbewegingskamp.”


Vlaams minister van Jeugd, Benjamin Dalle is bijzonder tevreden met de hulp. “De zomerkampen zullen er dit jaar anders uitzien, maar zullen niet minder onvergetelijk zijn. Met de Vlaamse Regering hebben we er steeds op gewezen dat er meer aandacht moet zijn voor het kind- en jongerenperspectief. We zijn erg blij dat de kampen kunnen doorgaan. Veel leiders en organisaties zijn op dit moment volop met de organisatie bezig. Dit vraagt dit jaar extra aandacht gezien de krappe timing en de voorwaarden voor de crisis. Ik ben dan ook erg dankbaar voor de helpende hand van onze land- en tuinbouwers. Een kamp laten doorgaan op een land- of tuinbouwbedrijf lijkt me een unieke belevenis en de ideale plek voor een fantastisch kamp.”


Isaak Dieleman, voorzitter van jeugdbeweging KLJ, blikt tevreden terug op een vruchtbare samenwerking tussen kabinet en jeugdsector: “We zijn bijzonder blij dat we de kinderen en jongeren met de zomerkampen en -activiteiten opnieuw perspectief kunnen bieden, en dat in alle veiligheid. We zijn ook Boerenbond dankbaar, die onmiddellijk aanbood om actief op zoek te gaan naar land- en tuinbouwers om bij te springen in het kampaanbod. Het biedt onze kinderen en jongeren de kans om de land- en tuinbouw van nabij te beleven tijdens hun kamp.”Wetgeving


De wetgeving rond ruimtelijke ordening bepaalt dat in agrarisch gebied geen recreatie kan gebeuren, maar voor jeugdkampen geldt in heel Vlaanderen een uitzonderingsregeling. Groepen onder toezicht van één of meer begeleiders mogen namelijk maximaal 75 kalenderdagen per jaar kamperen in agrarisch gebied. Als jij je weide dus maximaal 75 dagen per jaar verhuurt, heb je geen enkele verplichting, behalve aan de burgemeester melden wanneer er kampen plaatsvinden. Je hoeft geen toestemming te vragen. Hou er wel rekening mee dat je aan één groep maximaal 30 aaneensluitende dagen mag verhuren.


Zolang je je aan deze richtlijnen houdt komen ook je betalingsrechten voor het betrokken perceel niet in het gedrang. Het Centrum voor Jeugdtoerisme (CJT) heeft op haar website een volledig overzicht van de geldende regelgeving.

Comments


bottom of page