top of page
Zoeken

Masterplan jeugdkampen goedgekeurd

Bijgewerkt op: 2 feb. 2023

De Vlaamse regering wil sterker inzetten op overleg en dialoog tussen de gemeenschappen wat betreft het organiseren van jeugdkampen, dat staat in het nieuwe masterplan Jeugdkampen dat de regering vandaag goedkeurde. Minister van Jeugd, Benjamin Dalle, wil samen met de jeugdsector werk maken van een gemeenschappelijk kampcharter voor alle jeugdorganisaties in België. Er zal ook een ronde bij burgemeesters in Wallonië worden georganiseerd om het jeugdwerk uit Vlaanderen te promoten. “We zien op het terrein dat er soms nog te weinig communicatie is tussen jeugdbewegingsgroepen en lokale overheden, nochtans kan dat veel spanningen en ergernissen voorkomen,” aldus Dalle. Het masterplan bevat nog 37 andere acties die het eenvoudiger en aantrekkelijker moeten maken om jeugdkampen te organiseren.


Vandaag zette de Vlaamse Regering het licht op groen voor het nieuwe Masterplan Jeugdkampen. Dit plan is de opvolger van het masterplan Bivakplaatsen (2016). Het nieuwe plan komt er op voorzet van de jeugdsector en bevat een strategisch kader waarbinnen het beleid rond kampen, vakanties en meerdaagse verblijven voor kinderen en jongeren worden uitgewerkt. Het is een samenwerking van diverse beleidsdomeinen binnen de Vlaamse Regering. Het plan focust op drie actiedomeinen, waarbinnen 38 concrete acties worden geformuleerd:


  1. Aanbod: zorgen dat er voldoende aanbod is van gebouwen, kampeerterreinen en kampeermateriaal voor al het jeugdwerk. Dit moet zo toegankelijk, laagdrempelig en goed mogelijk ontsloten worden.

  2. Omgeving en bereikbaarheid: Jeugdorganisaties trekken graag naar kampplaatsen in de nabijheid van groene speelruimte en bossen. Het masterplan zorgt ervoor dat dit in de toekomst mogelijk blijft in de beste omstandigheden en met respect voor de omgeving. Daarnaast wordt verder ingezet op een duurzame, veilige en zo goed mogelijke verplaatsing naar de kamp- en vakantielocaties.

  3. Jeugdtoerismebeleid: Jeugdgroepen en uitbaters van jeugdlogies en kampterreinen worden geconfronteerd met reglementering en procedures die het uitbaten ervan of het organiseren van een jeugdkamp of -vakantie bemoeilijkt. Het masterplan blijft het wegwerken van overregulering als prioriteit behandelen. Jaarlijks trekken meer dan honderdduizend kinderen en jongeren erop uit. Ze gaan op kamp of vakantie over het hele land en strijken neer op het grondgebied van lokale besturen. Samen met alle betrokkenen werken we verder aan een positief kampklimaat

Voor de realisatie van dit plan wordt ook over de taalgrens heen gekeken. Vlaams minister van Jeugd, Benjamin Dalle, wil een betere samenwerking tussen de verschillende deelstaten. Vandaag werken verschillende deelstaten met verschillende kampcharters waarin de jeugdbewegingen en jeugdorganisaties engagementen opnemen op kampen op een verantwoorde manier te organiseren. Samen met de jeugdorganisaties en overheden van de verschillende gemeenschappen zal er gewerkt worden aan een gemeenschappelijk charter voor België. Dit initiatief moet ervoor zorgen dat organisatoren van kampen, uitbaters en lokale overheden beter met elkaar communiceren en betere afspraken maken. Daarnaast wil de minister ook een charmeoffensief starten samen met het jeugdwerk in Wallonië.


“Het overgrote deel van de kampen verloopt zonder problemen, dat zal ongetwijfeld ook dit jaar weer het geval zijn,” aldus Dalle. “Toch loopt het soms fout of zijn er spanningen op kamp met buurtbewoners of met lokale overheden. Het zijn vaak deze gevallen die de pers halen. Toch kunnen veel problemen voorkomen worden door goed met elkaar af te spreken en ervoor te zorgen dat er goed contact is met de groepen. Zo vermijd je misverstanden. Ik had de afgelopen jaren veel contacten met zowel gouverneurs als met burgemeesters en je merkt dat er grote bereidheid is om groepen te ontvangen maar dat er vaak nog onderhuidse spanningen zijn of vooroordelen. Die wil ik, samen met de jeugdbewegingen wegnemen,”


In afwachting van de eerste bijeenkomst van de taskforce Jeugdkampen, verantwoordelijk voor de opvolging van de acties uit het plan, heeft Minister Dalle heeft alvast gevraagd dit initiatief te agenderen op de Interministeriële Conferentie Jeugd. De IMC komt voor het eerst samen op 28 juni 2022.

Eenvoudiger


Het Masterplan Jeugdkampen kwam tot stand in samenwerking met verschillende jeugdorganisaties en administraties van de Vlaamse Regering. Het plan moet er vooral voor zorgen dat het eenvoudiger wordt om een mooi aanbod te voorzien voor alle kinderen en jongeren. Vooral wat betreft regelgeving en ontsluiting van informatie kunnen er nog belangrijke stappen worden gezet. Daarom zal er voor de uitrol van het plan opnieuw sterk worden samengewerkt met de lokale overheden, de diverse spelers in het jeugdwerk en de verschillende administraties binnen de Vlaamse Regering.


"Voor veel jongeren is op kamp gaan hét hoogtepunt van hun zomervakantie. De ideale gelegenheid om - ver van ouderlijke blikken - te hossen in de bossen, bruggen te sjorren, dammen te bouwen,… In een tijd waar er helaas steeds minder mogelijkheden zijn om buiten te spelen, zijn deze kampen belangrijker dan ooit. Zeker voor jongeren uit de stad is het soms nog de enige keer dat ze echt een vakantie in het groen kunnen beleven. Ik vind het dan ook belangrijk dat onze jongeren ook in de toekomst voldoende kans krijgen om op kamp te gaan in de natuur. Met dit actieplan zorgen we ervoor dat jeugdkampen een vaste waarde blijven, vandaag en in de toekomst", zegt Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir.


Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “Samen met De Lijn ondersteunen we dit masterplan voor de volle 100%. Op kamp gaan is een geweldige ervaring voor de jongeren en ik wil deze ervaring ondersteunen door de reis naar de kampplaats zo vlot, veilig en duurzaam mogelijk te laten verlopen. Erkende jeugdbewegingen kunnen al enkele jaren voordelig met een bus van De Lijn naar hun bivakplaats reizen. We nemen de opgedane ervaring zeker mee in de verdere uitwerking van dit masterplan.”


Lees hier het volledige plan

PB_MasterplanJeugdkampen
.pdf
Download PDF • 239KB

Comments


bottom of page