top of page
Zoeken

Meer dan 11 miljoen euro voor jeugdinfrastructuur

Bijgewerkt op: 19 okt. 2022

De Vlaamse Regering investeert de komende jaren massaal in jeugdinfrastructuur. In maart dit jaar werd er nog voor bijna 4 miljoen euro geïnvesteerd in nieuwe projecten of renovaties. Vandaag komt daar nog eens 7,4 miljoen euro bij. In deze tweede ronde van de projectoproep die de jeugdminister dit voorjaar lanceerde, worden 44 projecten verspreid over heel Vlaanderen en Brussel gesteund. “Ons jeugdwerk verdient moderne en veilige infrastructuur, met deze historische investering brengen we het jeugdwerk bij de tijd,” aldus Dalle.


Project gemeente Asse

In het kader van het relanceplan van de Vlaamse Regering kende minister van Jeugd, Benjamin Dalle, in een eerste ronde financiële steun toe aan 25 infrastructuurprojecten. Daar komen vandaag na ronde twee 44 projecten bij. De verschillende projecten liggen verspreid over heel Vlaanderen. In totaal wordt er voor 11.214.127,79 euro geïnvesteerd. Bij aanvang was een totaalbudget van 7,7 miljoen euro voorzien voor de twee ronden. Bij de 3.802.464 euro die in maart dit jaar na ronde 1 werd toegekend komt er nu nog eens 7.411.663,79 euro bij. Het extra budget bovenop de 7,7 miljoen werd recent bekomen naar aanleiding van de begrotingsgesprekken. Deze projectoproep past binnen het globale investeringsplan van 30 miljoen euro voor jeugdinfrastructuur.

Het doel van deze projectoproep is om lokale jeugdorganisaties te moderniseren of van extra jeugdvriendelijke ruimte te voorzien. Projecten konden intekenen op drie focusgebieden of een combinatie daarvan.

  1. Investeren in een goede basisinfrastructuur: bvb. installeren van ventilatiesystemen, aankopen van digitale apparatuur, uitbreiden van sanitair, ingrepen om gebouwen met meerdere groepen te kunnen gebruiken, ...

  2. Investeren in veilige en toegankelijke infrastructuur: bvb. investeren in verlichting, speelbestendige bekleding en materialen, het akoestisch comfort verhogen, ...

  3. Investeren in jeugdvriendelijke buurten en speelgebieden: bvb. inrichten van publieke ruimte, veilige buitenruimte, …

Per project bedraagt de minimumsubsidie 50.000 euro en de maximumsubsidie 250.000 euro. Hiervoor werden twee projectoproepen gelanceerd: één in september 2021 en één in april 2022. De projecten moeten gerealiseerd worden tussen 2022 en 2026.

“Ik ben heel fier dat we deze historische investering kunnen realiseren samen met de sector. Dit zijn stuk voor stuk sterke projecten die ervoor zorgen dat kinderen en jongeren onbezorgd zich kunnen uitleven in goed aangepaste lokalen en infrastructuur. Veel van deze projecten werden samen met kinderen en jongeren bedacht. Dit is dus een plan voor én door kinderen en jongeren”, aldus Benjamin Dalle. “De coronacrisis heeft meermaals aangetoond hoe belangrijk het jeugdwerk en vrije tijd zijn in het leven van onze kinderen en jongeren.”


Project stad Geel

De 44 projecten die zijn goedgekeurd tijdens deze tweede ronde zijn:

West-Vlaanderen


Bolwerk vzw (Kortrijk) - 250.000 euro

Realisatie van het Forum, een belevingsplek voor jongeren in culturele vrijhaven Bolwerk. Het dossier is een voorbeeld van een innovatief, participatief, duurzaam, ecologisch, geïntegreerd, integraal project dat inzet op online en offline jeugdwerk, gedreven door de noden en behoeftes van gebruikers. De basisinfrastructuur wordt duurzaam gerenoveerd.


VZW Jeugdhuis Krak (Avelgem) - 62.228,05 euro

Herinrichting van het jeugdhuis gelegen in Avelgem. Men beoogt een structurele verbreding van de werking. De geplande investeringen optimaliseren het gebruikscomfort en zullen bijdragen tot de sfeer en uitstraling van het jeugdhuis. Ze willen deze gehuurde ruimte kwaliteitsvol herinrichten met de vernieuwing van het sterk verouderd sanitair, de creatie van een polyvalente ruimte, digitale infrastructuur, een renovatie van de vloer, een decoratief akoestisch plafond en een uitschuifbare luifel boven het terras. De zoektocht naar spel, ontmoeting, experiment, creativiteit, … toont zich in alle opgegeven voorstellen voor dit jeugdhuis.


VZW Het Entrepot (Brugge) - 250.000 euro

Renovatie en reorganisatie van project Josie in Brugge. Josie staat voor JOngeren SIte Entrepot en is een project dat drie bewoners huisvest: jeugddienst Brugge, Jeugdhuis Comma en Het Entrepot. De ingrepen zorgen ervoor dat er veel meer oppervlakte nuttig en beter gebruikt kan worden zonder meer ruimte bij te bouwen. Zo wordt het sanitair bereikbaarder, uitgebreid, veiliger, beter verlicht, toegankelijk van buiten door te verhuizen naar beneden. Daardoor komt er boven ruimte vrij voor het jeugdhuis en voor ontmoetingsruimte. De ontdubbeling van het jeugdhuis is een eenvoudige ingreep die veel verbetering toont in een echte 'thuis' voor het jeugdhuis, een extra inkom en een centrale ontmoetingsruimte. De ingrepen zorgen voor een meer open gebouw.


Gemeente De Panne - 50.000 euro

De renovatie van een skatepark gelegen naast jeugdhuis Te®Minus en de jeugddienst van de gemeente. De gemeente De Panne wenst het skatepark te vernieuwen en uit te breiden. Bedoeling is te komen tot een infrastructuur die uitnodigt om verschillende niveaus aan te bieden, wedstrijden te organiseren en skaters over de (gemeente)grenzen heen te verbinden en te motiveren zich te verenigen. Daartoe wordt het bestaande skatepark gerenoveerd en worden een aantal aanliggende zones geïncorporeerd. Zo worden bv. een aantal parkeerplaatsen “opgeofferd” en worden kindvriendelijke overgangszones gecreëerd. De site wordt daardoor overzichtelijker en veiliger. Het skatepark heeft een gunstige ligging: het grenst aan de gemeentelijke jeugddienst en het jeugdhuis Te®Minus.


Stad Kortrijk - 33.000 euro

De maatregelen in de evenementenhal verhogen voornamelijk de gebruiksmogelijkheden voor het hosten van de evenementen, fuiven en ander algemeen gebruik; en dragen minder bij tot kwaliteitsvol ontmoeten voor kinderen en jongeren. Het omvormen van de bus tot een gaming room is dan weer wel een initiatief dat zeer sterk op innovatief eerstelijnsjeugdwerk is gericht, maar de geraamde kost voor deze maatregel bedraagt slechts een klein aandeel van het totaal van de gevraagde middelen.


Vzw Mirza (Staden) - 182.666,68 euro

De renovatie en uitbreiding van het jeugdlokaal ’t Stationsgebouw Vijfwegen van de KLJ. Behalve de renovatie en betere indeling van het bestaande gebouw, komt er ook een kleine uitbreiding, waardoor ook een buitenterras ontstaat. Het geheel zal zeker zorgen voor meer toe-eigening, vrijplaats, geborgenheid, ontmoeting. Naast veilige basisinfrastructuur zoals vernieuwde elektriciteit en ventilatie zal ook de digitale infrastructuur verbeterd worden om digitaal jeugdwerk mogelijk te maken. Er wordt een digitaal sleutelsysteem voorzien. De inrichting wordt eveneens vernieuwd met medewerking van de jeugdvereniging en er komt een beperkt terras met banken en lounge dat kan dienen voor buitenactiviteiten.


Halte Reningelst (Stad Poperinge) - 97.437,20 euro

Renovatie van speelzone. De speelweide wordt uitgebouwd met multifunctionele, innovatieve en attractieve speeltoestellen en speelzones, gericht op alle leeftijden. Een brede bevraging zal concrete invulling geven. Sowieso wordt uitgegaan van veiligheid, avontuur, brede doelgroepenwerking, innovatie en duurzame toestellen en materialen, een integrale benadering met terras, schaduw, sport, theater en groen, en tevens een educatief aspect via houten beeldjes en een podcast voor en door kinderen die de geschiedenis van de site verbeelden.


Gemeente Zwevegem - 72.700 euro

Herinrichting van het skatepark.


Oost-Vlaanderen


Gemeente Geraardsbergen - Goeferdinge - 56.808,60 euro

Er wordt subsidie gevraagd voor de volledige aanleg van het speelpark, inclusief zitmeubilair, aanplanting van bomen, mobiele skatetoestellen, speeltuigen, de aanleg van een omnisportveld, petanquebaan en een pingpongtafel. De ingrepen aan de huidige publieke ruimte zullen zeker aanzetten tot kwaliteitsvol ontmoeten, spelen en sporten. Er wordt gebruik gemaakt van natuurlijke speelelementen zoals wilgenhutten en speellinten uit boomstammen. In plaats van een vast skatepark wordt gekozen voor houten mobiele skatetoestellen, zodat ook andere evenementen kunnen doorgaan.


Gemeente Destelbergen – 250.000 euro

De gemeente heeft de intentie om in samenwerking met Jeugdhuis Den Draai een jongerenwerking op poten te zetten. Daartoe wil het een oud gebouw (bouwjaar 1843) renoveren en er twee invullingen aan geven: een fablab en een repetitieruimte. Dit project beoogt de verbreding van de doelgroep van de jeugdsite in het algemeen en van het jeugdhuis in het bijzonder. Ook aan veiligheidsaspecten wordt de nodige aandacht besteed.


Stad Aalst - 250.000 euro

De renovatie van een voormalige directricewoning van een school tot een jeugddienstverleningscentrum. Het centrum wordt een thuis voor OverKop (therapeutische hulp en ondersteuning), Broeikas (coworking, ondernemingszin) en VONK (jeugdraad). Het gaat om een renovatie van een oud gebouw dat al 20 jaar leegstaat en waarvan enkel de zolder en het dak vernieuwd zijn. De middelen zullen vooral ingezet worden voor de ontmoetingsruimte, het hart van het gebouw gelegen op de benedenverdieping en toegankelijk voor iedereen, en voor de gedeelde buitenruimte. De buitenruimte en de schoolspeelplaats worden onder handen genomen als gedeelde ruimte. De speelplaats wordt vergroend met ruimte voor de schoolkip, pluktuinen, moestuinbakken, boomhut,… De speelplaats wordt buiten de schooluren opengesteld voor activiteiten van het centrum.


Vzw De Olmen (Sint-Niklaas) - 131.110 euro

De realisatie van een stadsspeelbos gelegen in een natuurlijk waardevol binnengebied en nabij Chiro De Olmen. Het project is gekaderd binnen een groter geheel met verbindingen met andere groene gebieden (zoals provinciaal domein De Ster). Er is veel aandacht voor ecologie/biodiversiteit, sociale economie en voor de educatieve functies van het bos en de omliggende natuur. Er komen veilige fiets- en wandelpaden, avontuurlijke speelplekken en er wordt stevig ingezet op samenwerking met andere vzw’s, scholen, e.d. voor het beheer en onderhoud.


Gemeente De Pinte - 119.800 euro

Ontwikkeling van een groot binnengebied Moerkensheide in De Pinte tot open park. Er wordt geïnvesteerd in duurzame speeltoestellen in hout en regenboogkleuren, om zo inclusief mogelijk te zijn, voornamelijk voor 6 tot 18-jarigen. Er worden ook calistenicstoestellen geïnstalleerd, waar geen leeftijd op staat. Er is een open grasruimte met heuvel die grenst aan het jeugdverblijf, dit biedt veel mogelijkheden voor jeugdverenigingen. Er worden ook bomen geplant om schaduw te voorzien.


Vzw Lejo (Sint-Amandsberg) - 94.169 euro

In de toekomst wil men van het secretariaat een open huis maken waarbij niet enkel initiatieven in het kader van de werking kunnen plaatsvinden maar waar bijvoorbeeld ook de buurtbewoners kunnen langskomen. Het gebouw is een voormalig vleesverwerkingsbedrijf met nog dezelfde inkleding en kan een opfrisbeurt goed gebruiken voor een optimale jeugdwerking. Volgende ingrepen staan gepland: een nieuw buitenschrijnwerk, het luchtdicht maken van het gebouw, het plaatsen van een gebouwschil en een ventilatiesysteem, een nieuwe inkleding van de lokalen, een sleutelplan en een luifel en fietsenstalling. In eerste instantie zal men inzetten op de energiebesparende ingrepen. Deze duurzame maatregelen zullen de infrastructuur zeker kwaliteitsvoller maken. De bestaande situatie en de investeringen zijn goed beschreven. Voor de inkleding van de lokalen is er een goede visie: aandacht voor stille en 'luide' plekken, visuele relaties door glaspartijen, een licht en open karakter. De jeugdwerking is vooral op de gelijkvloers ('luid'). Op de verdiepen organiseert Lejo coachgesprekken ('stil').


VZW Bloemenstad (Gent) - 244.334,85 euro

De renovatie van hun gebouw De Box en de buitenruimte gelegen in Gent. Algemene vernieuwingswerken: ramen en deuren, isolatie dak en gevel, sanitair, zonnepanelen, regenput, etc. Ook zal een extra hoekje in een lokaal worden ingericht tot avontuurlijke ruimte voor kinderen. De aanvrager wil ook inzetten op de multi-inzetbaarheid van het gebouw zodat meerdere groepen er tegelijk gebruik van kunnen maken. De ingrepen zullen leiden tot veiliger en kwaliteitsvoller spelen en ontmoeten voor meer kinderen en jongeren.


FOS Open Scouting Mercator (Sint-Niklaas) - 250.000 euro

De renovatie van hun sanitair en de afwerking van een polyvalent gebouw voor de nautische scouts te Sint-Niklaas. Het ontbreken van sanitair is een grote drempel alsook het gebrek aan ruimte om aan de boten te kunnen werken. De oplossing zien we in een slim en duurzaam ontwerp, dat aanzet tot geborgenheid, veiligheid, ontmoeting en experiment. Het dossier is redelijk technisch en tevens betreft een groot deel van de investeringen nieuwbouw. Toch zullen de investeringen de kwaliteit verhogen: ze gaan ook gepaard met comfortabel gebruik via een goede akoestiek en met een duidelijk algehele gebruiksvriendelijkheid voor de specifieke nautische activiteit die niet meer vergt dan een goede robuuste loods. De veiligheid en andere maatregelen zorgen ook echt voor drempelverlagende en droge, comfortabele jeugdwerking.


VZW Scouts Ten Berg (Sint-Amandsberg) - 139.869,83 euro

De infrastructuur is te klein geworden voor de vraag: het gebouw, de Scheve Chalet, wordt uitgebreid met polyvalente en multifunctionele lokalen. Het sanitair is eveneens onvoldoende in aantal en wordt uitgebreid en beter toegankelijk gemaakt. Er wordt digitale infrastructuur voorzien.


Gemeente Moerbeke - 149.904 euro

De realisatie van een skatepark en omgevingsaanleg, gelegen tussen woongebied, een toekomstige KMO-zone en peddelroute Waasland. De zone wordt ingericht als skatepark met aandacht voor innovatie en complementair met andere skateparken. Er gaat ook aandacht naar een groene omgevingsaanleg met picknick tafels en een solar tree.


Vlaams-Brabant


Gemeente Asse - 250.000 euro

Realisatie van een gemeentetuin, een groot groen binnengebied in Zellik. De site wordt gebruikt door de plaatselijke Chiro en vzw Mix-up voor hun jeugdhuis. Opnamestudio, danslessen en activiteiten rond ontwikkelingssamenwerking en LGBTQIA+. Men wil het open, gedeeld en bovenlokaal karakter verhogen. De ingrepen zullen impuls geven aan mogelijkheid tot spelen, sporten en ontmoeten.


Gemeente Grimbergen - 200.000 euro

De gemeente heeft de bedoeling om van de Charleroyhoeve een site te maken voor de georganiseerde en niet-georganiseerde jeugd. De KSA komt in het nu ongebruikte gebouw van het vredegerecht na renovatie. De huidige aanvraag gaat over een nieuwbouwproject op de plek waar nu een ruïne ligt van een voormalige vleugel van de hoeve. Deze nieuwe ruimtes dienen als extra speelruimte voor KSA Grimbergen, alsook huisvesting voor jeugdhuis Rafiki en voor tal van organisaties, blokkende studenten, speelpleinwerking, buitenschoolse kinderopvang, … Daarbij gaat zeer veel aandacht naar een gepast, compatibel, multifunctioneel gebruik van ruimtes, naar interactiemogelijkheden tussen binnen- en buitenomgeving, naar een project dat opgebouwd is vanuit 'droomscenario's' van de kinderen zelf: mobiel podium, sfeer- en feestverlichting naast de LED-verlichting, projectiescherm met beamer, bar en keuken in 1 ruimte, enz. Ook buiten zien we veel verhoogde kwaliteit in ruimtegebruik en spelelement: vlonderpad, connectie met speelbos en vooral veel meer buitenspeelruimte voor de jeugdwerking met een omvorming tot veilig en veelzijdig terrein voor ontmoeting en beweging. Kasseien worden bewaard (erfgoedcontext), maar verder zal een groot gedeelte onthard en vergroend worden met natuurlijke spelelementen.


Gemeente Ternat - 62.321,79 euro

Ontwikkeling van open groene ruimte en avontuurlijke speel- en ontmoetingsplek in het centrum van Sint-Katherina-Lombeek (Ternat), gelegen nabij Chiro Lombeek. Het gebied van 2,2ha wordt ontwikkeld als speel-en bewegingsruimte aangevuld met stilteplekken en avontuurlijke spelelementen voor oud en jong. Er komt een ontmoetingsplek voor kinderen met een beperking en een buitenpodium, klimelementen en plaats voor fantasiespel. Verder krijgt het "natte" deel van de site een opwaardering, wordt de groenbuffer versterkt en komt er een moestuin voor school, buurt, woonzorgcentrum. Er is veel aandacht voor klimaat en biodiversiteit, alsook voor sociale economie via Pro Natura, een sociale onderneming die het voorontwerp maakte en het beheer van de werken voor hun rekeningen neemt.


Skatepark Den Dijk (Haacht) - 172.500 euro

Inrichtring van een open ruimte voor een skatepark. Het participatieproject dat men reeds met de jongeren heeft doorlopen vertrok vanuit het concept “open jeugdwerk” en wordt positief geëvalueerd. Men deed hierbij beroep op Formaat vzw. Volgende zin geeft aan hoe het gemeentebestuur Haacht kijkt naar dit nieuwe project in de gemeente: “De openheid karakteriseert de dynamiek hiervan, gezien het initiatief om invulling te geven aan de werking bij de jongeren zelf ligt. Wat er gebeurt in een open jeugdwerkinitiatief is ondergeschikt aan hoe het gebeurt, namelijk met autonomie van de jongeren zelf. Wij als lokaal bestuur bieden ondersteuning om dit te verwezenlijken.”


VZW Jeugdlokalen Aurora Oetingen - 247.312,80 euro

De realisatie van nieuwbouw jeugdlokalen in Oetingen. Er wordt subsidie gevraagd voor de plaatsing van alle technieken, voorzien van een wifi-connectie en het inrichten met speelbestendige vloeren, verplaatsbare wanden, binnenschrijnwerk, een keuken en een sanitaire ruimte. Ook de volledige installatie van vloerverwarming, ventilatie en sanitair worden ingebracht. Er is duidelijk nagedacht over de circulatie wanneer verschillende activiteiten gelijktijdig doorgaan, het speelbestendig inrichten van de nieuwe infrastructuur op vlak van materiaalkeuzes, inplanting en bruikbaarheid voor andere doelgroepen (al dan niet met een beperking). Er is aandacht voor duurzame infrastructuur en besparingen op het waterverbruik. Een overdekt gedeelte van de infrastructuur wordt ten allen tijde openbaar voor jeugd uit de buurt.


Brussel


Vzw Kuumba (Anderlecht) - 156.472,57 euro

Renovatie van hun gebouwen. De ingrepen aan het nieuwe gebouw dienen om de infrastructuur in te kleden en extra toegankelijk te maken voor kinderen en jongeren zodat het zal leiden tot kwaliteitsvol ontmoeten. Jongeren zullen hier in een veilige en vertrouwde omgeving kunnen samenkomen en zich creatief kunnen uitleven door bv. dans. Er zal ook geïnvesteerd worden in digitale infrastructuur met internettoegang.


VZW Chiro Wacko (Anderlecht) - 136.000 euro

De aanpassing en uitbreiding van de lokalen voor Chiro Wacko in Anderlecht. Er zijn 170 leden van Chiro Wacko die de lokalen gebruiken, ook uit omliggende gemeenten. De polyvalente zaal wordt enkele uren per week verhuurd aan de parochie. Het overdekt terras wordt gedeeld met een school. Na de werken wil men een aanvraag doen tot erkenning als jeugdverblijf bij Toerisme Vlaanderen, zodat de lokalen verhuurd kunnen worden aan andere jeugdverenigingen. In de bestaande infrastructuur is er te weinig ruimte en worden bepaalde ruimtes oneigenlijk gebruikt voor jeugdwerking met ruimtegebrek, geluidshinder en onrust tot gevolg. Door de ingrepen, veelal in het bestaande bouwvolume, ontstaan 6 volwaardige lokalen met licht, lucht, rust, aangevuld met betere sanitaire voorzieningen, een grotere keuken, … Het geheel geeft een erg grote verbetering in akoestiek, comfort, bruikbare oppervlakte, bereikbaarheid door kost- en ruimte-efficiënte aanpassingen.


VZW Scouts Ukkel – 250.000 euro

De renovatie van de jeugdlokalen en jeugdhuis ’t Uilekot, gelegen in de gebouwen aan de Dekenijstraat te Ukkel. Het gebouw kan gehuurd worden indien er door de gebruikers geen activiteiten gepland zijn. Het wordt vaak gekozen als locatie door andere verenigingen uit omliggende gemeenten. De aanvraag betreft de renovatie van de jeugdsite. Het oude gebouw heeft structurele en bouwkundige problemen, onbruikbaar sanitair, vochtproblemen,…


Antwerpen


Gemeente Laakdal - 230.000 euro

Het bouwen van een skatepark en jeugdhuis zal de huidige multifunctionele site zeker nog opwaarderen zodat jongeren er kwaliteitsvol kunnen sporten en ontmoeten. Zeker het jeugdhuis (bus/caravan) zal een vrijplaats worden die creatief kan ingevuld worden door jongeren waarbij er ook wordt ingezet op eigenaarschap van jongeren. De sterkte van het dossier ligt in de combinatie van skatepark en ontmoeting via een jeugdhuis. Het skatepark kan bovendien multifunctioneel ingezet worden. Ecologie en duurzaamheid: investering in groenaanleg en in een zitbank met laadstation op zonne-energie.


Gemeente Zwijndrecht - 215.717,62 euro

De opwaardering van het plein door het plaatsen van een nieuw skatepark en een avontuurlijke en inclusieve sport- en speelruimte zal het open karakter nog vergroten. Er wordt een park gecreëerd met de nadruk op meer groen: wadi, nieuwe bomen, verbreden van de beek. Nieuwe speelelementen zullen meer jonge kinderen aantrekken en er is aandacht voor veiligheid en voor de site als ontmoetingsplaats door het autoluw maken van de omgeving. Een brede doelgroep wordt aangesproken door het plaatsen van inclusieve zitbanken, picknickbanken en hangmatten.


Jeugdcentrum De Bogaard (Geel) - 250.000 euro

De opwaardering van de demoruimte van het jeugdhuis en het inrichten van de repetitieruimte zal de infrastructuur kwaliteitsvoller maken en zal extra jongeren aantrekken. Jongeren zullen kunnen experimenteren en creatief aan de slag kunnen gaan met muziek. Ook het vernieuwen van het skatepark zal extra jongeren aantrekken om te sporten en elkaar te ontmoeten op de voorziene plaatsen.


Vzw Aralea (Brasschaat) - 247.566 euro

Renovatie van een kinderboerderij Mikerf en haar voorzieningen. Aralea wil de toiletten renoveren, de gevel aanpassen en tevens een groot afdak plaatsen over de hele lengte van het gebouw. Op die manier is het sanitair altijd bereikbaar, waar dit voordien enkel bereikbaar was tijdens de openingsuren van het gebouw. Dit toegankelijk sanitair en de schuilmogelijkheid zullen de kwaliteit van de infrastructuur verbeteren en erg drempelverlagend werken. Ook de speeltuin wordt gerenoveerd met aanpassingen aan hedendaagse noden en welbevinden, aan ruimte voor ontmoeting op inclusieve wijze. Er worden inhoudelijk inspanningen geleverd om kwaliteitsvol ontmoeten en spelen te faciliteren. Met focus op veiligheid, avontuur, ontmoeting en groen, klimelementen en fantasiespel, schuilelementen en zitmogelijkheden (voor jongeren en adolescenten), digitale infrastructuur.


Gemeente Borsbeek - 250.000 euro

De realisatie van het project Fort 3: De aanleg van een skatepark in een bestaande loods en de renovatie van jeugdlokalen. Het project betreft een renovatie van het gebouw om nieuwe lokalen voor het jeugdhuis en KLJ te voorzien en twee polyvalente ruimten. Ingrepen voor deze subsidie zijn mobiele wanden, uitbreiding sanitair, LED-verlichting, akoestische panelen, brandtrappen, camera's en buitenverlichting. Ook wordt een nieuw skatepark gerealiseerd met aansluitend sanitair en meer groene ruimte door ontharding, gelegen op een locatie waar sociale controle mogelijk is.


Autonoom Gemeentebedrijf Sport en Ontspanning Hove - 246.439,26 euro

De renovatie van jeugdlokalen op de site van het sportpark in Hove. Het nieuwe sanitaire blok zal beschikbaar zijn voor de bezoekers van de speeltuin, gebruikers van de jeugdlokalen en gebruikers van de buitenkleedkamers. De geplande werken omvatten het herindelen, herinrichten en optimaliseren van de bestaande gebouwen voor JAanimo en speelplein Sjiraf. Bedoeling is de bestaande infrastructuur binnen haar grenzen (zonder enige uitbreiding) te heroriënteren en te optimaliseren, zowel energetisch als wat betreft praktisch gebruik en toegankelijkheid. De beschikbare oppervlakte wordt heringedeeld waardoor er een grote polyvalente ruimte beschikbaar zal zijn. In deze ruimte worden drie mobiele wanden gezet zodat de zaal, indien gewenst, in vier kleinere lokalen kan verdeeld worden. Om dit mogelijk te maken worden er extra toegangsdeuren gecreëerd. Het sanitair wordt aangepakt, er komt isolatie, ventilatie, een keuken, vloerverwarming, e.d. Er is bewustzijn van circulair materiaalgebruik maar hier geen expliciete maatregelen.


Gemeente Brasschaat - 250.000 euro

Het project “Mishagen”; de aanleg van een skatepark, pumptraject en het inrichten van een groene buitenruimte in samenwerking met Sport Plus vzw. Het huidige verouderde skatepark trekt skaters aan uit de ruime regio. Er is ook een focus op andere sporten: BMX, mountainbike, inlineskate, rolschaatsen. Het project wordt een bovenlokale trekpleister als vrijplaats voor een specifieke doelgroep de ruimte die er is, zal kwaliteitsvoller worden en spel en sport worden gefaciliteerd. De omgeving wordt veilig en vertrouwd voor een bepaald segment jongeren, vooral jongens (mountainbike, BMX, skaten, …). Opdat meisjes zich ook welkom voelen kunnen er best extra ingrepen voorzien worden zoals bankjes, bloemperken, vaste picknicktafels, ... . Er is rekening gehouden met de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers en er is een samenwerking met G-sport (sporters met een beperking).


VZW Jeugdcentrum Hove - 250.000 euro

De renovatie van de jeugdlokalen van Scouts 81° Sint Laurentius. De gebouwen zijn in slechte staat en zijn aan renovatie toe, waarbij aan twee gebouwen structurele aanpassingen nodig zijn aan de bouwstructuur en verder isolatie, schrijnwerk, ventilatie, elektriciteit, verwarming en recuperatie regenwater en sanitair, alsook enkele maatregelen voor de inrichting.


Stad Hoogstraten - 124.839 euro

Ontwikkeling van een urban, sport, speel- en ontmoetingsruimte op site Wereldakker.

Tieners en jongeren hebben nood aan bijkomende skate-, BMX- en urban sport infrastructuur. Met de herinrichting van de open ruimte wil de stad antwoord bieden op deze nood en in het bijzonder niet-georganiseerde kinderen en jongeren de ruimte te geven om buiten het verenigingsleven te sporten, spelen en elkaar te ontmoeten.


VZW K.S.J De Burcht (Mol) - 70.245 euro

Renovatie van gebouw 3 gelegen op de site van KSA van Mol. Er zijn plannen om de infrastructuur open te stellen voor vergadermomenten voor de KSA (bovenlokaal) en voor verhuur aan derden (die dan vooral het nieuwe sanitair zullen gebruiken). De maatregelen zijn gekaderd binnen een totaalproject met een visie op duurzame toepassingen. Zo wordt het gebouw door de renovatie beter geplaatst en georiënteerd naar de omgeving. De helft van de subsidies gaat ook naar de inrichting van twee zalen met audio- en digitaal materiaal.


Gemeente Schilde - 50.000 euro

Ontwikkeling van een groene buitensporhub, buurterrein Omnisportveld. Er wordt nadruk gelegd op het ecologisch aspect met het aanplanten van een haag en het gebruik van duurzame materialen voor de speelinfrastructuur zoals upcycling van oude boomstammen. Een deel van het grasplein zal open blijven zodat kinderen en jongeren dit als vrijplaats kunnen gebruiken. Het open plein heeft veel potentieel om er een leuk speel- en sportplein van te maken waar veel kinderen en jongeren gebruik van kunnen maken.


Gemeente Hulshout (in partnerschap met Chiro Westmeerbeek) - 60.000 euro

Renovatie speeltuin in Westmeerbeek. aan de overkant van de N15. Op zondag zou de speeltuin exclusief worden open gesteld voor de Chiro, andere dagen is hij voor iedereen toegankelijk. De gemeente wil met de renovatie van de speeltuin de huidige speelimpulsen updaten en verandering binnen de Urbansporten opvolgen. De toestellen worden meer inclusief en breder toegankelijk voor jongeren met een handicap, van alle leeftijden, er komen rustige hoekjes, meer verlichting enz.


VZW Jeugdlokalen Broechem (Ranst) - 250.000 euro

Vernieuwbouw van jeugdlokalen voor KSA en Chiro Broechem. De huidige infrastructuur is volledig verouderd, zodat er terecht gekozen wordt voor een vernieuwbouw vooral ook wegens de goede ligging van de gebouwen. De vernieuwing van de lokalen zal zeker aanzetten tot kwaliteitsvoller spelen en ontmoeten. Men zet in op multifunctionaliteit met moduleerbare ruimtes en flexibele scheidingswanden. Ze richten ook een lokaal specifiek in zodat het kan gebruikt worden door andere verenigingen en onderwijs met bv. projectie-installaties. De grote polyvalente ruimte zal de jeugd een open, ongeremde speelruimte geven. Andere vernieuwing zoals isolatie, ramen, vloer, etc. is belangrijk, maar zal niet meteen leiden tot een vrijplaats voor jongeren. Er worden wel investeringen gedaan in digitale infrastructuur met een stabiele internetverbinding.


Jeugdklub 2470 (Retie) - 99.660 euro

De aanvrager wil met dit project nog meer een tienerwerking uitbouwen, inzetten op e-inclusie en aansluiting vinden bij kwetsbare jongeren dankzij het partnerschap met Schakel Retie (Welzijnsschakels). Naast eigen programmatie kan de infrastructuur in samenwerking met JK2470 ook gebruikt worden door andere jeugdverenigingen. . De gemeente wil het gebouw veiliger en duurzamer maken en aantrekkelijker voor jongeren. Verder vraagt een gedeeld gebruik ook voldoende bergruimte zodat de verschillende gebruikers en werkingen niet in conflict komen met elkaar. Het grasveld naast het jeugdhuis wordt een informele verblijfsplek voor jongeren, ook wanneer het jeugdhuis niet open is, en maakt zo verbinding met het nabijgelegen skatepark.


Limburg


Gemeente Halen - 187.127,22 euro

De renovatie van een speelterrein rond sportcentrum De Koekoek. Halen zet in op multifunctioneel gebruik en wil met het speelterrein een ontmoetingsplaats creëren voor kinderen, jongeren, ouders en senioren, waarbij elk van deze doelgroepen hun eigen plek krijgen. Zo wordt er een skatepark, een petanquebaan en fitnessruimte aangelegd, speelelementen gerenoveerd en nieuwe belevingselementen aangekocht met aandacht voor inclusie en innovatie. De nadruk ligt op avontuur, geborgenheid en ontmoeting, met aandacht voor kwetsbare doelgroepen.


Vzw BAVO (Bilzen) - 83.901,75 euro

Vzw Bavo Beverst wil de zone (2.800 m²) naast haar jeugdlokalen (“de Biberist”) en het in 2021 aangelegde speelbos transformeren tot een avontuurlijk en natuurlijk speelterrein. Om deze zone kind- en jeugdvriendelijker te maken plant men volgende investeringen: plaatsen van houten speeltoestellen, speelbomen, buizen in talud. Ter stimulering van ontmoetingsmogelijkheden voorziet men verder zitbanken en een openbare BBQ evenals een natuurlijke zittribune en een kampvuurpit. De milieubewuste aanpak is een pluspunt.


VZW De Kring (Leopoldsburg) - 250.000 euro

Herbestemming van een militair stafblok tot chirolokalen, gelegen op het voormalige militaire domein van Leopoldsburg. De huidige Chiro-lokalen zijn enorm versleten en de gemeente kampt met een grote behoefte om jongeren, en in het bijzonder kwetsbare jongeren, kwaliteitsvolle ruimte te geven. De oude lokale lokalen zullen plaats maken voor huisvesting en cultuur in de verstedelijkte omgeving. Daarom zullen alle toegangswegen worden aangepast om vlotter toegankelijk te zijn. Op de gelijkvloerse verdieping zal alles toegankelijk zijn voor mindervalide personen, inclusief de sanitaire voorzieningen. Er wordt een grote zaal voorzien voor evenementen en er wordt ingezet op digitale voorzieningen. Het plat dak, de elektriciteit, de ramen, de ventilatie, de tegels, verwarming worden vernieuwd. Duurzame ontwikkeling staat centraal. Alle lokalen worden anders ingericht (een grootkeuken, een creaplek, een multimedialokaal, slaaplokalen) en er wordt een buitenruimte ingericht, met speelinfrastructuur, een theater, praathoekjes… Een militair blok wordt dus omgebouwd tot een jeugd- en kindvriendelijke omgeving. Verschillende leeftijdsgroepen moeten er terecht kunnen om te ontspannen, te spelen, te hangen, te ontmoeten…


VZW Vakantiehuis Akindo (Lommel) - 137.533,57 euro

De realisatie van project "Connectura": een belevingsbos, noodzakelijke voorzieningen en herbestemming van aanpalend gebouw tot ontmoetingsruimte te Lommel. Vakantiewerking en jaarwerking Akindo maken gebruik van de infrastructuur. De doelgroep zijn jongeren met een maatschappelijk kwetsbare situatie uit Vlaanderen en Brussel. Er is een bovenlokaal traject met kinderen die niet naar school kunnen gaan, samenwerking met Huis van het kind, Overkophuis en residentiële instellingen. Vanaf 2023 start Akindo met een sensibiliseringstraject m.b.t. maatschappelijke kwetsbaarheid gericht naar sportclubs en jeugdverenigingen. De voorziene investeringen zullen zorgen voor een verbetering van de infrastructuur en van het gebruik. Zo wordt er sanitair voorzien bij het belevingsbos, wat zeker drempelverlagend zal werken. De verluchting in het vakantiehuis zal bijdragen aan het comfort. Vooral de herbestemming van het concièrgehuis zal bijdragen aan ontmoeting, veilig en toegankelijk gebruik, gezellige sfeer. Met het speelbos is er sowieso een grote troef aanwezig.

Comments


bottom of page