top of page
Zoeken

Minister Dalle bezoekt VZW Huize Sint-Augustinus in kader “Generatie Veerkracht”

Vandaag bracht Vlaams minister Benjamin Dalle een bezoek aan de VZW Huize Sint-Augustinus in Lanaken. De minister nam er deel aan een activiteit van de VZW Nature, dat jeugdwerk voorziet binnen de jeugdhulpvoorzieningen. De Vlaamse Regering keurde eind april het plan ‘Generatie Veerkracht’ goed. Het plan geeft een impuls van 4,5 miljoen euro aan organisaties die zich inzetten voor maatschappelijke kwetsbare kinderen en jongeren tijdens deze Coronatijd, de VZW Nature is één van die organisaties.


Met de invoering, opvolging en naleving van de maatregelen tijdens de coronacrisis wordt het elke dag duidelijker dat sommige groepen in de samenleving extra worden getroffen. Een grote groep van onze kinderen en jongeren bevindt zich momenteel in een bijzonder moeilijke situatie. Het gaat over kinderen en jongeren in (kans)armoede, in een kwetsbare thuissituatie, met beperkte ruimte, in een traject van hulpverlening/aanpak jeugddelinquentie, in een precaire verblijfssituatie en/of kinderen en jongeren die een moeilijk of geen schooltraject doorlopen.

Het plan ‘Generatie Veerkracht’ van de Vlaamse Regering biedt zes concrete hefbomen waarvoor de regering extra middelen uittrekt om deze kinderen en jongeren meer perspectief te geven tijdens deze crisis. Het plan kwam tot stand na een uitgebreide bevraging van het veld. Op basis van de bevraging werden samen met verschillende organisaties, experten en administraties deze zes hefbomen gedefinieerd en uitgewerkt. In totaal is het plan goed voor 4,5 miljoen euro extra steun.

Binnen het plan wordt er 200.000 euro uitgetrokken om het jeugdwerk in jeugdhulpvoorzieningen een extra impuls te geven. Het vast aanbod van jeugdwerk in jeugdhulpvoorzieningen werd door de coronacrisis gestopt. Sinds maandag werd dit heropgestart. Concreet gaat er steun naar de geprofessionaliseerde jeugdwerkorganisaties die hierin actief zijn. VZW Nature is één van deze organisaties.Minister Dalle bracht deze ochtend een bezoek aan een leefgroep van VZW Huize Sint-Augustinus in Lanaken, daar gaf Nature VZW deze ochtend een sessie bij de leefgroep ‘Onder Ons’. De minister voerde samen met hen verschillende activiteiten uit in de buitenlucht: een evenwichtsoefening, samenwerkingsopdracht, woordenmachine… stuk voor stuk activiteiten om de groepsdynamiek te bevorderen. Essentieel in deze coronatijd, aldus Tom Frans van VZW Nature: “Eén van de krachten van het jeugdwerk is dat we kansen creëren voor jonge mensen om zich samen in de openlucht te amuseren, om met én van elkaar te leren, te groeien en tegelijkertijd een beetje gewicht van elkaars sterke schouders te halen en zo de ruimte geven om op adem te komen.”

De VZW Huize Augustinus biedt verschillende vormen van jeugdhulp aan: thuisbegeleiding, dagcentra, residentieel, ondersteunende begeleiding, … De leefgroepen, waar de minister vandaag op bezoek was, bestaat uit jongeren van 14 jaar tot 18 jaar. Tom Beenaerts, Algemeen Directeur VZW Huize Sint-Augustinus, is tevreden dat er opnieuw jeugdwerk mogelijk is. ‘We hebben hele sterke kinderen, jongeren en gezinnen/contexten die zich in kwetsbare situaties bevinden en hun draagkracht is eindig.’

“Dit soort initiatieven zijn enorm belangrijk voor de jongeren. De routine wordt doorbroken, het geeft de jongeren ademruimte en doorbreekt de dagelijkse sleur. Ik ben bijzonder tevreden dat het jeugdwerk opnieuw aan de slag kan binnen de jeugdhulpvoorzieningen. Deze crisis toont meer dan ooit aan dat we kunnen rekenen op onze jeugdsector. Voor heel veel jongeren spelen ze een centrale rol in hun leven. Met de Vlaamse Regering willen we hen via het plan Generatie Veerkracht extra ondersteunen,” aldus minister Dalle.Comments


bottom of page