top of page
Zoeken

Minister Dalle en Minister-president Jambon lanceren vernieuwde sectorale investeringssubsidie

Vandaag keurde de Vlaamse Regering de vernieuwde investeringssubsidie vanuit het departement Cultuur, Jeugd & Media definitief goed. Het reglement van deze sectorale investeringssubsidies (vroeger bekend als FOCI) werd niet alleen verlengd voor 5 jaar, ook de prioriteiten werden aangepast op basis van de noden in de sector.

Concreet gaat het over investeringen in gebouwen voor jeugdwerkingen met bovenlokale uitstraling. Hoewel dit grotendeels een verderzetting van het huidige beleid is, werden de prioriteiten waarop organisaties kunnen intekenen, geactualiseerd. Deze aanpassing komt er op basis van de noden in de sector. Die werden via een onderzoek van IDEA Consult bevraagd en kaderen in het ruimer plan van de Vlaamse Regering en om de infrastructuur van de jeugdwerkingen en cultuur kwaliteitsvoller en duurzamer te maken.


Vanaf dit jaar tot en met 2026 zal daarom prioriteit gegeven worden aan investeringen in infrastructuur die duurzaam, toegankelijk en veilig zijn. Met duurzaamheid wordt bijvoorbeeld ingezet op het energiezuinig maken van gebouwen, iets waar veel gebouwen van jeugdwerkingen nood aan hebben. Daarnaast wordt het reglement globaal geactualiseerd en wordt er een onderscheid gemaakt tussen grote en kleine ingrepen. De kleine ingrepen zijn investeringen vanaf 10.000 tot maximum 150.000 euro en zullen vanaf nu aan minder administratieve voorwaarden moeten voldoen om op die die manier voor minder planlast te zorgen voor jeugdwerkingen wanneer ze een aanvraag indienen.


Minister Dalle en minister-president Jambon reageren bijzonder tevreden dat het dossier vandaag goedgekeurd werd; “Uit het relanceplan Vlaamse Veerkracht is gebleken dat ruimte en goede infrastructuur cruciaal zijn voor onze Vlaamse jongeren en ons jeugdwerk. De vernieuwing van deze investeringssubsidie is een volgende stap in het up-to-date maken van de infrastructuur, want dat verdient ons jeugdwerk.” Ook de Vlaamse Jeugdraad reageerde destijds al positief na de eerste goedkeuring; zij zijn tevreden dat dit tegemoet komt aan hun aanbevelingen en spreken van een stap vooruit voor de jeugdsector.


Erkende jeugdverblijven (dit zijn verblijven met overnachtingsmogelijkheden) kunnen daarnaast ook subsidies aanvragen bij Toerisme Vlaanderen voor werken aan hun infrastructuur. Er zal gezorgd worden om beide investeringssubsidies zo veel mogelijk op elkaar af te stemmen om zo een vereenvoudiging op het terrein te realiseren.


Minister Dalle kondigt tegelijkertijd aan dat later op het jaar ook het project rond gratis energiescans en quick wins gelanceerd zal worden in samenwerking met het departement Cultuur, Jeugd & Media. Hiermee wil de minister op een laagdrempelige manier jeugdinfrastructuur in Vlaanderen en Brussel ondersteunen en klaarmaken voor de toekomst.


De deadline om in te dienen op de oproep vernieuwde sectorale investeringssubsidies loopt dit jaar tot 1 september. Vanaf volgend jaar zal de deadline telkens eindigen op 1 april.


Comments


bottom of page