top of page
Zoeken

Minister Dalle erkent 7 bijkomende verenigingen waar armen het woord nemen

Vlaanderen kent al sinds het armoededecreet in 2003 een structureel kader om de participatie van mensen in armoede aan het beleid te verzekeren. In 2009 werd hier uitvoering aan gegeven met onder meer de erkenning en subsidiëring van verenigingen waar armen het woord nemen. Sinds de laatste uitbreiding in 2013 werden er 52 van deze verenigingen erkend en gesubsidieerd. Dit voorjaar besliste de Vlaamse regering om dit aantal op te trekken tot 58. Vandaag maakte Vlaams minister van Armoedebestrijding, Benjamin Dalle, bekend welke 7 verenigingen vanaf 2023 een erkenning en bijhorende subsidiëring zullen ontvangen.De 7 verenigingen die vanaf 2023 een erkenning en bijhorende subsidiëring zullen ontvangen, zijn:

 • Compagnie & Co - Lommel

 • Uit het Niets – Vilvoorde

 • Kinderfonds De Tondeldoos – Dendermonde

 • Doucheflux – Anderlecht

 • Het Vonkje – Beringen

 • Jong Gent in Actie – Gent

 • VLOS – Sint-Niklaas

Deze verenigingen dienen te voldoen aan 6 criteria: De verenigingen werken volgens 6 criteria:


 1. Armen verenigen zich

 2. Armen het woord geven

 3. Werken aan maatschappelijke emancipatie

 4. Werken aan maatschappelijke structuren

 5. Dialoog en vorming

 6. Armen blijven zoeken


Hierin worden ze ondersteund door het Netwerk tegen Armoede en het Brussels Platform Armoede.


Dankzij de erkenning en bijhorende subsidie kan er op 7 nieuwe plaatsen gewerkt worden aan ontmoeting, participatie en vorming. Minister Dalle is dan ook zeer tevreden: “Verenigingen waar armen het woord nemen zijn letterlijk en figuurlijk warme ontmoetingsplaatsen voor mensen in armoede, maar ook veel meer dan dat. Zowel voor mij als minister als voor de lokale overheden is participatie van mensen in armoede van cruciaal belang bij het beleid. Armoede effectief bestrijden lukt pas als je rekening houdt met drempels die je als middenklassers niet altijd ziet. Participatie door verenigingen helpt om ons beleid beter te maken”, aldus Dalle.

Participatie is een van de speerpunten in het armoedebestrijdingsbeleid van minister Dalle. “Als minister van jeugd is het vanzelfsprekend dat je met jongeren in gesprek gaat,” zo zegt Dalle. “Ik vind dat even vanzelfsprekend voor mijn bevoegdheid armoedebestrijding. De voorbije maanden heb ik al heel wat mensen gesproken over armoede, het meest leerde ik uit de gesprekken met ervaringsdeskundigen. Daarom moeten we dat unieke participatiemodel uit ons armoedebeleid koesteren en verder versterken.”


Algemeen coördinator Heidi Degerickx van het Vlaams Netwerk tegen Armoede: "Gewoon mens mogen zijn. Dat is de slagzin van het Netwerk tegen Armoede en de lokale verenigingen waar mensen in armoede het woord nemen in Vlaanderen en in Brussel. Dat is wat mensen in armoede ook zelf vragen: geen speciale behandeling, gewoon kansen en mogelijkheden krijgen om op een menswaardige manier te kunnen leven. Daar staan ook de zeven nieuwe verenigingen van het Netwerk tegen Armoede voor: grondrechten realiseren mét en vanuit de ervaringen van mensen in armoede zelf. Want armoede is een onrecht.”


“De zeven nieuwe armoedeverenigingen geven vandaag mensen in armoede een stem en een gezicht waar zij zelden of nooit gehoord worden, namelijk in beleidsprocessen op lokaal en Vlaams niveau die structurele armoedebestrijding tot doel hebben. Onze functie als kanarie in de koolmijn blijft helaas ook de komende jaren cruciaal, gezien de wereldwijde uitdagingen, zoals groeiende ongelijkheid, oorlogen en de nood aan een sociaal rechtvaardige klimaattransitie. Met de zeven nieuwe verenigingen erbij staan we sterker om armoede te bestrijden en de stem van mensen in kwetsbare positie te laten horen.”

Vanessa Fusco, Woordvoerder Doucheflux: “Wij zijn vereerd te worden erkend als vereniging waar armen het woord nemen. 10 jaar geleden werd DoucheFLUX opgericht omdat een groep burgers besloot de armen een stem te geven. Wij luisterden naar hun behoeften en eisen en probeerden daaraan tegemoet te komen. Er is nog veel te doen in de strijd tegen armoede, maar deze erkenning motiveert ons meer dan ooit om een plaats te blijven waar mensen in armoede zich kunnen uitspreken. DoucheFLUX zal hun eisen kenbaar blijven maken, zowel aan het grote publiek, om de vele vooroordelen over dak- en thuisloosheid te doorbreken, als aan de politieke wereld, in de hoop ooit een einde te maken aan dak- en thuisloosheid.


Meer informatie: www.netwerktegenarmoede.be.Comments


bottom of page