top of page
Zoeken

Extra investering in gezonde voeding op school

De Vlaamse regering investeert in de uitbreiding van het project ‘Brooddoosnodig’ van vzw Enchanté, bedoeld om scholen te ondersteunen in het aanbieden van gezonde voeding op school. Met een maatgerichte aanpak strijdt Enchanté tegen honger in de klas. Dankzij deze extra steun kan Brooddoosnodig bijkomend 150 scholen en 60.000 kinderen bereiken.


Beeld Enchanté vzw

Met het project Brooddoosnodig pakt vzw Enchanté op scholen de problematiek van de lege en minder voedzame brooddozen aan. Te weinig voedzame maaltijden zorgen namelijk voor concentratie- en slaapproblemen. Brooddoosnodig wil komaf maken met honger in de klas en tegelijk de thematiek rond voedselongelijkheid bespreekbaar maken.


Het project bouwt warme netwerken op in de omgeving van de school. Zo kunnen ouders, familieleden, handelaren en producenten, buurtbewoners, kortom alle belanghebbenden in de directe omgeving van een deelnemende school, solidaire bijdragen doen om leerlingen van hun lokale school te trakteren op een gezonde en lekkere maaltijd, warm of koud. Elke school kiest zelf hoe ze de middelen inzet, maar aan de basis ligt een niet-stigmatiserende aanpak. Alle leerlingen kunnen gebruikmaken van ontbijthoekjes, soep of brooddoosverrijking, maar via brugfiguren, zorgjuffen en andere partners krijgen leerlingen met de grootste kwetsbaarheid extra ondersteuning.


Brooddoosnodig startte in 2021 in Gent, maar is nu al actief in 134 scholen in Vlaanderen. Met de uitbreiding van het project, gesteund door de ministers Jo Brouns, Hilde Crevits en Benjamin Dalle voor een totaalbedrag van 245.000 euro, wil de vzw de aanwezigheid in Vlaanderen en in Nederlandstalig Brussel verhogen. De vraag van scholen over heel Vlaanderen blijft immers stijgen, en bovendien ligt in Brussel het risico om in armoede terecht te komen significant hoger dan in Vlaanderen. In totaal mikt Brooddoosnodig op 150 extra deelnemende scholen en 60.000 extra bereikte leerlingen tegen eind 2026.


Kim Swyngedouw, Enchanté vzw: "Kinderen die naar school komen met een lege of weinig voedzame brooddoos ontnemen we kansen op vele vlakken. Voor die kinderen is het geen evidentie om zich te concentreren en te leren, maar ook spelen en vrienden maken is minder vanzelfsprekend met een lege maag. Juist daarom zijn wij brood(doos)nodig gestart. Met deze extra middelen kunnen we het project in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel verder opschalen EN bouwen we aan gelijke kansen voor iedereen. Want elk kind heeft recht op een voedzame maaltijd én op gelijke onderwijskansen. Daar gaan we voor, elke dag."


Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns: "Landbouw- en voedingsbeleid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zeker in onze collectieve instellingen zoals scholen is er veel potentieel om een grotere hefboom te zetten onder sterke en veerkrachtige lokale voedselsystemen. Met dit project gaan we vrijwillige netwerken rond scholen ondersteunen om gezonde, lokale voeding meer op scholen te krijgen. Denk aan lokaal fruit of lokale zuivel, in samenwerking met lokale boeren en gedragen door lokale gemeenschappen."


Vlaams minister van Armoedebestrijding Benjamin Dalle: “Een gevulde en gezonde brooddoos is essentieel om te kunnen leven en te kunnen leren. Enchanté slaagt erin samen met de school, de ouders, de leerlingen en het netwerk rond de school te voorzien in meer en betere maaktijden en/of tussendoortjes. Dit project legt de link tussen armoedebestrijding, preventieve gezondheid en de voedselstrategie. Ik ben dan ook verheugd dat we met 3 beleidsdomeinen en 3 ministers de krachten bundelen en dit probleem aanpakken.”


Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits: “De impact van een lege of niet voedzame brooddoos valt niet te onderschatten. Voor de leerlingen in de eerste plaats, maar ook voor de hele samenleving. Een lege of niet voedzame brooddoos heeft gevolgen voor de gezondheid én het mentaal welzijn. Met brooddoosnodig investeren we dus niet alleen in gezonde, voedzame maaltijden voor elke leerling, maar ook in hun onderwijskansen en hun kansen op een stabiele, gezonde toekomst.”

 

Comments


bottom of page