“Tijdens de coronacrisis zien we veel veerkracht bij onze kinderen en jongeren.

Dit dankzij de kracht van het jeugdwerk”

JEUGD

luke-porter-mGFJIUD9yiM-unsplash.jpg

JEUGDBELEID

VERSTERKEN

 

 

Met het jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP) geeft de Vlaamse Regering concrete antwoorden op de uitdagingen waar kinderen en jongeren vandaag mee worden geconfronteerd.

Er wordt al genoeg over kinderen en jongeren gesproken, maar nog veel te weinig mét hen. Zowel in het jeugdbeleid, maar ook in het beleid van collega-ministers, willen we de stem van kinderen en jongeren, ook van de meest kwetsbare, horen én er gevolg aan geven.

Daarom is ook onderzoek naar het leven van kinderen en jongeren van groot belang. De nieuwe trends, leefwerelden en evoluties bij kinderen, jongeren en hun organisaties moeten duidelijk maken wat de jeugd nodig heeft. Zodat we er rekening mee kunnen houden in het beleid.

JKP2.jpg

LUISTEREN NAAR

DE STEM VAN

KINDEREN EN JONGEREN

 

 

INVESTEREN IN

INFRASTRUCTUUR

 

MASTERPLAN JEUGDINFRASTRUCTUUR

Er wordt in 2021 gewerkt aan een masterplan voor het beheer, onderhoud en gebruik van de eigen jeugdinfrastructuur van de Vlaamse Gemeenschap. Daarbij hebben we grote aandacht voor energiebesparing en duurzaamheid. We gaan daarvoor in dialoog met de minister van Omgeving.

Verder verzamelen we zoveel mogelijk informatie over al pnze eigen jeugdinfrastructuur omdat samen in een nieuw meerjarenplan te gieten.

 

KRACHT VAN HET JEUGDWERK VERDER UITBOUWEN

We versterken het jeugdwerk door landelijk georganiseerde jeugdverenigingen, verenigingen informatie en participatie en cultuureducatieve verenigingen te subsidiëren.

 

De cultuureducatieve jeugdverenigingen zullen opgenomen worden in de veldtekening cultuureducatie waarvoor de minister-president, bevoegd voor cultuur, een onderzoek heeft opgestart.

We versterken de jongerencommunicatiekanalen.

 

We plannen een veldtekening van werkingen met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren.

 

In overleg met de jeugdsector wordt werk gemaakt van een geïntegreerd jeugddecreet. Dat zal het voor jeugdorganisaties eenvoudiger maken om regels na te leven of om subsidiedossiers in te dienen.

KANSEN BIEDEN AAN NIEUWE VORMEN VAN JEUGDWERK

We versterken het jeugdwerk door vernieuwende initiatieven kansen te bieden. Structureel erkende en gesubsidieerde verenigingen kunnen jaarlijks een subsidieaanvraag indienen voor bijzondere projecten die ze niet hadden kunnen voorzien bij de opmaak van hun beleidsnota.

VERSTERKEN VAN RECHT OP JEUGDWERK

Het Vlaams jeugdwerk is het strafste jeugdwerk in de wereld. Het kwalitatief onderzoek ‘Waarde van jeugdwerk’ zal worden opgeleverd en voorgesteld in 2021. Dit bevat de beleving van professionals, vrijwilligers en deelnemers en zal handvaten bieden om de jeugdwerksector in de komende jaren verder te ondersteunen.

organisaties.jpg

JEUGDORGANISATIES

EN -PROJECTEN

STEUNEN EN

VERSTERKEN

 

 

LEES MIJN VOLLEDIGE BELEIDSNOTA HIER.

RECENT NIEUWS OVER JEUGD

BENJAMIN DALLE

CONTACTEER

Persvragen:

Tom Demeyer
Woordvoerder Benjamin Dalle
+32 472 84 15 99
tom.demeyer@vlaanderen.be

Kabinet Benjamin Dalle

Vlaams minister Brussel, Jeugd en Media

kabinet.dalle@vlaanderen.be

Koolstraat 35
1000 Brussel 

 

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon