top of page
Zoeken

Minister Dalle investeert meer dan 895.000 euro in experimenteel jeugdwerk

Vlaams minister van Jeugd, Benjamin Dalle, ondersteunt 14 experimentele jeugdprojecten met een extra investering. Samen zijn de projectsubsidies goed voor 895.909,70 euro aan investeringen in de jeugdsector, dat is meer dan vorig jaar. De verschillende projecten willen jongeren versterken en begeleiden vanuit de eigen leefwereld en interesses. Minister Dalle bracht gisteren een bezoek aan een van de organisaties die de subsidie ontvangen: Villa Omaar in Wetteren.De 14 gekozen experimentele projecten zijn vernieuwend voor ons Vlaams en Brussels jeugdwerk. “Jongeren groeien op in een steeds sneller veranderende wereld,” aldus minister Dalle. “Het Vlaamse en Brusselse jeugdwerk is het best geplaatst om jongeren daarin te begeleiden en te versterken. Met deze extra investering in projectsubsidies willen we vernieuwende projecten een stimulans geven.” Bij de 14 goedgekeurde projecten zijn naast nieuwkomers ook een aantal projecten die gebruik maken van de mogelijkheid tot verlenging.


De projecten vertrekken vanuit de leefwereld van de jongeren, bijvoorbeeld via gaming, avontuurlijk buitenspelen, sportactiviteiten of hulp bij rouwen. Veel projecten zetten in op kinderen en jongeren met een beperking of in een kwetsbare situatie.


“De projecten kleuren buiten de lijntjes,” aldus Dalle. “Maar de context waarin jongeren opgroeien vraagt nu eenmaal om creativiteit. Ik ben blij dat we hier als Vlaamse Regering ondersteuning kunnen bieden.”


De minister van Jeugd ging gisteren langs bij Villa Omaar in Wetteren. Een van de jeugdorganisaties die een verlenging van de subsidie ontvangen. Met het project Homaar, is Villa Omaar al vijf jaar lang een warme groeiplek voor jongeren tussen de 15 en 23 jaar die zich niet goed in hun vel voelen. Jongeren kunnen er gedurende twee weken overdag terecht om even op adem te komen, stil te staan bij thema's die belangrijk voor hen zijn om dan nadien met ‘goesting’ verder te kunnen gaan. Villa Omaar helpt de jongeren om hun talenten te (her)ontdekken en die sterktes te gebruiken op school, thuis, in relaties of in een job.


Naast de 14 experimentele jeugdprojecten, krijgen ook 3 projecten van erkende organisaties een subsidies. Dat zijn Nature vzw, Ethercentrum vzw en Link in de Kabel.


De geselecteerde projecten zijn:


Nature vzw (34.451 euro): Nature organiseert avontuurlijke meerdaagse activiteiten voor jonge en adolescente nieuwkomers tussen 10 en 25 jaar. Daarmee wil de organisatie helpen om stress, trauma en spanningen los te laten, of het een plaats te geven door in contact te komen met elkaar en met de natuur.


Ethercentrum vzw (74.946,44 euro): Met het project Chase Kennis- en Informatieplatform dor digital creator ondersteunt Ethercentrum vzw jonge digital creators. Via workshops krijgen de creators toegang tot nieuwe creatieve technieken en worden ze begeleid in het maken van digitale content.


Link in de Kabel (49.500 euro): Link in de Kabel bouwt een brug naar sociale inclusie door maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren digitaal vaardig en weerbaar te maken.


Apga vzw Betonne Jeugd (Antwerpen - 50.204,18 euro): Betonne Jeugd wil dat geen enkele jongere in België verplicht is om in dak- of thuisloosheid te leven. Ze verenigen organisaties die in contact komen met de doelgroep en verenigingen de dak- en thuisloze jongeren. Door middel van activiteiten willen ze voor zowel jongeren, partners, experten en beleidsmakers de toonaangevende organisatie rond dak- en thuisloosheid zijn.


Groeilap vzw (Sint-Niklaas/Waasland - 51.000 euro): Groeilap is een jonge organisatie met als doel om jongeren te versterken door ontmoeting te organiseren. Ze richten zich specifiek op jongeren die omwille van hun achtergrond, sociaaleconomische situatie of beperking waarschijnlijk niet met elkaar in interactie zouden treden of nog te weinig toegang vinden tot regulier jeugdwerk. De centrale methodiek van het project is het moestuinieren. Op die lap grond krijgen jongeren kansen om te ontmoeten, te verbinden en zich te ontplooien.


Villa Omaar vzw (Wetteren - 101.450 euro): Homaar is een groeiplek voor jongeren die emotioneel vastlopen tussen 15 en 23 jaar. Villa Omaar biedt trajecten van 2 weken in een kleine groep met diverse creatieve ateliers in een huiselijke sfeer. Daarnaast is er een laagdrempelig open aanbod tijdens de schoolvakanties dat inzet op versterken van veerkracht.


Fiola vzw (Sint-Amandsberg - 51.000 euro): Een inclusieve jeugdbeweging voor en door kinderen, jongeren en animatoren met of zonder beperking. Onder het motto 'WijzijnYieha!' kunnen kinderen en jongeren tussen 5 en 18 jaar zich uitleven tijdens speelse activiteiten, weekends en thematische kampen.


Homie vzw (Hasselt/Limburg - 51.000 euro): Vzw Homie creëert opvang en ondersteuning voor jongvolwassen dak- en thuislozen tussen 18 en 25 jaar. Via caravans, een opvanghuis en burgergezinnen bieden ze jongeren een dak boven het hoofd voor zo'n 3 maanden en individuele ondersteuning met als focus het vinden van een veilige woonsituatie.


Overleg Cultuur (Zuidwest) projectvereniging (Anzegem, Avelgem, ... - 49.993,35 euro): Het project 'De Zuidwestkaravaan' wil in 13 lokale besturen waar de nood zich voordoet een vrijetijdsaanbod ontwikkelen voor kinderen en jongeren in een kwetsbare situatie en dit in samenwerking met alle relevante actoren binnen het lokale en regionale landschap.


Missing you vzw (Vlaanderen - 51.001 euro): 'EN TOEN WERD ALLES ANDERS' versterkt jonge rouwenden doordat zij hun verliesverhaal onder woorden leren brengen. Ze delen hun verhaal in hun eigen peergroup en worden hierbij ondersteund door een facilitator. Zo wordt de vriendengroep geïnformeerd over rouw en vormen ze een gepast steunnetwerk voor de jonge rouwende.


VONK vzw (Boechout - 47.000 euro): Na de succesvolle opstart van VONK, de eerste groeiplek in de provincie Antwerpen, wil de organisatie het groepsaanbod voor jongeren tussen 15 en 23 jaar met psychische kwetsbaarheid verduurzamen en uitbreiden. Door fysieke en mentale ruimte te creëren, kunnen ze even de dagelijkse context en druk lossen.


iDROPS vzw (Gent, Kortrijk - 51.000 euro): Met Inclusively Wired in Residence zet iDROPS design in om jongeren met een vorm van neurodiversiteit samen te brengen tijdens residenties om de sociale kloof te overbruggen en hun mentaal welzijn te verhogen.


OCUP vzw (Gent - 50.063,81 euro): OCUP vzw verbindt jonge vluchtelingen vanuit verschillende vluchtelingennetwerken met jongeren uit het Westveld en ondersteunt hen bij de opbouw van eigen plekken in de stad. Met het project KladStad wil de organisatie een veilige plek creëren voor en door de jongeren.


N'Wicha vzw (Hoboken, Deurne, Borgerhout, Berchem - 51.000 euro): 1à kampen met/zonder overnachting met thema's mentaal welbevinden, weerbaarheid, mentale en fysieke ontplooiing op een laagdrempelige en speelse manier.


Nour vzw (Boom - 46.000 euro): Het project Youth Co-Creative Space is een project dat zich richt op jongeren in kwetsbare situaties tussen 15 en 21 jaar met als doel om in een veilig jeugdig klimaat met hun talenten, interesses en vaardigheden te experimenteren.


Woodkid vzw (Holsbeek - 45.000 euro): Woodkid bouwt een buitenomgeving die stimuleert tot experimenteel leren. De natuur en buitenlucht spelen hierbij een centrale rol. Woodkid brengt kinderen met en zonder een beperking in contact op een luchtige, speelse wijze.


BOS+ Vlaanderen vzw (Brussel - 41.300 euro): BOS+ en D'Broej gaan met jongeren, begeleiders en werkkrachten van de jeugdhuizen van D'Broej een traject aan waar groenbeleving, sociale cohesie en mentaal welzijn centraal staan. Dit doen ze door natuurbeleving te organiseren in ateliers, groene plekken in de buurt in kaart te brengen en de terreinen van de jeugdhuizen zelf groener te maken.


Kommentare


bottom of page