top of page
Zoeken

Nieuwe erkende jeugdvereniging: Sportpret vzw

Vlaanderen heeft 9 nieuwe jeugdverenigingen erkend. Het gaat om 5 landelijk georganiseerde jeugdverenigingen, 3 cultuureducatieve verenigingen en 1 vereniging informatie en participatie. Ze worden erkend voor onbepaalde duur en ontvangen vanaf 2021 jaarlijks een subsidie van 80.000 euro. De komende weken pikken we telkens één nieuwe jeugdvereniging uit die 9 om er dieper op in te gaan. Vandaag: Sportpret vzw.


Sportpret organiseert sport- en spelactiviteiten om kwetsbare kinderen te laten kennismaken met buitenschoolse activiteiten. Tijdens het schooljaar bieden ze een naschools beweegaanbod aan in scholen waar de armoedecijfers hoog liggen en zijn er in de paas- en zomervakantie Sportpretdagen voor kinderen in armoede. Momenteel zijn ze actief in 7 steden. Het aanbod is helemaal gratis om zo laagdrempelig mogelijk te kunnen werken.


“We hebben vaak kinderen die zich inschrijven voor het vakantieaanbod en komen dan vertellen dat ze nog nooit hebben deelgenomen aan een buitenschoolse activiteit. Dat geeft dan wel een enorme voldoening dat je die kinderen dat toch kan aanbieden”, aldus oprichter Aïlan Iriks-Bickx.Een belangrijk aspect voor Sportpret is dat ze een toeleiding willen geven naar het reguliere vrijetijdsaanbod. “We proberen een proces te genereren, waarbij we onze kinderen eerst proberen stimuleren om ze nadien te kunnen doorverwijzen naar een reguliere sport- of hobbyclub. Om dit mogelijk te maken, kunnen we beroep doen op zo’n 40-tal armoedeorganisaties waarmee we nauw samenwerken.”


Nu Sportpret erkend is als jeugdvereniging door de Vlaamse overheid, kunnen ze jaarlijks beroep doen op subsidies. “Voor ons was dat een noodzakelijke stap om Sportpret te kunnen uitbouwen”, zegt Aïlan. “Ik ben pas vorig jaar afgestudeerd en verder hebben we geen inkomsten omdat we net ons aanbod gratis willen geven. We zijn afhankelijk van externe financiering of sponsorgiften. Dankzij de subsidie is het mogelijk om de organisatie nog verder uit te breiden en om nog meer kinderen het plezier van sport en spel te laten ontdekken.”Meer info vind je op https://vzwsportpret.be/

Comments


bottom of page