top of page
Zoeken

Ook in 2023 zetten we kinderen en jongeren verder op de kaart

Bijgewerkt op: 16 nov. 2022

Na twee moeilijke coronajaren zijn de jeugdinitiatieven in Vlaanderen het afgelopen jaar terug opgestart en wordt volop uitgekeken naar 2023 en verder. Het Jeugd -en Kinderrechtenbeleidsplan (JKP) loopt in 2024 af, wat wil zeggen dat we dit plan enerzijds verder vorm geven, maar ook het nieuwe plan van 2025-2029 zullen opstarten. Dit zal vanaf de zomer van 2023 en participatief gebeuren.Ik werk samen met de jeugdsector in 2023 een nieuwe geïntegreerd jeugddecreet uit. Kernwoorden zijn daar vooral de stroomlijning en vereenvoudiging van de procedures voor ondersteuning van het jeugdwerk. Wat makkelijker kan, moet niet moeilijker blijven.


2023 wordt een belangrijk jaar voor het JeugdOnderzoeksPlatform (JOP). In de vijfjarige cyclus van de JOP-monitor verzamelen we in 2023 de data voor de opmaak van de Staat van de Jeugd, aangevuld met een kwalitatief luik in Brussel.


In 2024 zal België opnieuw voorzitter van de Raad van de Europese Unie zijn. Vlaanderen is namens België reeds vanaf 2023 voor 24 maanden woordvoerder in de Raadformatie Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport. 2023 is bijgevolg een belangrijk voorbereidingsjaar in functie van het Belgische EU-voorzitterschap Jeugdzaken 2024. De vijf intermediaire organisaties (De Ambrassade, Bataljong, JINT, KeKi en de Kinderrechtencoalitie) zullen een actieve bijdrage leveren.


Alles, dus ook een performante jeugdwerking, start met een goeie basis. Ik plan een structurele aanpak voor bovenlokale jeugdinfrastructuur met een duidelijke langetermijnvisie. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is de realisatie van een basisinventaris die in 2022 opgestart werd. De bedoeling is om in 2023 goed verder te werken zodat we de basisinventaris begin 2024 kunnen realiseren.


De laatste maanden werd het nieuws grotendeels gedomineerd door de energiecrisis. Deze heeft ook een impact op de verenigingen. Ik zorg in 2023 voor investeringssubsidies energiezuinige maatregelen. Daarnaast zullen jeugdorganisaties met infrastructuur gratis energieadvies kunnen aanvragen in de vorm van energiescans en energiecoaching.


De jeugdcentra Hoge Rielen in Kasterlee en Destelheide in Beersel kregen een Europees kwaliteitslabel toegewezen. Beide jeugdcentra worden in 2023 verder gerenoveerd en opgewaardeerd om ook de komende decennia duizenden kinderen te kunnen ontvangen.


Lees de volledige beleids- en begrotingstoelichting van Jeugd voor 2023 hier.

Comentários


bottom of page