top of page
Zoeken

Plaats jongeren en kinderen centraal in de exitstrategie

Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle vraagt dat de betrokken ministers en experten op de volgende Nationale Veiligheidsraad een prioriteit maken van exitmaatregelen voor kinderen en jongeren. “Niet elk kind of jongere zit in een sportclub of kan naar de zoo. Zij hebben meer dan ooit nood aan perspectief. Naast de marktpleinen moeten ook de speelpleinen open,” aldus Dalle.


Vlaams minister van Jeugd, Benjamin Dalle, doet deze week een oproep om kinderen en jongeren meer centraal te plaatsen in de exitstrategie uit de coronacrisis. De Nationale Veiligheidsraad besliste woensdag om sport in clubverband, in openlucht, in aanwezigheid van een trainer en in een groep van maximaal twintig personen opnieuw toe te laten vanaf maandag. Dat geldt ook voor kinderen. Daarnaast gaan musea en dierenparken open, zij het telkens met de nodige voorwaarden rond hygiëne en sociale afstand. "Er zijn stappen vooruit gezet", reageert Dalle, "maar kinderen die niet in sportclubs zitten of niet het geld hebben om bijvoorbeeld een natuurpark te bezoeken, dreigen uit de boot te vallen."

De minister denkt onder meer aan speelpleinen, skateparken en voetbalpleintjes, waar kinderen voorlopig niet kunnen gaan spelen. "Niet alle kinderen kunnen naar de zoo of zitten in een sportclub. Voor hen moet er dringend perspectief komen. Samen met lokale besturen moet dit op een veilige manier kunnen,” aldus Benjamin Dalle.

Dalle vraagt de exitexperten in de GEES en de Nationale Veiligheidsraad om tijdens een volgende vergadering een prioriteit te maken van het kind- en jongerenperspectief.

Zomerkampen

Minister Dalle is ondertussen in druk overleg met de jeugdsector en de experten van de GEES om voor de zomerkampen een oplossing te vinden. “We zijn er altijd met de jeugdsector vanuit gegaan: liever een late ja dan een vroege neen. We hebben de tijd gebruikt om alle opties te bekijken. Ons voorstel en de draaiboeken om dit op een ordentelijke en veilige manier te laten verlopen zijn bijna klaar. We moeten hierin binnenkort de knoop doorhakken want kinderen- en jongeren willen echt perspectief voor de zomer.”


Interviews op VTM en Terzake


Herbekijk ze hier 👇


留言


bottom of page