top of page
Zoeken

Strengere regels - Jeugdwerk neemt verantwoordelijkheid

De regels voor het jeugdwerk worden verstrengd. Activiteiten moeten zoveel mogelijk buiten plaatsvinden. Binnenactiviteiten vanaf 12 jaar worden vanaf dan georganiseerd in bubbels van max 20 mét mondmaskers. Leidingsweekends (+18) en leefweken (vanaf +12) kunnen niet doorgaan.


De cijfers van de coronacrisis blijven stijgen. Dankzij duidelijke jeugdwerkregels en draaiboeken, die al sinds de zomer in gebruik zijn, bleef de jeugdsector vooralsnog gespaard van virusclusters. Toch neemt de jeugdsector in overleg met De Ambrassade (ondersteuner van het jeugdwerk), Bataljong, virologen en minister van Jeugd Benjamin Dalle de beslissing om vanaf 14 oktober de jeugdwerkregels voor code oranje toe te passen op alle activiteiten en ze aan te scherpen.


“Jeugdorganisaties hebben de voorbije maanden de jeugdwerkregels enorm strikt toegepast. De jeugdsector neemt nu zijn verantwoordelijkheid om zoveel mogelijk kinderen en jongeren op een verantwoorden en veilige manier van jeugdwerk te kunnen laten genieten.” Aldus Eva Vereecke van De Ambrassade.


“Dit is een moeilijke beslissing, maar ze is noodzakelijk. Tijdens de coronacrisis heeft het jeugdwerk enorm veel verantwoordelijkheid getoond, ik ben ervan overtuigd dat ook deze maatregel succesvol kan worden ingevoerd. Ik heb er vertrouwen in,” aldus minister Dalle.


Wat verandert er?

Voor +12 jarigen mag er bij activiteiten die binnen plaatsvinden enkel nog gewerkt worden in bubbels van 20. Bijkomend geldt ook mondmaskerplicht voor +12-jarigen wanneer ze activiteiten binnen organiseren. Bij buitenactiviteiten kan nog steeds gespeeld worden in bubbels van 50 en zonder mondmasker. Activiteiten met intens fysiek contact worden ook buiten sterk afgeraden. Hygiëne blijft cruciaal.


Leidingsweekends voor +18 jarigen en leefweken voor jongeren vanaf 12 jaar zijn niet toegelaten. Het risico op besmetting is te groot in relatie tot voortdurende wisselwerking met andere contexten waarin deelnemers zich bewegen.


Weekends en activiteiten met overnachtingen voor 12 tot 18-jarigen kunnen nog steeds doorgaan, maar ook hier zal er binnen in bubbels van 20 gewerkt worden met mondmaskers. Binnen slapen gebeurt met genoeg afstand tussen de bedden of matjes en goede verluchting van de ruimte.
De regels gaan in vanaf 14 oktober, maar zijn nu al te raadplegen op de website van De Ambrassade: https://ambrassade.be/nl/jeugdwerk-regels

Bình luận


bottom of page