top of page
Zoeken

Strijd tegen kinderarmoede centraal in bijgestuurd Vlaams Actieplan Armoedebestrijding

Vlaams minister van Armoedebestrijding, Benjamin Dalle, legde vandaag het vernieuwde Vlaams Actieplan Armoedebestrijding (VAPA) op de tafel van de Vlaamse Regering. Het plan omvat 81 acties die de Vlaamse Regering neemt in de strijd tegen armoede. 17 acties zijn nieuw ten opzichte van het vorige plan. Vooral naar de strijd tegen kinderarmoede en gezinsarmoede gaat extra aandacht uit.


Het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding (kort: VAPA) werd op 25 september 2020 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Dit actieplan bundelt alle initiatieven die de Vlaamse Regering neemt om de armoedeproblematiek aan te pakken. Twee jaar na de inwerkingtreding van het VAPA wordt het actieplan nu geëvalueerd en bijgestuurd.

In totaal worden in het plan 81 acties opgenomen, waarvan 17 nieuw. Opvallend daarbij is de expliciete nadruk op de gezinnen en kinderarmoede. Zo wordt er twee keer 4 miljoen euro vrijgemaakt om projecten te ondersteunen in de strijd tegen kinderarmoede op lokaal niveau. Ook wordt het project ‘Samen op Straat’, waarbij jongeren die in armoede leven sterker bij het lokale beleid worden betrokken, uitgebreid van Antwerpen naar andere steden in Vlaanderen. Daarnaast zijn er tal van acties die inzetten op het ondersteunen van gezinnen: zo zal er bijvoorbeeld werk gemaakt worden van een preventief gezinsondersteunend aanbod naar gezinnen, kinderen en jongeren in bijzondere contexten. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om gezinnen met kinderen waarvan een van de ouders gedetineerd is, jonge kinderen die met hun moeder in de gevangenis verblijven of gezinnen in opvangcentra. Het is de bedoeling om extra ondersteuning te voorzien voor gezinnen in deze situaties.

“We zijn midden de legislatuur, de regelgeving voorziet in een update van het VAPA.” Zo stelt minister Dalle. “De hele regering heeft een update bezorgd van de geplande armoedebestrijdingsacties en het zal ook niet verbazen dat er 17 nieuwe acties zijn toegevoegd. Het is immers een legislatuur waar de omstandigheden enorm wijzigen. Twee jaar geleden zaten we midden in de COVID-crisis, vandaag staat de koopkracht onder druk, zeker voor mensen in armoede en de lage middenklasse. We hebben daarbij bewust ook voor een expliciete focus gekozen voor gezinnen, kinderen en jongeren. Elk kind dat opgroeit in armoede is er één teveel, met de extra initiatieven willen we hier meewerken aan oplossingen.”

Het VAPA is een instrument om dit beleid te coördineren. Maar het zijn uiteraard de vakministers die elk op hun domein acties ondernemen. “Ik ben erg blij met de inspanningen van de collega’s in de regering, dat bleek ook al bij de recente septemberverklaring", aldus Benjamin Dalle. "Het is een gezamenlijke ambitie en strijd van al mijn collega’s. We bieden het hoofd aan deze crisis met maatregelen op diverse domeinen om de meest kwetsbaren te beschermen door hun koopkracht te versterken, te zorgen voor hulp voor wie in de problemen dreigt te komen en gerichte ondersteuning bijvoorbeeld voor wonen en energievragen.”

Het bijgewerkte VAPA wordt nu bezorgd aan het Vlaams Parlement en de acties worden verder uitgerold op het terrein.

Comments


bottom of page